U bent hier: Home / NVJ beschadigt persvrijheid

NVJ beschadigt persvrijheid

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Maandag 03 maart 2014: de Telegraaf bestrijdt het vrije woord. Donderdag 05 maart 2014: de NVJ beschadigt de persvrijheid door de vooralsnog enige fulltime journalist en technisch medewerker van hét Goede Nieuws™ die overuren draait en eind 2013 een Landelijke Politieperskaart (LPP) heeft aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NJV) omdat het nodig is verslag te doen vanachter de optrekkende linies, daarbij verbindend aan de regels die de LPP stelt, de politieperskaart te ontzeggen.

Het verzoek voor een Landelijke Politieperskaart is afgewezen door de NVJ omdat in ogen van de NVJ de aanvrager die dagelijks aan hét Goede Nieuws™ werkt niet bewezen heeft genoeg te verdienen aan de fulltime arbeid. Niet weinig leden van de NVJ verdienen wél genoeg aan de journalistiek voor een Politieperskaart en produceren de grootst mogelijke flauwekul ten dienste van oorlogscriminelen, terroristen, moordenaars en pederasten. De Correspondent heeft een prijs gewonnen omdat het geld verdient niet omdat het kwaliteit levert.

De commerciële journalistiek denkt dat de vorm het gebrek aan inhoud verhelen kan. Het is natuurlijk niet verdienstelijk voor de commerciëlen om pontificaal de waarheid van de feiten over de Nederlandse politiek ter tafel te leggen met de ochtendkrant. Kustaw Bessems is één van de prominente NVJ-leden die het waagt met de Zionisten mee op te hitsen tegen de eerlijke joodse berichten over het zieke nazisme der Zionisten. 

De man die de totaaloplossing van het jodenvraagstuk heeft uitgevonden en op de internationaal politieke agenda gezet heeft was net zo'n 'joodse' journalist als Kustaw Bessems. Dan is er natuurlijk de prominente NVJ-journalist Arnold Karskens die er geen moeite mee heeft rugdekking te verlenen aan oorlogscrimineel Fred Teeven door hem als lid van het comité van aanbeveling van zijn stichting onderzoeksoorlogsmisdaden te gedogen. De afwijzingsbrief van de NVJ staat online. Op het beroep is beslist zonder belanghebbende te horen. Geen hoor en wederhoor bij de NVJ. Hoe arrogant. Ook liegt het ronduit de feiten. 

De brief kwam als een vuiststoot binnen. De NVJ is monopolist in verband met de verstrekking van de Landelijke Politieperskaart. Mevrouw Irene Staal stelt nu namens de NVJ dat er onvoldoende verdiend wordt om een Landelijke Politieperskaart te verkrijgen. Dit is onrechtmatig omdat het in strijd is met de persvrijheid en het recht van het publiek op de waarheid of althans informatie (Art 10 EVRM jo Code van Bordeaux). 

De NVJ stelt een inkomenseis aan de mogelijkheid om (bepaalde) journalistieke informatie te verkrijgen en/of openbaar en/of kenbaar te maken. Daarmee maakt de NVJ het de vrije pers wel erg moeilijk, ook frustreert het de rechten van het publiek op de waarheid of althans op goede informatie. Bovendien getuigt het van een vorm van oneerlijke mededinging. De NVJ verstrekt de Landelijke Politieperskaart alleen aan bepaalde personen die van journalistiek het hoofdberoep maken, namelijk de personen die aan de inkomenseis voldoen. 

Daarmee plaatst de NVJ (beginnende) zelfstandige journalisten en re-integrerende en andere journalisten die niet aan de inkomensgrens voldoen buiten mededinging. Journalistieke werken die investeringen nodig hebben om gemaakt te worden kunnen op grond van de inkomenseis van de NVJ geen gebruikmaken van de politieperskaart. Deze inkomenseis heeft onmiskenbaar tot causaal gevolg dat het handels- en/of bedrijfsdebiet van de journalisten die aan de inkomensgrens van de NVJ voldoen, wordt gevestigd, behouden en/of uitgebreid. Dat is onrechtmatig en zelfs strafbaar. 

Bij de NVJ zijn bepaalde beroepsjournalisten kennelijk meer gelijk dan anderen. Het gaat volgens de NVJ in de journalistiek om verdienen door de journalist en niet om het werk. Door journalistiek of althans het bezit van een Politieperskaart gelijk te stellen aan het verdienen van geld maakt de NVJ van élke journalist een opportunistische broodschrijver. De leden van de NVJ moeten volgens de secretaris van de NVJ, Thomas Bruning, zo laagdrempelig mogelijk kunnen slempen en soebatten tijdens de Nucleaire top, en nieuwe journalistiek moet worden gefrustreerd in de rechtmatige bediening.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus