U bent hier: Home / Onderzoeksmethoden Wim Dankbaar ondeugdelijk

Onderzoeksmethoden Wim Dankbaar ondeugdelijk

by J.L. de Kreek — last modified 09-07-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Wim Dankbaar die probeert te bewijzen dat Jasper Steringa ten onrechte is veroordeeld voor de moord op Marianne Vaatstra is veroordeeld voor smaad omdat zijn methode en technieken niet deugen en hij zijn bronnen niet op orde heeft. Dat blijkt uit het nog niet gepubliceerde vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden van 05 juli 2016.

In juridische termen maakt Wim Dankbaar niet verschoonbare vormfouten waardoor hij bij herhaling tegen een veroordeling aanloopt. Op zijn website Recht is Krom kankert Wim Dankbaar zich een ongeluk om het feit dat de Rechtbank hem niet de gelegenheid gunde getuigen te horen. Het vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland leert dat Wim Dankbaar dit aan zichzelf te danken heeft. De Rechtbank citeert uit pagina 205 van het boek van Dankbaar:

Dat van die getuigenverklaringen was bluf. Althans, we hadden dat toen nog niet geheel rond. Je moet echter in een dergelijk dossier anticyclisch en onorthodox te werk gaan, omdat je anders niet ver komt.

Naar het oordeel van de Rechtbank heeft Wim Dankbaar onvoldoende en onzorgvuldig bronnenonderzoek verricht. In plaats daarvan is hij volledig afgegaan op wat Hans Mauritz hierover verklaarde. Terwijl Dankbaar op de hoogte moet zijn geweest van de manier waarop de verklaringen werden verkregen. Daarom heeft Dankbaar niet in redelijkheid te goede trouw kunnen aannemen dat Wolfgang Hebben op enigerlei wijze betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra. Gelet daarop hoeft het verweer dat Dankbaar met de publiciteit het algemeen belang diende volgens de Rechtbank geen bespreken en worden de door Dankbaar gewenste getuigen niet gehoord.

Was Wim Dankbaar Officier van Justitie geweest dan was hij door de Rechtbank niet ontvankelijk verklaard in zijn vervolging van Wolfgang Hebben in verband met betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra omdat zijn onderzoeksmethoden niet deugen. Wim Dankbaar probeert volgens het vonnis van 05 juli 2016 verklaringen te verkrijgen die passen in zijn lezing, daarbij wordt door Dankbaar en zijn (oud)partner aangegeven dat er getuigen zijn die anders verklaren en wordt er gedreigd met de gevolgen die de verschijning van het boek zal hebben, indien niet wordt ingegaan op het voorstel. 

Wim Dankbaar heeft volgens de Rechtbank onvoldoende en onzorgvuldig bronnenonderzoek verricht. Wim Dankbaar heeft volgens de Rechtbank ter zitting zelfs verklaard dat hij de getuigen, met uitzondering van Hans Mauritz,  niet voor de publicatie van het boek heeft gesproken. Wie het boek van Wim Dankbaar (het Vaatstra Complot) koopt en leest ziet vanzelf dat een goede bronnenlijst ontbreekt. Ook de zogenaamde kluisverklaring blijkt niet te bestaan en Feik Mustafa ontkent dat Wim Dankbaar hem juist citeert. Desondanks hoeft dit niet te betekenen dat Wim Dankbaar het integraal bij het verkeerde eind heeft. 

De veroordeling van Jasper Steringa is een onbevredigende ontknoping van de moord op Marianne Vaatstra omdat het zoveel vragen oproept. Misschien is het waar dat Jasper Steringa de moord en de verkrachting heeft begaan en tegelijk zowel twéé fietsen heeft verplaatst als Marianne in bedwang heeft gehouden. Ook kan het zijn dat Marianne Vaatstra alleen verkracht is door Jasper S. en dat een ander haar heeft vermoord. De erkenning van Jasper Steringa imponeert bizar. Ook zou Jasper Steringa volgens Dankbaar niet willen dat de vader van Jasper niet gelooft dat Jasper Steringa de moord niet heeft gepleegd omdat Jasper Steringa dan in problemen komt. 

Voorts herinnert iedereen zich het optreden van advocaat Jan Vlug die Jasper Steringa exclusief opknoopte met zijn media optreden. Ook in Deventer Moordzaak waarbij Maurice de Hond de Klusjesman aanwijst als moordenaar heeft Jan Vlug volgens Dankbaar een corrumperende rol gespeeld. Hoe het ook zij. Wim Dankbaar had zichzelf geholpen wanneer hij Wolfgang Hebben gewoon consequent met W.H. had aangeduid. Of W.H. echt liegt zoals Wim Dankbaar beweert zal Wim Dankbaar in Hoger Beroep alleen kunnen bewijzen wanneer hij gedegen sporenonderzoek levert op basis van de klassieke methode en technieken voor waarheidsvinding waaraan elke Bromsnor zich houden moet.

Update: Vonnis tegen Wim Dankbaar van 05 juli 2016 staat inmiddels online bij Recht is Krom.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus