U bent hier: Home / Oorlog met jeugdzorg

Oorlog met jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2013 14:20

Jeugdzorg blijkt de verkeerde op de tenen getrapt te hebben. De afspraak die met jeugdzorg gemaakt was 08 mei 2012 is dat de controle op de zorg voor meisje A. te R. door ouders, overgelaten zou worden aan de huisarts. Ouders en huisarts zijn de afspraken stipt nagekomen. Huisarts had niks te melden wat jeugdzorg aan zou kunnen gaan, desondanks is de baby 12 juni 2012 met spoed uit huis geplaatst door een kinderrechter die ook medewerker is van een bureau jeugdzorg.

Tot in het diepst van het ministerie van veiligheid en justitie zitten criminelen verschanst die ten titel van veiligheid kinderen roven van ouders om door jeugdzorg op kosten van de staat te laten misbruiken. De gemiddelde Nederlander die de krant leest, PowNed kijkt, De Correspondent betaalt, Wilders stemt, Facebook gebruikt of de Dagelijkse Standaard pingt, denkt dat al die berichten van Micha Kat over diep zieke corruptie in de overheid van een chronischse spychoot afkomstig is.

De waarheid van de feiten is dat jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming een criminele organisatie zijn die gezinnen opzettelijk benadelen om op grond daarvan een UHP of OTS aan te vragen bij de kinderrechter die in beginsel marginaal toetst en/of een dubbelfunctie bezit als beslisser in een klachtencommissie van jeugdzorg. Het betreft hier alle leden en ketenpartners van Jeugdzorg Nederland, de branche organisatie. De club schuwt geweld en intimideren niet. Mogelijk is het ook schuldig aan de dood van minderjarigen als grondslag voor lobby om geld bij de politiek.

Of de perversiteit van de medewerkers betrokken bij de publieke zaak echt zo ver gaat als Micha Kat denkt, is vooralsnog niet te zeggen. Het bizarre is dat gegeven de feiten die nu bekend zijn niet uitgesloten kan of mag worden dat het ergste te vrezen is. Dit houdt in dat het voorstelbaar is dat kinderen ritueel omgebracht of verkracht worden als bij satanische rituelen waarbij prominente Nederlanders aanwezig zijn. Voor de personen betrokken bij de publieke zaak is het relatief eenvoudig het publiek en de rechter alles te (doen) laten geloven.

Het aantal voorbeelden waarbij jeugdzorg een 'snapshot' in het leven van een kind misbruikt om het onder de hoede van ouders vandaan te halen is niet op twee handen te tellen. Daar kunnen hele advocaten praktijken en het Openbaar Ministerie overuren op draaien. De casemanager van LoketBJZ is allround jurist met een gezonde kijk op feiten. Ouders van de door jeugdzorg gegijzelde, mishandelde, misbruikte en verwaarloosde baby A. te R. zijn gemiddelde Nederlanders die niks verkeerd doen en het beste voor hebben met iedereen.

Toch werd hun kind met fors en overigens onrechtmatig politie geweld weggehaald bijna een jaar geleden. De vader van meisje A. te R. heeft de nodige video-bestanden online gezet waarop te zien is dat de politie binnenkomt en zijn demonstratie bij de rechtbank en dat hij door medewerkers van de raad voor de kinderbescherming in elkaar wordt geslagen. Zijn dochter heeft na de UHP smetvlekken in de schaamstreek zo blijkt uit onderzoek van het Ambulatorium te Zetten, de plaats die nog altijd naar Finkensieper ruikt.

Op basis van concrete bewijselementen is forensisch de indruk dat er in Nederland sprake is van grootschalige criminaliteit in het ministerie van veiligheid en justitie en onder de leden van bureau jeugdzorg waarbij bedrijfsmatige kinderhandel de 'core business' is. Het kan niet anders dan dat André Rouvoet daarvan weet heeft want hij is één van de intellectueeldaders van het systeem waarvan jeugdzorg profiteert. In zijn rol van adviseur van jeugdzorg om het misbruik van kinderen onder de hoede van jeugdzorg te beteugelen adviseert hij meer over seks te praten. Ook heeft André Rouvoet schuld aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak.

Share |
comments powered by Disqus