U bent hier: Home / Nieuwe strafklacht Wilders

Nieuwe strafklacht Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 03-06-2013 17:45
Opgeslagen onder:

Maandag 03 juni 2013 is een nieuwe strafklacht ingediend tegen PVV-leider Geert Wilders in verband met FITNA. Het betreft in de nieuwe strafklacht andere strafbare feiten dan het hof 21 januari 2009 behandeld heeft. In de nieuwe zaak is aan de orde de misdrijven die Wilders opzettelijk met zijn film FITNA pleegt tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en bondgenoten.

Volgens klager is toewijzen van het verzoek tot bevelen van de strafvervolging van dan wel strafrechtelijk onderzoek naar Geert Wilders vanzelfsprekend. Hij neemt deel aan een groot aantal ernstige strafbare feiten waarvan een belangrijk deel thans nog niet te vervolgen is omdat het ambtsmisdrijven betreft (LJN:AU9736, BO:0198).

Wilders gaat daarin verder dan zijn collega politiek delinquenten. Bij en tijdens gewapend conflict benadeelt Geert Wilders in particuliere hoedanigheid met FITNA opzettelijk de Nederlandse staat en/of bondgenoten ten opzichte van de vijand of althans ondersteunt hij zijn politiek ambtelijk gepleegde oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Formeel en materieel komt onderhavig verzoek eenvoudig voor toewijzing in aanmerking.

FITNA valt in particuliere hoedanigheid van Wilders (LJN:BH0496) en is hem volledig aan te schrijven (LJN:BQ:9001 r.o. 4.1.1). De strafbarefeiten zijn concreet, geobjectiveerd, herhaald en over een lange periode, het verband tussen FITNA en de verhoogde terreurdreiging is causaal. In het belang van de veiligheid van de staat is vervolging opportuun, aldus klager. Er is levenslang gesteld op de delicten die Geert Wilders particulier bij en tijdens gewapend conflict pleegt met FITNA.

Het algemeen bekende gewapend conflict in Islamitische landen waar Nederland aan deelneemt levert dat het gevaarzettend oncollegiaal is van Wilders om zijn anti-islam preken te openbaren. Daarmee brengt hij opzettelijk direct en rechtstreeks de Nederlandse strijdkrachten in gevaar, daardoor is Nederland voorkeursdoelwit van internationale jihadistische strijders. De film FITNA van Wilders is daarom strafbaar volgens klager.

Volgens klager zijn er de redelijke verdenking vastgesteld dat de film FITNA van Wilders strafbaar is in termen van misdrijven tegen de veiligheid van de staat. Daarmee is volgens klager gegeven dat de strafbaar geachte feiten voor strafvervolging in aanmerking moeten komen. Ingevolge het in Nederland geldende opportuniteitsbeginsel rechtvaardigt het algemeen belang de strafvervolging van Geert Wilders die overigens ook politicus is.

Geert Wilders heeft met zijn film FITNA de zeer ruim te trekken grenzen van de vrije meningsuiting overschreden. Het bij en tijdens gewapend conflict opzettelijk benadelen van de staat ten opzichte van de vijand, is in een democratische rechtsorde ontoelaatbaar. Om de staat en burgers te beschermen is het noodzakelijk dat Wilders ter zake strafrechtelijk wordt vervolgd. De feiten waar Geert Wilders in deze schuld aan heeft zijn strafbaargesteld met levenslange gevangenisstraf, een hele zit.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus