U bent hier: Home / Onno Hoes ondersteunt moordenaars Anne Frank

Onno Hoes ondersteunt moordenaars Anne Frank

by J.L. de Kreek — last modified 09-05-2014 18:20
Opgeslagen onder:

Ze waren er allemaal. Bij de première van het stuk van de Zionistische geschiedvervalsers De Winter en Durlacher, over het leven van Anne Frank. Zo ook homoburgemeester Onno Hoes die zich niet verzet tegen de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van zijn partij in Moslimlanden. Voorts liegt hij namens het Centrum Informatie Documentatie Israël over de Zionistische achtergrond van de moordenaars van Anne Frank.

De Zionisten hebben Anne Frank vermoord. Want de Zionisten zijn de kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Vooral de medewerkers van het Centrum Informatie Documentatie Israël waarvan Onno Hoes voorzitter is, weten dit. Het CIDI en ook de Zionisten van de Joodse Omroep en het Meldpunt Discriminatie Internet doen de stinkende best te voorkomen dat iedereen bekend is met het feit dat de Zionisten de grote schuldigen zijn aan WOII en de Jodenvervolging, en dus de moord op Anne Frank

Ook het schrijversduo De Winter en Durlacher, wat zich erop voorstaat Joods te zijn, misbruikt de talenten om het publiek in de waan te plaatsen over de Zionistische factoren die aan de deportatie en moord van Anne Frank ten grondslag liggen. Het waren de Zionisten die te Basel in 1897 bepaalde dat de Joden géén mensenrechten bezitten en bij meerderheid uit een volk van verachtte bedelaars bestaan. De rest is geschiedenis. Elk Joods jongetje en meisje op aarde is bekend met Herzl en Jabotinsky. De helden van antisemiet Geert Wilders.

Deze twee mannen worden alleen door Zionisten, Katholieken en Geert Wilders geëerd als de grote stichters van Israël. Door Joden worden zij gezien als verraders. De mannen die het fundament gelegd hebben voor de catastrofe van '40-'45. Hitler is door de Zionisten betaald. Zijn staatsgreep van 1929 was Zionistisch geïnspireerd. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Personen met Joodse achtergrond waren de vertrouwelingen van Adolf Hitler. Joden geloofde dat Hitler de verlosser was. Hitler is een naam die exclusief geassocieerd worden moet met vooraanstaande Joden. Hitler heeft deze naam gekozen, het is een pseudoniem. Zijn organisatie der Nazi's is een tentakel van 'the Jewish Society'. 

Wie nu nog even ruzie wil maken over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging moet vooral het bovenstaande óntkennen. Met name de Zionisten met natuurlijk voorop Onno Hoes en Durlacher en De Winter en Voet en vanzelfsprekend Ronald Eissens en Lodewijk Asscher en Uri Rosenthal, is aanbevolen vrijwillig te erkennen dat hun voorgangers van de Zionistische agenda Anne Frank en al die andere Joden vermoord hebben. De feiten staan meer dan helder bewezen op goedenieuws.nl, hetzuur.nl, holocaustfraude.nl, holocaustles.nl, jodenhaat.nl, joodscomplot.nl en joodsrecht.nl

Niet erkennen van deze feiten zal leiden tot ontembare problemen. Er wordt geen enkel genoegen genomen met de Nazipropaganda van Zion. Het misbruik van de dood van Anne Frank om de schuld van Zion te verhelen is dermate ziek, dat dit uitlokt tot onmiddellijk optreden tegen de Nazi's die nog altijd onder de Nederlanders zijn en die zich voordoen als prominent en beschaafde Joden terwijl het feitelijk de ondersteuners zijn van het antisemitisme waarvan Hitler & co de inspiratie hebben. Iedereen moet heel goed begrijpen dat het Zionisme revisie wil van de Diaspora. Dát nu juist is niks anders dan ordinaire Jodenhaat.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus