U bent hier: Home / Oorlog met Wilders

Oorlog met Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Op hét Goede Nieuws™ zijn de grondslagen van de oorlog met Wilders uitgebreid aan de orde geweest. Wilders neemt deel aan terrorisme en genocide, en hij is schuldig aan de verhoogde terreurdreiging én het sneuvelen van twee top-militairen. In 2011 zijn serieuze pogingen gedaan Wilders aan te houden in verband met deze zware misdrijven. Iedereen is middels de media daarvan getuige geweest.

Daarna is een volgende stap gezet in de oorlog met Wilders. Nu wordt hopelijk de laatste slag gevoerd. Zes en half duizend mensen hebben aangifte gedaan tegen Wilders wegens discriminatie en haat zaaien. De persoon die Wilders in 2011 ter zitting heeft willen (laten) aanhouden heeft aangifte gedaan tegen Wilders in verband met genocide.

De helden van Wilders zijn de grote moordenaars van de directe en indirecte Joodse bloedverwanten van dit personage en hij wenst bevoegd wraak op de Blonde Geit van Venlo. Aan de genocide waaraan Wilders deelneemt wordt ook deelgenomen door Geen Stijl, Annabel Nanninga, Joshua Livestro, Hans Jansen, David Pinto, Esther Voet, Ronny Naftaniel en nog wat mensen met prominente rollen in de samenleving. 

De oorlog met Wilders kan de titel burgeroorlog hebben want de initiatieven worden ontplooid door particulieren althans een particulier met privaatrechtelijke middelen in het justitiële kader, en Wilders is de machthebbende barbaar. Dit houdt in dat er aangifte is gedaan en dat zo nodig wordt doorgezet tot en met de hoogste instantie om Wilders bevoegd duurzaam aan de justitiële schandpaal te nagelen. 

Bevoegd oorlog met Wilders betekent niet dat agressie is uitgesloten. In de eerste plaats is de ambitie dat de reguliere lange arm van politie en justitie korte metten maakt met Wilders. Slaagt dit niet omdat Wilders succesvol zijn aanslagen op de normen en waarden van de democratische rechtsstaat pleegt dan is het recht op Partizaans geweld vanzelfsprekend voorbehouden. Wilders weet wie Partizanen zijn en dat hij hen moet vrezen. 

Het bovenstaande is een door Wilders serieus te nemen boodschap aan hem persoonlijk dat hij beter vluchten kan naar een oord waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft dan door te gaan op de thema's die hij belangrijk vindt. Om het Rijk te verdedigen tegen Wilders is de Staat bevoegd de beveiliging van Wilders op te geven en hem over te laten aan de lust van ISIS en Al Qaida tegelijk. 

Lever Wilders uit aan de gewapende Jihad. Sta toe dat Jihadisten hem buiten werking stellen in vier delen ten toon gesteld ondersteboven aan de Spoorbrug als aansprekend voorbeeld voor Geen Stijl. Wilders geeft geen moer om de algemene en specifieke belangen van de burgers van Nederland, de wereld of Europa. Wilders wenst een democratisch gekozen dictatuur onder zijn leiding waarbij hij met zijn mening bepaalt wat een religie is en wat niet. Het moet suizen tussen de oren van Wilders, met een zweetsnot zich verdedigend tegenover de magistratuur die hem finaal aan stukken scheurt zodra hij bevoegd is voorgeleid.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus