U bent hier: Home / Onrechtmatige uitvoering Wet op de Jeugdzorg

Onrechtmatige uitvoering Wet op de Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 25-01-2014 09:58
Opgeslagen onder:

Alle medewerkers van de kinderbescherming kunnen zich sterk maken voor hún strijd tegen de fundamentele kritiek op hún werk. De Wet op de Jeugdzorg wordt kennelijk opzettelijk onrechtmatig uitgevoerd waardoor het nu zo'n gedoe is met de jeugdzorg. Alles wat meneer Meeuwissen de directeur van BJZ Rotterdam zegt is waar zei één van de bobo's van de ABVAKABO te Den Haag in de Grote Kerk 22 januari 2014 bij en tijdens het ondersteunen van de propaganda namens de werkgevers. Géén concurrentie op prijs mag er zijn, zei Meeuwissen. Alsof prijs kwaliteit veronderstelt.

Meneer Meeuwissen en ook de andere bestuurders van de semipublieke overheid die beleid en strategie bepalen in de jeugdzorg geven onrechtmatige invulling aan de ambtelijke bediening. Niemand ziet het aan Meeuwissen. Het lijkt CEO. Hij is ambtenaar. In ieder geval voor de strafwet. De onthulling voor het altaar van de Grote Kerk woensdag 22 januari 2014 dat het eerste Kamerlid voor de SP en Meeuwissen en de rest van de zaal niet bekend is met de inhoud en betekenis van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is een weerzinwekkend feit wat breed uitgemeten in alle kranten hoort te staan. 

De jeugdzorgmedewerkers zijn niet bekend met de wettelijke sleutel tot de bevoegdheden met justitie middelen in het civielrechtelijk kader. Louter daardoor kunnen zij niet weten wanneer zij gebruik mogen maken van deze bevoegdheden. Wanneer de overheid in het strafrechtelijke kader een interventie bij jeugd en/of gezin uitvoert is waarheidsvinding een absolute eerste vereiste. Elke politiefunctionaris die zonder waarheidsvinding (dat kan soms in een oogopslag) een interventie uitvoert op jeugd en/of gezin wordt daarop afgerekend door de keten van opsporing en vervolging. 

Wanneer de overheid in het civiele kader ten titel van kinderbescherming een interventie uitvoert op jeugd en gezin, is afwezigheid van waarheidsvinding kennelijk geen enkel probleem in de opvolgende keten van uithuisplaatsingen en/of ondertoezichtstellingen. Ook gezien het discriminatie verbod is dit bizar. Minderjarigen die uit huis geplaatst worden in het civiel recht hebben vanzelfsprekende minimaal dezelfde rechten als minderjarigen die middels het strafrecht uit huis geplaatst worden. Een UHP is functioneel vrijheidsbeneming. Het is een in hechtenis name door de semipublieke overheid, in tehuizen worden kinderen dan opgevangen onder toezicht van derden ten behoeve van geld. Dus minderjarigen worden voor de werkverschaffing uit huis geplaatst. 

De ABVAKABO bewijst het in de Grote Kerk woensdag 22 januari 2014. De mevrouw van de ADVAKABO zei dat ze daar alleen voor de werkgelegenheid was. De gezinsvoogden die kritische vragen kregen wilde liever dat de onderzoekende microfoon weg ging. De man van de EHBO zei het precies goed. Hij komt past in actie wanneer de hulpvraag er is. Bij de jeugdzorg zijn ze opzoek naar verborgen hulpvragen. Werd duidelijk gezegd in de Grote Katholieke Kerk te Den Haag 22 januari 2014. De verhouding tussen jeugd en politie verslechtert omdat de jeugdzorg er tussen zit. Dat is duidelijk gebleken in Rotterdam. Daar is aangifte gedaan tegen de jeugdzorg. De politie legde uit wat het werk is van de teams jeugd. 

Bestuurders moeten een eind maken aan de jeugdzorg. Zorgmeldingen moeten exclusief op de bureaus van de lokale teams jeugd van de politie terecht komen. Die zijn belast met de openbare orde taak en opsporing en vervolging. Wanneer er sprake blijkt van een strafbaar feit kan daarop onmiddellijk met bevoegde middelen op gereageerd worden. Wanneer de kwestie van openbare orde is heeft de politie een legio aan middelen om in het minnelijke kader poolshoogte te nemen. Bij hoge nood is de officier van justitie ook op grond van het civiel recht bevoegd een UHP of OTS als maatregel ten behoeve van de minderjarige te verzoeken. De uitvoering daarvan liefst in huiselijke sfeer in de normale leefomgeving van de minderjarige zodat deze minimaal gestoord wordt bij en tijdens de orde van de dag. 

Wanneer de politie van de teams jeugd daarbij dan als extra de tien weekse cursus jeugdpsychologie krijgen die de jeugdzorg medewerkers nu krijgen om de jeugd te ontwrichten is waarde toegevoegd door te bezuinigen. De politie faciliteren het veldwerk van de jeugdzorg te doen en jeugdzorg dus op te doeken is effectiever in termen van voorkoming en bestrijding en is goedkoper. Meer blauw op straat in plaats van medewerkers van de jeugdzorg in de wijken. Wanneer de transit doorgaat zoals het zich laat aandienen lijkt de kans groot dat er anti-jeugdzorg-knok-ploegen geformeerd worden zullen. Ouders hoeven de eindeloze dictatuur van de kinderbeschermers niet te accepteren. Pedagogisch heeft de minderjarige er meer aan wanneer het betrapt wordt op een strafbaar feit dan dat het civiel met jeugdzorg te maken krijgt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus