U bent hier: Home / Ongebruikelijke feiten

Ongebruikelijke feiten

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 12:00
Opgeslagen onder:

Omdat collega onderzoeksjournalisten en media prominenten reeds jaren achtereen inhoudelijk in ernstige mate steken laten vallen, vertelt Goede Nieuws eerst wat de ongebruikelijke feiten zijn om later te berichten over de uitvoering van bijpassende totaal oplossing. Het bijzondere feit wil dat de aanslagen op Amerikaans grondgebed 11 september 2001 'enhanced' zijn. De Twin Towers en gebouw zeven kunnen niet zijn ingestort zonder toevoeging van de extra energie van twee kleine atoombommen bovenop de energie die de twee vliegtuigen met de hoge snelheid en brandstof reeds bezaten. De wijze waarop de Twin Towers zijn ingestort kan alleen verklaard worden met 'controled demolition'.

Ook als de aanslagen op Amerikaans grond gebied geen 'inside job' zijn, is de reactie daarop onrechtmatig want militair. In het systeem van internationaal recht zit gebakken de techniek voor bij en tijdens groots internationaal terrorisme tegen Amerikanen in het algemeen. Dat is het internationaal strafrecht. De bevoegdheid om gewapend militair op te treden en eigen machtig te verklaren dat dit ten titel van zelfverdediging is, bestaat niet in het internationaal recht. Ook bij en tijdens zelfverdediging hoort terstond de rechtsgang via het internationaal strafrecht gekozen te worden.

In dat systeem van internationaal strafrecht worden feiten onderzocht door onafhankelijke raadsheer-commissarissen, en beoordeelt door eerlijke en onafhankelijke rechtsgeleerden van het internationaal strafhof en is er een contract waarin staat wanneer het recht op grensoverschrijdend militair optreden opgebruikt is. Dat is 'the rule of law' in verband zelfverdediging en dus internationaal terrorisme. Het ongebruikelijke feit is dat de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld zijn door terroristen van eigen bodem die de aanslagen 11 september 2001 ondersteund hebben en in het verleden verantwoordelijk zijn geweest voor de Jodenvervolging van 1940-1945.

Het Amerikaans bedrijfsleven profiteert. Het ongebruikelijke feit wil dat relatief recent een boekje verschenen is met overtuigende getuigenissen van de koerier die persoonlijk in 1929 dertig miljoen Dollar heeft gebracht in koffers van Amerika naar Hitler in Duitsland. Hij heeft drie gesprekken met Hitler gehad en die daarna opgeschreven in een boekje. Dat boekje over de financiers van Hitler heeft hij eind jaren dertig vorige eeuw uitgegeven. De boekjes zijn toen direct uit de handel genomen wegens smaad, zoals elke opmerking die Hitler niet uitkwam overal in Europa gestraft werd met een veroordeling wegens smaad.

De koerier is geexecuteerd in 1941. In Groot Brittannië was het vóór de oorlog verboden te publiceren dat Hitler een Joodse achtergrond bezit en dat zijn grootste fan Joden zijn die Hitler de messias noemen. Nu berichten over deze ongebruikelijke feiten wordt bestreden door zij die beweren tegen discriminatie en voor Israël te zijn. Het ongebruikelijke feit wil dat Israël door de stichters persoonlijk het “wereld-getto” genoemd is. Toepasselijk want de oprichters waren de bezitters van de Joodse getto's overal op aarde tot en met in Argentinië. Zelf noemde zij hun getto's koloniën.

Het ongebruikelijke feit wil dat het illegale geweld van 'the Coalition of the Willing' in Irak gelinkt hoort te worden aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Dit is ook makkelijk te zien aan a) de betrokkenheid van de familie Bush en b) de SS die buiten Europa opereert en het naïef noemt dat het zich (herkenbaar) heeft laten fotograferen. Dat de illegale oorlog in Irak 'regime change' tot doel heeft, bewijst het terroristische oogmerk. Het genocidale oogmerk wordt bewezen door a) de anti-Islam retoriek van Geert Wilders en b) de brief van de Bevelhebber der Strijdkrachten Berlijn aan verslaggever dezes waarin hij ontkent dat Nederland munitie van verarmd uranium bezit en Kamerstukken overlegt waaruit blijkt dat de beruchte dosis-effect-relatie van DU bij alle politici inclusief Femke Halsema algemeen bekend is.

De geldschieters van Adolf Hitler zijn de Federal Reserve Banken, Rockefeller, Koninklijke Shell en nog wat Wall Street grootheden. De grootste profiteur van hen is de bankiersfamilie Rothschild die ook het sperma geleverd heeft waarmee de grootmoeder van Hitler bevrucht is geraakt, en wiens onderneming Auschwitz gebouwd heeft. De familie Rothschild is de financier van alle grote oorlogen op aarde sinds hun dictatuur. Dat staat bewezen in de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die daarin ook verklaart dat het antisemitisme in Europa erger moet worden om de familie Rothschild te verrijken.

De familie Rothschild staat in de dagboeken van de stichter van Israël genoemd als leverancier van de eerste prins die er royaal gekroond worden zal. Voorts verklaart de Zionistische leider en 'founding father' van Betar, die als eerste prominent bruinhemden droegen in Duitsland, Jabotinsky, zelf in zijn geschriften dat de Tweede Wereld Oorlog “perfectly right” een Joodse oorlog was. De recent gepubliceerde getuigenissen van Sidney Warburg imponeren authentiek bevestigde rechercheurs van team 'review and cold cases' van de politie aan verslaggever dezes; en dat de oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is behoeft geen betoog.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus