U bent hier: Home / Nieuwe Revu beschermt oorlogscrimineel Karskens

Nieuwe Revu beschermt oorlogscrimineel Karskens

by J.L. de Kreek — last modified 18-09-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Mitchell Daamen van De Rotterdammert Media mailde want hij wilde een korte telefonische reactie voor een artikel over Arnold Karskens in de Nieuwe Revu. Mitchell Daamen is telefonisch kort uitgelegd dat Arnold Karskens willens en wetens oorlogsmisdadigers, terroristen en massamoordenaars beschermt middels zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en berichtgeving. Kort daarop stuurde Mitchell Daamen een goed stukje citaat waarmee Karskens passend getypeerd werd.

Blijkt dat de citaten helemaal niet zijn opgenomen in het artikel “Wie Denkt Arnold Karskens Wel Dat Hij Is” op pagina 10 en 11 van de Nieuwe Revu van deze week. Wel de praatjes van een niet relevante veerdienst eigenaar die nooit van Arnold Karskens gehoord heeft. Arnold Karskens is reeds jaren geleden aangeboden zijn Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden te ondersteunen in verband met de oorlogsmisdaden van de Nederlandse politiek in Irak. Het aanbod is afgewezen terwijl het aanbod kwam van iemand die de school heeft afgemaakt.

Later is Arnold Karskens op een avond voor vrede in Odeon aan de Singel te Amsterdam voorgehouden dat onder het oog van de Nederlandse regering genocide plaatsvindt in Irak. Arnold Karskens begon te schelden en dreigen dat er opgerot moest worden. Arnold Karskens per e-mail aanspreken op zijn verraad helpt niet. Hij begint gewoon te schelden. Niet voor niks werkt Arnold Karskens voor the Postonline van Bert Brussen.

Iedereen zal zich Arnold Karskens herinneren toen het onderwerp van de 'embedded journalistiek' ter sprake kwam. Journalisten gingen met Defensie 'embedded' mee naar Afghanistan. Dat schaadt de journalistieke onafhankelijkheid en werd door Karskens afgekeurd. Blijkt nota bene Arnold Karskens persoonlijk embedded deel te nemen aan de groep oorlogsmisdadigers, terroristen en genocidale moordenaars van Fred Teeven en de VVD. Fred Teeven is namelijk lid (geweest) van de Stichting van Karskens. Beschermers zijn soms de grootste verkrachters. Net de Jeugdhulp.

Mitchell Daamen stuurde per mail een pakkend stukje tekst wat recht deed aan Arnold Karskens die hij werkelijk is. De afbeelding van het bericht van Mitchell Daamen staat hieronder.

 Mitchell Daamen is per e-mail nog gewezen op twee feitelijke onjuistheden in zijn citaten, voorts is hem een hyperlink gegeven naar een document waarin vanaf pagina 17 correspondentie met Arnold Karskens is opgenomen.

Het is extreem makkelijk voor Arnold Karskens om een grote breed opererende bende oorlogscriminelen in de politiek en media te ontmaskeren, en hun massamoorden en genocide bloot te leggen. Feitelijk hoeft er alleen verwezen te worden naar het Rapport van de Commissie Davids, enkele Kamerstukken en het excessief bombarderen van Irak met munitie van verarmd uranium.

Arnold Karskens is de meest geprezen en gelezen oorlogscorrespondent van Nederland en schrijft voor alle media van Nieuwe Revu tot the Postonline. Deze held laat het na te vingerwijzen naar de oorlogsmisdadigers van vandaag in de politiek en media die bevoegdheden schendend en macht misbruiken om uit naam van Nederland genocide in Irak te laten begaan.

Arnold Karskens jaagt op oorlogscriminelen uit het verleden. Oude nazikoeien dregt hij op uit de sloot om alsnog op de mestkar over straat te trekken terwijl hij de leden van het Comité van Aanbeveling van zijn Stichting Onderzoekoorlogsmisdadigers en zijn volgers achter de reet moet zitten om het oorlogsmisdadige gajes te krijgen waar het thuishoort. Zie de criminele journalist in de Nieuwe Revu. De Nieuwe Revu beschermt de foute correspondent die ook voor de Nieuwe Revu gewerkt heeft. De uitgever van GeenStijl wist al in 1922 dat de historische helden van Wilders de wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers en was achttien jaar later de bezetter liefdevol ter wille.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus