U bent hier: Home / Overlast van Zionisten

Overlast van Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2015 12:55
Opgeslagen onder:

De titel van dit commentaar had ook kunnen zijn “overlast van Joden” omdat Zionisme een politiek maatschappelijke beweging is onder Joden. Discussie voeren over het verschil tussen Zionisten en Joden heeft geen zin omdat de Zionisten dit verschil ontkennen, en de gevestigde orde hen volgt onder druk van dreigingen met 'dire consequences'. Esther Voet is Zionist en één van de vrouwelijke leiders van de breed opererende terroristische organisatie der Zionisten. Zo ver heeft emancipatie haar gebracht. Op de site van het Nieuw Israëlitisch Weekblad schrijft zij over de aanpak van antisemitisme in Europa.

Antisemitisme aanpakken kan alleen slagen middels bestrijding van Zionisme. Zionisme bestrijden betekent een eind maken aan fascisme, racisme, antisemitisme, xenofobie en de existentiële dreigingen die uitgaan van Geert Wilders, Geen Stijl en de Telegraaf. Esther Voet is één van de leidsters die in weerwil van de knalharde bewijzen blijft volhouden dat de Zionisten slachtoffer zijn van antisemitisme. Dat zijn ze niet. Zionisten zijn de grondleggers van het antisemitisme na de Franse Revolutie (daarvoor waren de Katholieken het) want Zionisten hebben antisemitisme nodig voor de kolonisatie van Groot Israël.

Antisemitisme is een woord waarmee in Europa wordt aangegeven dat men is tegen de aanwezigheid van Semieten in Europa. Esther Voet is géén Semiet. Esther Voet heeft dan wel een Joodse achtergrond. Semitisch Joods is zij niet. Arabieren en Joden die van Abraham stammen zijn Semieten. Esther Voet is Asjkenazisch Joods. Nu heeft het woord Asjkenazim de grappige bijkomstigheid dat het van oudsher de tekens N.A.Z.I in zich heeft. De tekens “NAZI” in verband met de Nationaal Socialisten van Hitler wijzen op de innige samenwerking tussen Hitler en de Joodse Asjkenazische leiding. Hitler is groot gemaakt door Asjkenazische Joden. Joden die geworteld zijn in het Zionisme.

De naam “Hitler” is een typisch Asjkenazisch Joodse naam. Hitler associeert zichzelf een ongeluk in de keuze van zijn pseudoniem met Asjkenazische Joden. Eichmann, die in Jeruzalem geëxecuteerd is, zag zichzelf als een échte Zionist. Eichmann bediende de Zionisten. Feder die met Hitler in het team zat wat verantwoordelijk was voor de Bierkellerputsch blijkt Zionistisch geïnspireerd te zijn geweest, legt de Zionistische held van Wilders uit in zijn boek 'the Jewish War Front'. Esther Voet weet dat het allemaal anders is met de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en het Zionisme dan ze vertelt.

Esther Voet werkt mee aan de 'cover-up' van de schuld van de Zionisten. Dit doet zij middels ondersteuning van de terrorisme gerelateerde bedreigingen van het Meldpunt Discriminatie Internet aan het adres van magistraten om de Nazifeiten van de Zionistische helden van Wilders te ontkennen, en te liegen in de media en het onderwijs. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad waarvoor Esther Voet schrijft was aanwezig in het Concertgebouw te Amsterdam anno 1922 waar de dagboeken van Zionistische leider Theodore Herzl gerepresenteerd werden aan het publiek. De Telegraaf was daarbij ook aanwezig. Deze dagboeken die de periode van 1895 tot 1904 beschrijven geven een kijkje in de geest en keuken van de grote Zionistische held van Wilders die tevens 'founding father' is van Israël.

In de eerste 250 pagina's reeds staat het meest virulente antisemitisme denkbaar. De grote Zionistische leider persoonlijk schrijft in zijn blauwdruk voor de holocaust dat de Joodse rijkdommen door gecrediteerde antisemieten geëxecuteerd worden en dat Joden vernietigd moeten worden en dat antisemieten de beste vrienden zijn en dat er strikte beperkingen op vrije meningsuiting gehandhaafd worden moet en dat verzet met grof geweld wordt neergeslagen. In andere werken schrijft hij over de grote aantallen slaven die de aarde rijk is en over deportatie van Joden per treinen en transitcentra. De familie waarmee Herzl innig samenwerkte financierde Hitler en was eigenaar van Auschwitz.

Esther Voet maakt een schijnvertoning van haar Jodendom en stelt antisemitisme en antizionisme aan elkaar gelijk terwijl Semitische Joden prediken dat antizionisme niet hetzelfde is als antisemitisme en dat antizionisme toegejuigd moet worden. Tussen haar corrupte regels door zegt Esther Voet eigenlijk dat ze antisemitisme toejuicht. Ook maakt Esther Voet zich druk om Appa die met Concentratiekamp Gaza en de slachting van Semitische Palestijnen door Asjkenazische Joden op het netvlies giftig het podium betreedt en de vervalste Protocollen van de wijzen van Sion citeert terwijl die 'kutmarokkaan' gewoon de authentieke onvervalste protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-131 augustus 1897 moet aanhalen.

Daarin staan de meest ergerniswekkende teksten van mensen die zich voordoen als beschermers van de Joden en behartigers van Joodse belangen. De ruim tweehonderd niet gekozen blanke mannelijke suprematisten bepalen daarin met elkaar dat Joden bij meerderheid verachtte bedelaars zijn en dat de mensenrechten niet gelden voor Joden. Dat zijn nogal wat feiten die de Tweede Generatie graag algemeen bekend gemaakt wil zien omdat daarmee een volgende Holocaust voorkomen worden kan alleen Esther Voet wil dat niet en laat de Tweede Generatie die eerlijk is over het Nazisme van Zion vervolgen wegens antisemitisme. Nu is het zo dat de persoon om wie het hier gaat bereid is zijn 'War Rig' te parkeren aan de tafel van Esther Voet persoonlijk dus misschien kan zij het best zichzelf verzuipen in de gracht.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus