U bent hier: Home / Oorlog inde Polder

Oorlog inde Polder

by J.L. de Kreek — last modified 30-08-2013 10:30
Opgeslagen onder:

Er is sprake van een criminele organisatie in het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de civiele kinderbescherming wat in Nederland reeds decennia grootschalig in kinderen handelt en hen stelselmatig misbruikt, mishandelt en/of verwaarloost. Prominente deelnemers aan deze criminele organisatie zijn ook ambtelijke deelnemers aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Voorts neemt het Leger de Heils het voortouw in verband met binnenlandse genocide door bekering met dwang op Islamitische kinderen. Daarbij pleegt Geert Wilders terrorisme gerelateerde misdrijven tegen de belangen van de Staat en bondgenoten.

Dat zijn de feiten waarover niemand het in de politiek of media heeft of wil hebben. Zij die het daarover wel hebben worden om de haverklap gedagvaard door het openbaar ministerie in verband met vermeend beledigen of bedreigen van de oorlogsmisdadiger, terroristen, moordenaars, kindermisbruikers of de knechtjes. De wijze waarop de journalisten van de mainstream media ervoor gekozen hebben om onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline juridisch koud te stellen en geen eerlijk gesprek met hem aan te gaan over de feiten wordt gezien als ondersteuning van de misdrijven waarover Micha Kat het in verband met Joris Demmink heeft. Dat is onmiskenbaar de bom die Micha Kat onder de media en het OM legt. De politiek en mainstream media doet met beeldvorming de best om gezichtsverlies te voorkomen.

Eventuele handelingen waarbij meer dan gemoedelijke dwang wordt toegepast zijn uitgebreid voorgesproken met militairen, justitie en politie. Dat er sprake is van kwade opzet in de politiek en media is lang en breed bewezen. Femke Halsema die zich nu als verondersteld journaliste interesseert voor de positie van de Islamitische vrouw in de samenleving, en zich als politicus geen seconde bekommerd heeft over de slachtoffers van de bombardementen van Balkenende op Bagdad en ook de manier waarop zij voorkwam dat Hans Van Baalen in het openbaar gezichtsverlies leed toen hij met zijn terrorisme geconfronteerd werd zijn elementen van het bewijs dat Femke Halsema als politiek ambtsdrager deel heeft genomen aan internationale misdrijven.

Omdat er reeds geruime tijd gewerkt is aan strafvervolging van een groot aantal prominente Nederlanders in verband met bovenstaande feiten is de verwachting redelijk dat een en ander ook in het echt manifesteren zal. Dat wil zeggen zwarte geblindeerde SUV's met sterke mannen en vrouwen die in hoog tempo diverse Nederlanders oppakken, aanhouden en overbrengen naar de politiecel alwaar ze voorgeleid worden zullen. De strafmaat die uitgedeeld worden zal varieert tussen zeven jaar en levenslang. Geert Wilders kan twee keer levenslang krijgen. Een keer in verband met het benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict en een keer in verband met deelname aan genocide in Irak. Bij Wilders is het precies als met Hitler. Wilders kiest alleen de Islamieten voor zijn antisemitischgif. Fitna en der Ewige Jude zijn onmiskenbaar soortgelijk.

Partij ideoloog Martin Bosma heeft in zijn epistel de Schijn Elite van de Valse Munters reeds de emotionele opening geleverd voor gerichtheid op de joden mocht het antisemitisme van de PVV succes hebben op de Islamieten. Misschien duurt het nog even voordat er daadwerkelijk aanhoudingsbevelen zijn verkregen. Bijvoorbeeld in 2014 in verband met Jeannine Hennis. Kan ook vlot gaan. Zelfs de weg van het ouderwets Partisaans verzet staat wagenwijd open. Daarvan zal desnoods gebruik gemaakt worden. Om te beginnen in verband met de kliek aan kinderlokkers die zich ten titel van kinderbescherming gevraagd en ongevraagd toegang verschaffen achter de deuren thuis en in de persoonlijke data die her en der bij de overheid en soortgelijke instanties beschikbaar is zonder dat een rechter commissaris het recherche werk controleert. Daarbij de Zionisten die tegen beter weten in hun holocaustfraude voortzetten. Ook dreigen zij met 'dire consequences' als de holocaust ontkend wordt terwijl de Tweede Wereldoorlog en de Shoah het causale gevolg is van de machinaties met terroristisch oogmerk van de Zionisten.

Vandaag 116 jaar geleden vergaderde te Basel rond de 200 Zionisten. Het Eerste Zionistische Congres. Geleid door Herzl en Jabotinsky. Jabotinsky was oprichter van de eerste Bruinhemden in Duitsland. En schreef dat WOII een Joodse oorlog was. Herzl in die tijd schreef dat antisemieten de beste vrienden van de Zionisten zijn en dat Joodse rijkdommen geliquideerd worden moeten. Ook schreef hij over het vernietigen van Joden en dat Joden op elkaar schieten moeten. Hij bedacht de massa emigratie van Joden per trein. In goedekope goederen wagons want de Joden moesten het zelf betalen. Precies zoals de Sondercommando in Shoah van Claude Lanzmann getuigt dat het gebeurde. Te Basel 1897 hebben de Zionisten de verse mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden en hen gekleineerd als een volk van verachtte bedelaars. De rest is geschiedenis. De toekomst is de Derde Zionistische Wereldoorlog. De Zionisten werken in vereniging met het Vaticaan. Doel is het decimeren van de Joden op aarde. Bij het Vaticaan is dat een Heilige Zaak. Voor de Zionisten is dat zelfverrijking. De grote Zionistische leider Herzl laat in zijn geschreven werken zeer duidelijk blijken dat de kern doelstelling van de Zionistische wereldbeweging zelfverrijking is. Het gaat de Zionisten om economisch voordeel in verband met hun financiering van Adolf Hitler, bouw van Auschwitch en roven van Palestina van de oorspronkelijke bewoners.

De Zionisten hebben geen enkele band met Palestina, de Joden of het Jodendom. Niet genetisch. Niet Historisch. Niet sociaal maatschappelijk. Hun Joodse achtergrond is geveinsd. Gefabuleerde joodsheid. Een joodse achtergrond die teruggaat tot de Khazars en hun onvrijwillige bekering tot iets wat op Jodendom lijkt bij en tijdens het verbond wat de Khazar koning met het Byzantijnse rijk was aangegaan. Asjkenazim zijn dat. De tekens NAZI zitten reeds eeuwen in het woord voor deze groepsaanduiding gebakken. Het hakenkruis, dat is in het echt een heilig Joods symbool. De David Ster is in het echt bij de Joden een zinloos versiersel wat net zo goed gemist worden kan. Diezelfde Zionisten datzelfde Vaticaan en dezelfde financierende families zijn nog altijd niet klaar met hun machinaties. Daarom is het nu bijna Derde Wereldoorlog. De opzettelijke politiek en maatschappelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën is het middel der Zionisten (en Vaticaan) om tot wereldheerschappij te komen!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus