U bent hier: Home / Officiële Protocollen Zion

Officiële Protocollen Zion

by J.L. de Kreek — last modified 18-08-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Er wordt vaak verwezen naar 'the Protocols of the Elders of Zion' als bewijs van het Joods complot alleen dat is de verkeerde bron om het complot mee te bewijzen. Het is voor bewijs van het Joods complot noodzakelijk te kijken naar de Officiële Protocollen van Vereniging Erez Israël. Van 'the Protocols of the Elders of Zion' wordt gezegd dat het vervalsingen zijn. Over de authenticiteit van de Officiële door de Vereniging Erez Israël uitgegeven protocollen kan geen misverstand bestaan.

De Protocollen van de Wijzen van Sion is een fictief "verslag" van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben plaatsgevonden in Bazel. Toevallig vond te Basel 29-31 augustus 1897 een niet fictieve vergadering plaats van joodse leiders. De oprichtingsvergadering van Vereniging Erez Israël voorgezeten door journalist Theodore Herzl en door Max Nordau. Herzl had voorafgaande dat congres de Endlösung der Judenfrage prominent op de internationale agenda gezet, in zijn dagboeken schreef Herzl dat antisemieten zijn beste vrienden zijn en dat Joden moeten worden uitgeroeid. Nordau was de bedenker van Entartete Kunst wat populair geworden is onder de Nazi's.

In de Officiële Stenografische Protocollen van de Oprichtingsvergadering van Vereniging Erez Israël staan een aantal zinnen die wenkbrauwen moeten doen fronzen:

Die Philosopie Rousseaus und der Enzyklopädisten hatte zur Erklärung der Menschenrechte geführt. Aus der Erklärung der Mensenrechte leitete die starre Logik der Männer er großen Umwälzung die Judenemancipation ab. Sie stellten eine regelrechte Gleichung auf: jeder Mensch  hat von Natur bestimmte Rechte: die Juden sind Menschen; folglich haben die Juden von Natur die Menschen rechte. Und so wurde in Frankreich die Gleichberechtigung der Juden verküdet, nich aus brüderlichen Gefühl für die Juden, sondern weil die Logik erforderte. Das Volksgefühl sträubte sich sogar dagegen, aber die Philosophie der Umwälzung gebot, die Grundsätze über die Gefühle zu stellen. Man verzeihe mir den Ausdruck, der keine Undankbarkeit in zich Schließt: die Männer von 1792 emanzipierten uns aus Prinzipienreiterei.

De broek moet afzakken van deze zienswijze der Zionisten op de mensenrechten en de filosofie van Rousseau. Mensenrechten zijn klinisch en niet uit broederlijkheid voor wie dan ook ingevoerd. Ze zijn voor allen in gelijke mate gelijk van toepassing. Wanneer de Zionisten zeggen dat zij uit principerei geëmancipeerd zijn bedoelen ze dat de Joodse onderklasse uit principe mensenrechten gekregen hebben omdat alle Joden mensen zijn. Ook aardig dat de Zionisten van 1897 verklaren dat in Frankrijk in die tijd de gelijke berechting van Joden verkondigd werd terwijl deze Zionisten juist bij elkaar kwamen omdat hun Zionistische leider in de beruchte Dryfusaffaire de massieve opkomst van het antisemitisme in Frankrijk zag. Bij en tijdens datzelfde Zionistische congres verklaren die Zionisten ook:

 Die Juden sind in ihrer Mehrheit ein Stamm von geächtete Bettlern

Het eerste wat opvalt is dat de Zionisten de Joden een stam noemen. Dat is wat anders dan een volk of ras. Het tweede wat opvalt is dat er geächtete Bettlern staat en niet geachtete Bettlern. Geachtte met umlaut op de a betekent verachtte. Volgens de Zionisten zijn de Joden bij meerderheid een stam van verachtte bedelaars. Ook schrijven de Zionisten van 1897 in de Officiële Protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel van 1897

Die Assimilationsjuden sind die konsequenten Schutzjuden

In het Nederlands staat daar: de assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Het zal elk weldenkend mens opvallen dat het Zionisme juist de beweging tegen de emancipatie en assimilatie van Joden is terwijl voorts de Joden in ieder geval sinds de veronderstelde kruisigingsdood van profeet Jezus Christus geassimileerd in de Diaspora willen leven. Assimileren en emanciperen is wat Joden willen. Joden willen in het land van geboorte leven in harmonie met de daar geldende wetten en met behoud van de Joodse identiteit. Het Zionisme is de Nazi beweging daartegen. Op bladzijde 169 van zijn dagboeken schrijft de grote Zionistische leider Theodore Herzl:

I am against democracy …

Op bladzijde 170 van zijn dagboeken schrijft de grote Zionistische leider Theodore Herzl:

We shall impose extensive but firm limits on public opinion

De Zionisten zijn bijzonder goed geslaagd in hun extensive but firm limits on public opinion, dat blijkt uit het feit iedereen gelooft dat er zes miljoen Joden vergast zijn én het feit dat in al de jaren na de oorlog niemand in het onderwijs ermee bekend is dat Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 een zuiver Zionistisch project is. Iedereen geeft de Duisters de schuld terwijl het Duitse bestuur van die tijd onloochenbaar de Zionistische agenda uitvoerde, en nog. Concreet bewijzen dat de Zionisten en de Nazi's verknocht zijn en er geen Holocaust geweest is, wordt gestraft met dire consequences. Uit al de Autentieke Protocollen van de Wijzen van Zion blijkt het dedain voor Joden en mensenrechten en Rousseau. In zijn standaardwerk 'the Jewish State' waarin Herzl propageert dat hij van de 'Endlosung der Judefrage' een politiek issue gemaakt heeft veegt hij óók de vloer aan met Rousseau. Herzl schrijft:

According to Rousseau's now antiquated view.....

Hoezo antiek? Herzl schrijft voorts:

A logical and historic refutation of Rousseau's theory was never, nor is now, difficult, however terrible and far-reaching its effects may have been. The question whether a social contract with "conditions not expressly stated, yet unalterable," existed before the framing of a constitution, is of no practical interest to States under modern forms of government. The legal relationship between government and citizen is in any case clearly established now.

Wanneer het gedrag van het Zionistisch bestuur in het Midden Oosten bestudeerd wordt kan iedereen ontdekken dat het beleid daar zuiver racistisch is, gericht  tegen Palestijnen die voor een belangrijk deel nakomelingen zijn van oorspronkelijke tot de Islam beleerde Joden. De Zionisten zijn Ashkenazim en de Nazi's. Van oorsprong Kahzars zonder wortels in het Midden Oosten. Narcisten zonder enig respect voor anderen en met maling aan mensenrechten of de rechtsstaat en de wil om alleen in de eigen behoefte bevredigd te worden. In het oog springt tijdens het bestuderen van het Zionisme is dat dat het de grote Zionistische leider Herzl is die in zijn standaard werk 'the Jewish State' begint over 'lebensraum' (we complain of insufficient space); goederen wagons (poorer classes in emigrant trains); en concentratiekampen (various European emigration centers); en 'arbeit macht frei' (the system of relief by labor); eerlijke antisemieten (honest Anti-Semites); en slaven en slaven arbeid (The world possesses slaves of extraordinary capacity for work). Het Zionisme is dé bron van het antisemitisme.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus