U bent hier: Home / Oorlogsverklaring

Oorlogsverklaring

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2013 11:20
Opgeslagen onder:

Aan de oorlog zonder geldige reden in Irak is van het Nederlands bestuur of de Nederlandse Strijdkrachten geen oorlogsverklaring vooraf gegaan. Hoewel Nederland politiek en niet militair bijdroeg aan de oorlog zonder vergunning in het buurland van Europa, had het vergezeld moeten gaan van een oorlogsverklaring om geen oorlog tegen een bevriende staat te faciliteren. Jan Peter Balkenende is jurist. Door zijn bijzondere kennis als Christelijk Sociaal Denker, hij is daarin bijzonder hoogleraar, wordt hij geacht in de rol van minister-president van Nederland de juiste beslissing te nemen in verband met zaken die een ieder bepaaldelijk aangaan.

Omdat Jan Peter Balkenende ná de politieke ondersteuning zonder voorafgaande oorlogsverklaring tevreden was over de standrechtelijke executie van Saddam Hussein heeft Jan Peter Balkenende persoonlijk en politiek ambtelijk relevante ondersteuning geleverd aan de moord op het hoofd van de bevriende staat Irak. Ook was er geen gewapend conflict met Irak, want de bijdrage aan het onrechtmatige geweld was politiek en niet militair. Artikel 115 van het Wetboek van Strafrecht heeft daarop het volgende bedacht:


De aanslag op het leven of de vrijheid van een hoofd van een bevriende staat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Indien de aanslag op het leven de dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondernomen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Dus Jan Peter Balkenende is een probleemmaker. Omdat Jan Peter Balkenende ondersteund is door Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin zijn Maxime Verhagen en Donner en Hirsch Ballin ook probleemmakers. De 'responsibility to protect' waar Maxime Verhagen zich steevast slissend op beriep houdt in de eerste plaats in dat politieambtsdragers zich aan de wet houden. Het is nu oorlog met het CDA. In stilte. Vooralsnog zonder tanks en kanonnen. Feitelijk is het oorlog met de gehele Christenheid, inclusief André Rouvoet en de oudkatholieken.

In Nederland weten te weinig mensen hoe de geschiedenis vanaf pak'm beet, de Franse Revolutie, echt is geweest omdat de Christenheid daarin een extreem kwalijke rol speelt en door de vrije open Nederlandse samenleving instaat  politiek-ambtelijk te bepalen wat er in de geschiedenisboekjes staat en dat alleen de kerk op zondagochtend vroeg iedereen wakker maken mag met klokkengeluid. De Christenheid in het algemeen en de Nederlandse Christenheid in het bijzonder, Rouvoet, Balkenende, Sterk, Ballin, Donner, noem ze op, werkt gebruikmakend van democratisch verkregen bevoegdheden, mee aan de ongerechtvaardigde internationale kruistocht tegen de Islam.

Dit gaat dermate ver dat het Christelijke Leger de Heils middels dwang en drang van de jeugdzorg Islamitische minderjarige kinderen van vluchtelingen uit Irak bekeert tot het Christendom. Dat is een vorm van genocide. Meeste mensen denken bij genocide aan moord op grote groepen bepaalde mensen. Ook de moord op één persoon kan genocide zijn, en gedwongen bekering van kinderen is een vorm van genocide. Dat blijkt eenvoudig uit artikel 3 lid 1 sub d van de Wet Internationale Misdrijven:

kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep

Het oogmerk van de Christenheid om nationale, etnische of godsdienstige groepen, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen, blijkt uit de gedragingen van de verzameling van (rechts)personen die zich beroepen op een Christelijke grondslag. De Christenheid verziekt al eeuwen de sfeer in Europa. Zonder de Christenheid had iedereen geweten dat Ozzy Osbourne de verlosser en Rock-'n-roll de enige ware kerkmuziek is. Het Christendom is in het algemeen een dwaalleer. Dit komt omdat het gebaseerd is op onwaarachtige gebeurtenissen. De kruisigingsdood van Jezus de profeet. Dat was een schijnvertoning. Het Nieuwe Testament is de verzonnen geschiedenis over de Profeet om te verhullen dat het aan de doodstraf van de Sanhedrin ontkomen is en de Romeinen gefopt heeft. De Christenheid heeft het misbruikt om macht te grijpen.

Zionisme is ook Christenheid. Meeste mensen weten dit niet omdat de meeste mensen ook niet weten dat vroege Katholieken zich voordeden als Joden om het Jodendom van binnenuit kapot te maken. Door als Jood vermomd Joden een slechte naam te geven. Een listige kunstgreep van kruisvaarders die niet altijd het zwaard hebben kunnen inzetten tegen de door hen als verwerpelijk geachte andere mensen. De SS was ook Christenheid. De SS was aan de Jezuïeten verwant. De SS en Hitler zagen zichzelf in de eerste plaats als ridders in een kruistocht opzoek naar de Heilige Graal. Het bloed van Jezus. Net als de oud-katholieken was de SS een afsplitsing van de stam der Christenheid. Jehova's Getuigen zijn overigens geen Christenheid want zij doen niet aan politiek en hebben (amper) bestuurlijke lichamen die het bepalen voor de gemeenschap. Jehova's Getuigen studeren. Het geloof van Jehova's Getuigen is accademisch onderbouwd. De Christenheid bedient zich van dogma's om erkenning van de eigen leerstelling of godsdienstig voorschriften af te dwingen.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus