U bent hier: Home / Oplossing vluchtelingenvraagstuk

Oplossing vluchtelingenvraagstuk

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De kwestie met de vluchtelingen die in grote getale in de Middellandse Zee verzuipen of Europa overstromen is op te lossen door de oorzaak te herkennen en weg te nemen. Vergelijkingen moeten getrokken worden met de Joodse vluchtelingen voor de Tweede Wereldoorlog omdat ook toen het Zionisme daaraan schuldig was. Omdat de meeste mensen niet weten dat de Zionistische helden van Wilders de wegbereiders van Hitler zijn begrijpen de meeste mensen niet dat de vluchtelingen vluchten voor het geweld en de agressie van de Nazi's in het Midden Oosten en Afrika.

Gekeken moet worden naar personen in politiek en media die volhouden dat de vliegtuigen de oorzaak zijn van het instorten van de torens van de Twin Towers, en op grond daarvan geweld of vergaande maatregelen rechtvaardigen. Dát zijn dé boefjes. Omdat de twee Boeings technisch niet de oorzaak zijn kunnen van dat instorten, is de samenstelling van de groep deelnemers aan de aanslagen in de VS 11 september 2001 dramatisch anders. Het is bijvoorbeeld opvallend dat uit authentieke historische bronnen blijkt dat Opa Bush de manager was van de bancaire zaken van Hitler, verdiende aan Auschwitz, en dat de familie Bush met twee generaties politiek en militair bijdraagt aan genocide in Irak.

Irak is een Semitisch land. De Joden komen uit Irak. De Bijbel begint in Irak. In Irak staat of stond de Appelboom waarvan Eva misleid door de Slang gegeten heeft. Welhaast elke oorlog tegen Irak is een heilige oorlog. Het probleem van de vluchtelingen nu begint bij de helden van Wilders te Basel 1897 waar zij in vereniging de mensenrechten voor de Joden ontbinden en hen bij meerderheid verachten als bedelaars. De grootste Nazi's zijn personen achter de schermen die zich Joods wanen en dat van geen kant zijn.

De helden van Wilders zijn van oudsher de vrienden van de antisemieten. Kijk naar het politieke umfeld van Wilders. Zelfs Andes Breivik de massamoordenaar van Zweden bewondert arabist Hans Jansen die door Wilders als deskundige vooruit wordt geschoven en op GeenStijl wordt hoog gehouden. Wilders en zijn vrienden zijn de oorzaak van het feit dat mensen uit het Midden Oosten en Afrika moeten vluchten. In Europa aangekomen worden ze teruggestuurd naar het door Wilders en zijn vrienden gefaciliteerde oorlogsgeweld.

Dat zijn de feiten. Dat is de waarheid. Ook al denken Wilders of Geenstijlverslaggever Jan Roos daarover anders. De druk op Europa wordt op soortgelijke wijze opgevoerd als in de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De Zionisten speelde toen in ieder geval sinds 1897 op terrorisme gerelateerde wijze de hoofdrol. Doordat middels internet historische documenten van overal op aarde makkelijk te doorzoeken zijn is door internet de geschiedenis transparant en is makkelijk te zien wat de leugens zijn en wat de waarheid over Wilders en zijn achterban.

Wilders bewondert de personen die na de Franse Revolutie en de invoering van gelijkheid, vrijheid en broederschap lang leven de democratie en mensenrechten, deze rechten ontbonden hebben voor de Joden. Dit konden zij makkelijk doen omdat zij toen de beslissers waren die bepaalde voor wie wel en voor wie geen mensenrechten gehandhaafd werden. Door de Franse Revolutie eind 18e eeuw is het imperium van de familie Rothschild onder druk komen te staan. De familie slaat terug met eindeloze oorlogen die het voert de legers der grote machten commanderend met hun geld.

Oplossing van het vluchtelingen probleem is strafvervolging van terroristen in de westerse media en politiek die democratisch verkregen bevoegdheden misbruiken en ambtsplichten schenden in verband met terrorisme gerelateerde en internationale misdrijven waaronder gedwongen verdwijning van minderjarigen, en aanpassing van het buitenland beleid. Het is bewezen dat de Islamitische Staat een proxyoolog voert namens de 'corporate oligargy' die volledig verantwoordelijk is voor Hitler, Auschwitz, de gaskamers, 9/11, MH17 en de vluchtelingen.

Leiders van deze organisatie willen vorst zijn van alle Joden en koloniseren daarvoor Palestina ten koste van de 'lower Jews' om zich daar op het plein van de veronderstelde Derde Tempel te Jeruzalem te laten kronen als Eerste Prins van Israël. Omdat deze personen echt heel graag vorst van alle Joden willen zijn brengen zij de internationale samenleving op de knieën door slim te schuiven met hun bezittingen en manipuleren van de omstandigheden tot en met de volksverhuizingen aan toe.

Het syndicaat wat door Wilders, GeenStijl, Telegraaf willens en wetens ondersteund wordt, om grote problemen te leveren als opmaat naar de oplossing die als konijn uit hoge hoed een wereldregering zal zijn gesteund en betaald door de familie Rothschild & co, moet worden vernietigd om het vluchtelingen probleem een halt toe te roepen. Inhoudelijk makkelijker dan het lijkt omdat de feiten voor het oprapen liggen. Issue is dat de volgers van de helden van Wilders de magistraten en gerechtsbesturen terrorisme gerelateerd bedreigen om de Nazi-feiten van de helden van Wilders te ontkennen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus