U bent hier: Home / Oorlog met Bureau Jeugdzorg

Oorlog met Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 07-08-2013 13:35

02 augustus 2013 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam bepaalt dat Goede Nieuws een artikel geplaatst heeft met de strekking dat mevrouw Desiree Messchendorp in de uitoefening van haar taak als gezinsvoogd onjuist zou hebben gehandeld. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat deze beschuldigingen geen steun vinden in de feiten en dat Goede Nieuws daarom met de openbaarmaking van dit artikel onrechtmatig jegens Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam gehandeld heeft. Goede Nieuws is veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie. De Gestapo viert de overwinning op het vrije woord.

Het gevorderde verbod voor Goede Nieuws zich na betekening van het vonnis, publiekelijk in welke vorm of hoedanigheid dan ook, op beledigende of onnodig grievende zin uit te laten over BJZ en haar bestuurders en medewerkers is afgewezen omdat onvoldoende duidelijk is waar BJZ op doelt en voorts niet iedere beoogde uitlating onrechtmatig is. In het wrakingsverzoek wat aan het vonnis van de rechtbank in de zaak van Bureau Jeugdzorg tegen de waarheid van de feiten en vrije meningsuiting voorafging is uitgebreid uit de doeken gedaan dat Bureau Jeugdzorg de bedriegende overheid 'pur sang' is.

De rechtbank is voldoende gelegenheid gegeven eigenmachtig de problemen op te lossen die uit de kennelijk diepgaande samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de rechtbank Rotterdam blijkt. Ter zitting in het kort geding is bewezen dat Bureau Jeugdzorg niet deugt en iedereen voorliegt over de noodzaak tot uithuisplaatsing van het kind van gedaagde sub 2, en dat het Leger Des Heils deelneemt aan genocide en dat het werk van BJZ imponeert als het binnenlands gevolg van de internationale kruistocht van de christenheid tegen de Islam. Bureau Jeugdzorg wordt door ouders in het algemeen ervaren als binnenlands terreur van ambtenaren die macht misbruiken en bevoegdheden scheden. Ook de rechtbank Rotterdam kampt met het feit dat bepaalde rechters de (neven)functies misbruiken om de criminele organisatie van ambtenaren die kinderen rooft en geroofd houdt en misbruikt de hand boven het hoofd te houden.

Overeenkomstig de wet is het vonnis betekend aan Goede Nieuws. De titel van het vonnis draagt de tekens IN NAAM DES KONINGS. Ouders van kinderen die uit huis geplaatst zijn krijgen niks betekend. Plotseling staat politie voor de deur met een particuliere begeleider die zegt dat het recht heeft op uithuisplaatsing van minderjarigen. Executie zonder voorafgaande betekening door de deurwaarder of het openbaar ministerie bestaat niet in Nederland. De deurwaarder die betekende wist zo snel ook niet anderen te noemen die in Nederland bevoegd zijn te executeren en bovendien zonder voorafgaande of althans gelijktijdige betekening van enig document met in de titel de tekens IN NAAM DES KONINGS. De lange arm wordt misbruikt door Bureau Jeugdzorg om minderjarige kinderen gegijzeld en de vrije meningsuiting verdrukt te houden terwijl Bureau Jeugdzorg beweert te opereren vanuit het algemeen belang en het belang van de minderjarige als eerste overweging hoort te hebben.

Ter zitting is gewezen op het algemeen en specifiek misbruik van minderjarigen De vader van meisje A. te R. heeft gewezen op de smetstrepen in de schaamstreek van zijn dochter waar zij eerst na de UHP aan leed. Daarvoor is zij zelfs in het ziekenhuis behandeld. Ouders deden alles goed. Eerst ná de UHP is de baby misbruikt en zijn er evidente bewijzen van mishandeling en/of verwaarlozing. Ook de documenten met talrijke verklaringen van jeugdzorg medewerkers zelf waaruit blijkt dat alles goed was met ouders en kind voorafgaande aan de UHP zijn overlegd. Niks waar Desiree Messchendorp of Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam niet bekend mee zijn.

Het is niet zo dat omdat Goede Nieuws een rectificatie moet plaatsen dat Bureau Jeugdzorg blij zijn kan met het vonnis tegen de vrije meningsuiting. Bureau Jeugdzorg is de overheid met justitiële middelen in het particuliere kader. Daarbij hebben ouders geen enkele rechtsbescherming. Zaken bij de kinderrechter moeten met gesloten deuren plaatsvinden want dat zou in het belang van de minderjarige zijn. Ter zitting met gesloten deuren kunnen ouders en advocaten pleiten als Brugman. Wat zij inbrengen wordt genegeerd omdat de kinderrechter geen onderzoeksrechter is en Bureau Jeugdzorg behandelt als partner met ongenschijnlijk de beste kwalificaties in een vechtscheiding om de toezicht op de kinderen. Diepgaand bedrog waarbij de logische verklaring alleen zijn kan dat één en ander op hoogste ambtelijke niveau bekokstoofd is, juist om te profiteren. Financieel en ook de gelegenheid te bieden aan straffeloos kindermisbruik.

Voor ouders is er niks te beginnen tegen Bureau Jeugdzorg. Doen ze aangifte dan kan dat niet want Bureau Jeugdzorg zit er tussen en de rechter heeft bepaalt. Ongelijk bewijzen bij de verondersteld onafhankelijke rechtspraak of in bezwaar bij Bureau Jeugdzorg helpt ook niet want niks is onafhankelijk. De rechtspraak is ketenpartner van Bureau Jeugdzorg. Rechtbank Rotterdam werkt er goed mee samen getuige het vonnis tegen Goede Nieuws. Sinds wanneer werkt de rechtspraak goed samen met eiser in de hoofdzaak zonder niet de verdenkingen op zich geworpen te krijgen niet onafhankelijk te zijn? Daarbij werkt de Rechtbank ook goed samen met bepaalde advocaten die in deze ook als corrupt gezien horen te worden worden.

Share |
comments powered by Disqus