U bent hier: Home / Onderzoeksjournalist blijkt mol

Onderzoeksjournalist blijkt mol

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van klokkenluideronline blijkt net als de rest van de collega's een ordinaire 'gatekeeper' te zijn. Een mol. Hij is “even aan het wandelen” en daarom wil hij niet praten. Micha Kat voegt niet toe aan het recht van het publiek op de waarheid en loopt hulpverlening opzichtig voor de voeten. Zijn journalistieke werken zijn slechts deels gegrond in de feiten. Veel vult hijzelf in zonder daarbij concreet bewijs te leveren.

De belangrijkste feiten negeert hij alsof hij voor de Telegraaf werkt. Micha Kat doet alsof hij voor de Telegraaf werkt, en dat is in casu een feit. Als nepjournalist. Als afleider van de harde feiten over oud VVD secretaris-generaal Joris Demmink: de man wiens strafvervolging gewild wordt door Micha Kat. Twee van die harde feiten zijn de oorlog zonder geldige reden in Irak én de pedocratische techtspleging in Nederland. Micha Kat heeft gelijk.

Alleen Micha Kat is te ver heen om dat deugdelijk over het voetlicht te brengen, of hij is een schijnklokkenluider die verhult dat hijzelf een sleutelrol vervult in verband met de misdrijven die hij zegt te bestrijden. De hang naar aandacht en erkenning bij Micha Kat komt de kwaliteit van zijn journalistieke werk niet ten goede.

Al de gesprekken die Micha Kat heeft met de politie. Niemand weet wat zich afspeelt op het bureau ná de arrestatie van Kat en of Micha Kat publiekelijk de waarheid zegt over wat er is uitgewisseld. Het OM kan op de vingers nagaan dat verdere voorarrest van Kat zinloos is dus al die aanhoudingen zijn misschien 'fake', om het publiek te vermaken en in ieder geval niet functioneel in verband met openbaring van de feiten over Joris Demmink. De concurrente media zal Micha Kat blijven negeren ook al wint hij alles.

Micha Kat gaat voorbij aan relevante feiten die zijn strijd makkelijk tot een eind brengen kunnen. Steeds weer repeteert Kat zijn waarheid die onvolledig is en journalistiek ondermaats gebracht wordt. Graffiti op het huis van Joris Demmink is in verhouding tot de oorlogsmisdaden van de internationale terrorist wél te begrijpen, alleen dat blijkt niet het oogmerk van Kat.

Micha Kat bekladt het huis van de pedocraat om zijn vooralsnog onbewezen pedocratie, terwijl over zijn oorlogsmisdaden een door het kabinet en parlement geaccordeerd rapport is verschenen onder voorzitterschap van oudraadsheer Davids van de Hoge Raad. Ook beroept Micha Kat zich niet op het Rapport van de Commissie Samson of artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg.

Dit rapport en deze wettelijke bepaling doet in alle redelijkheid vermoeden dat bijpassende beleidsmakers en andere voorbereidende ambtenaren mogelijk bezitters zijn van pedofiele deviaties onder voorzitterschap van de Vorst. Wat Micha Kat zegt over de Joden, dat de Zionisten de schuld hebben aan WOII en de Shoah, is volgens orginele Joden overigens ook waar alleen Micha Kat gedraagt zich er niet naar.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Commissie Samson
Commissie Samson De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.
Aanhoudingen Micha Kat


Micha Kat over zichzelf
Commissie Davids
Commissie Davids Op 2 februari 2009 besloten minister-president Balkenende en de meest betrokken ministers, na jarenlange debatten in politiek en samenleving, tot de instelling van een commissie onder voorzitterschap van mr. W.J.M. Davids, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over het Nederlandse beleid inzake Irak in de periode van de zomer van 2002 tot de zomer van 2003. Bij haar onderzoek heeft de Commissie toegang gehad tot alle relevante informatie. Voorts werden gesprekken gevoerd met alle hoofdrolspelers en met tal van andere betrokkenen. In dit rapport worden de bevindingen en conclusies van het onderzoek gepresenteerd.

De Commissie maakt inzichtelijk hoe de politieke besluitvorming is verlopen. Ook schept zij helderheid in tal van discussies die de afgelopen jaren in media en politiek zijn gevoerd, zoals: welke rol hebben volkenrechtelijke overwegingen gespeeld in de besluitvorming? Wat was de informatiepositie van AIVD en MIVD en hoe zijn politici daarmee omgegaan? Was er sprake van Nederlandse militaire betrokkenheid? De Commissie verwoordt tot slot haar conclusies.