U bent hier: Home / Opdat u Jodenhaat

Opdat u Jodenhaat

by J.L. de Kreek — last modified 06-07-2013 20:10
Opgeslagen onder:

Wat het Centrum Informatie Documentatie Israël schrijft op de eigen website dat Zionisme is “het verlangen van het Joodse volk om terug te keren naar het land Israël”, is een aperte leugen. Zionisme is in het leven geroepen door hardcore antisemieten die willen dat Joden gehaat worden. Onder Joden is algemeen bekend dat de Zionistische leiders het antisemitisme gewild hebben in Europa om Palestina in bezit te krijgen als 'lebensraum'. Zionistische leiders schrijven zelf dat de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk de vervulling is van het Zionistische ideaal. Ook liegen Zionisten opzettelijk over de Holocaust. Er zijn bij lange na geen zes miljoen Joden vermoord.

Zionisten dreigen de Nederlandse justitie met serieus geweld wanneer de Holocaust ontkend wordt. Dat voorkomt dat mensen die verdacht worden van Holocaustontkenning vrij gesproken worden. Door te liegen over de eigen sleutelrol bij het Nationaal Socialisme en de Holocaust zijn Zionisten in staat gebleken Duitsland grote bedragen voor 'wiedergutmachung' af te persen. Onlangs demonstreerde Joden in Brussel tegen de Zionistische onderdrukking. Op de website van True Thora Jews wordt geduldig uitgelegd dat de propaganda van de Nationaal Socialisten gebaseerd is op wat Zionisten zeiden.

Er is een groot verschil tussen Joden en Zionisme. Zionisme is een relatief jonge politieke en maatschappelijke beweging met terrorisme gerelateerde doelstellingen. Jodendom is het eeuwen oude geloof wat terug gaat tot aartsvader Abraham. Zionisme is bedacht door mensen die het Joodse geloof hebben los gelaten. Het wordt mede ondersteund door Katholieken. De Christelijke Kerk blijkt een fervent voorstander te zijn van het Zionisme. Ook Eichmann was Zionist vond hijzelf. In ieder geval onderhield Eichmann reeds ver voor de Tweede Wereldoorlog vriendschappelijke betrekkingen met Zionisten.

Hitler is betaald door Zionisten. Ook heeft hij een overeenkomst gesloten met de Zionisten om de Joden uit Europa te deporteren. Het concentratiekamp Auschwitz was juridisch eigendom van het bedrijf van Zionisten. Tijdens de massale bombardementen van geallieerden op Duitsland zijn wonder boven wonder gebouwen die Zionistisch eigendom waren gespaard gebleven. Het bombardement op Rotterdam is de schuld van de Zionisten. De Joodsche Raad waar de grootvader van vice-premier Lodewijk Asscher voorzitter van was is een Zionistische organisatie geweest die de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens de deportatie van de Joden uit Nederland. Vandaag draagt Lodewijk Asscher politiek ambtelijk schuld aan genocide in Irak.

Op www.jodenhaat.nl staan enkele orginele Zionistische teksten waaruit de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945h onloochenbaar blijkt. De grote Zionistische leider Jabotinsky die samen met Herzl verantwoordelijk is geweest voor de ontbinding in 1897 van de mensenrechten voor de Joden schrijft zelf dat de Tweede Wereldoorlog een 'Joodse' oorlog is. Al in 1895 hebben de Zionisten de 'Endlösung der Judenfrage' prominent op de internationaal politieke agenda gezet. In 1897 zegde zij de mensenrechten voor alle Joden op.

Ook zijn de Zionisten de uitvinders van 'lebensraum', deportatie van Joden per veewagons, de concentratiekampen en de slavenarbeid in de concentratiekampen. De Zionisten waren tegen democratie, dankbaar voor slavernij, noemde Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars en vonden dat Joden vernietigd moesten worden. De selectie van Joden die naar Israël gedeporteerd of vermoord zijn, is gemaakt door 'The Society of Jews'.

Deze door Zionisten opgerichte burgerlijke organisatie, 'corporation', die aan de basis staat van de Tweede Wereldoorlog en de genocide op de Joden, wordt vandaag de dag vertegenwoordigd door de Staat Israël, de Anti-Defamation League, The American Israël Public Affairs Committee, Het Centrum Informatie Documentatie Israël, Het Meldpunt Discriminatie Internet en andere 'so called' Joodse organisaties. De werken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl, die gezien wordt als de 'founding father' van Israël, lezen als de blauwdruk voor de Holocaust.

De Zionisten hebben de Joden geofferd om Palestina bewoonbaar te maken voor de rijkste onder de rijksten. Sinds Zionisten Palestina in bezit hebben genomen worden Joden in het beloofde land behandeld als derderangs burgers. Volgens de grote Zionistische leider is "oppermacht" het eerste doel van de sinds 1895 uitgevoerde militaire campagnes der Zionisten. Zionisten zijn geen Joden. Zij willen dat Joden gehaat worden zodat Joden denken dat ze genoodzaakt zijn naar wereld-getto Israël te verhuizen. Daar wacht hen een onwelkome verrassing want de totale vernietiging van het Jodendom en de vestiging van het Koninkrijk op aarde voor de Rothschild bankiers dynasty is het doel van het Zionisme.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus