U bent hier: Home / Oorlogsmisdaden Irak bewezen

Oorlogsmisdaden Irak bewezen

by J.L. de Kreek — last modified 31-01-2013 18:45
Opgeslagen onder:

Het goede nieuws van 31 januari 2013 is dat het Gerechtshof Amsterdam het verzoek tot wraking van voorzitter mr. Mijnsberge in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van HetZuur.nl, heeft afgewezen. De wraking van mr. Mijnsberge was verzocht in verband met zijn prominente lidmaatschap van de VVD en deelname aan de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de VVD in Irak. Het Hof oordeelt dat de wrakingskamer op zichzelf bevoegd is onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die aan een wrakingsverzoek in een strafzaak in hoger beroep ten grondslag liggen. Het Hof is in dat kader in beginsel ook bevoegd een wrakingsverzoek op de voet van artikel 316 Sv voor nader onderzoek te verwijzen naar de raadsheer-commissaris. Ingevolge artikel 316 Sv dient het verzochte onderzoek noodzakelijk te zijn, aldus het Gerechtshof 31 januari 2013 in de wrakingszaak over de wraking van raadsheer Mijnsberge van de VVD in de zaak van het hoger beroep tegen de veroordeling van hetzuur.nl in verband met discriminatie van Joden wegens ras en/of geloof.

Vervolgens constateert het Gerechtshof in de beschikking van 31 januari 2013 dat het vaststaat dat mr. Mijnsberge lid is van de partijraad van de VVD. Ook staat volgens het Gerechtshof vast dat de VVD zich niet verzet heeft tegen deelname van Nederland aan het militair ingrijpen in Irak. De kwalificatie van die houding is naar mening van het Gerechtshof Amsterdam geen feit dat zich voor feitelijk onderzoek door de raadsheer-commissaris leent! Kortom: het is in een oogopslag helder dat de illegale oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is. De Kreek, de maker van hetzuur.nl, verzocht wraking van raadsheer mr. Mijnsberge in het hoger beroep van de strafzaak wat het Meldpunt Discriminatie Internet tegen hem aangespannen heeft in verband met vermeende discriminatoire uitlatingen over Joden op de website hetzuur.nl. De Kreek zelf is zich van geen kwaad bewust en begrijpt niet waar iedereen zich druk om maakt. Dat er iets over Joden op hetzuur.nl staat houdt volgens De Kreek niet in dat dit antisemitisme is. Het is volgens De Kreek antisemitisch Zionist te zijn, en dat is waar hij ruchtbaarheid aan geeft op zijn toepasselijke brulblog.

In de door De Kreek overlegde stukken bij het gerechtshof Amsterdam heeft De Kreek zo blijkt uit de beschikking van het Hof, ervan blijk gegeven van mening te zijn dat – kort gezegd – gezaghebbende ambtenaren zoals rechters, zich in een voortgaande staat van shock en/of afgrijzen bevinden, psychisch arbeidsongeschikt zijn en dat er niet op vertrouwd kan worden dat zij eerlijk en/of onafhankelijk kunnen oordelen. Ter onderbouwing van het wrakingsverzoek heeft De Kreek, zo leest de beschikking van het Hof 31 januari 2013 – samengevat – het volgende aangevoerd. De oorlog in Irak is zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat en (daarom) zonder geldige reden gevoerd. Er is aldus sprake van onrechtmatig geweld in Irak, dat (mede) door de Nederlandse regering en de Nederlandse strijdkrachten is gepleegd. Mr Mijnsberge (red: voorzitter in hoger beroep aka Nasi) is lid van de partijraad van de VVD en (daardoor) mede verantwoordelijk voor de beslissing van de VVD om de oorlog in Irak te steunen en hij neemt er deel aan, althans geeft gelegenheid aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide aldaar gepleegd. Voornoemd onrechtmatig geweld houdt volgens De Kreek verband met de Jodenvervolging van 1940-1945, hetgeen onderwerp is in de strafzaak in hoger beroep.

De VVD is volgens De Kreek bovendien mede verantwoordelijk voor de aangiftes tegen De Kreek in de hoofdzaak. Volgens De Kreek valt gegeven deze feiten en omstandigheden niet te verwachten dat hij eerlijke en/of onafhankelijke rechtspraak tegemoet kan zien. Het gerechtshof laat er in de beschikking van 31 december 2013, wat in bezit is van de redactie, geen misverstand over bestaan dat De Kreek al jarenlang werk maakt van de bestrijding van genoemde misdrijven in Irak en dat hij de strafvervolging van onder meer voorzitter mr. Mijnsberge en de VVD nastreeft. Tegen de VVD en Mark Rutte heeft De Kreek volgens de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 31 januari 2013 inmiddels aangifte gedaan; tegen mr. Mijnsberge nog niet. Ook om die reden bestaat volgens De Kreek gegronde vrees dat mr. Mijnsberge niet onpartijdig zal kunnen oordelen in de hoofdzaak in hoger beroep, aldus de Kreek. De Kreek wordt thans reeds geruime tijd onder vuur genomen door het Meldpunt Discriminatie Internet, Het Centrum Informatie Documentatie Israël, De Joodse Omroep en het Anne Frankhuis in verband met openbaring van de feiten over het Zionisme.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus