U bent hier: Home / Paus over gaskamers

Paus over gaskamers

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2013 09:25
Opgeslagen onder:

Volgens journlist Frenk van der Linden maandagavond aan tafel bij de Wereld Draait Door is het een schande dat Paus Benedictus in 2009 een Britse Bischop heeft gerehabiliteerd die het bestaan van gaskamers in Hitler Duitsland ontkent. “I believe there were no gaschambers” zegt de Britse Bischop in het bijpasend item. Het stugge wil nu dat uit het wetenschappelijke standaardwerk over Auschwitz van professor Jan van Pelt blijkt dat de gaskamers ongeschikt waren voor industriele vergassing of althans dat ze relatief kort na oplevering onklaar zijn geraakt. Betrouwbare bronnen hebben het over vergassing van tweehonderduizend mensen, waaronder Joden.

De opmerking van de Britse Bischop dat er géén gaskamers waren is ver gezocht. In ieder geval staat vast dat de gaskamers in gereedheid gebracht zijn. Wel is het een feit van algemene bekendheid dat van alle zeven miljoen Joden die volgens de Nurembergporocessen gesneuveld zijn in Auschwitch, er uiteindelijk welgeteld één miljoen officieel erkend zijn.

Goede Nieuws heeft de hand weten te leggen op recent gewisselde stukken in de hoger beroepszaak van hetzuur.nl tegen het Openbaar Ministerie wat hierover gaat. Een citaat dat Goede Nieuws niemand onthouden wil (verwijzingen naar bijpassende orginele bronnen zijn er voor de lezer bijgezocht):

...service aan de Joden want het westers geweld in Islamitische landen en de voorafgaande aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001, is de prelude op de moderne Jodenvervolging. Wat niet tot gezagdragende ambtenaren doordringt is dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog waarachtig géén zes miljoen Joden vermoord zijn. De Zionisten hebben hun werk (letterlijk) niet afgemaakt. Verder dan drie miljoen zijn ze (gelukkig) niet gekomen. De rest van de Joden wordt afgemaakt wanneer het geweld in het Midden Oosten escaleert. Dat past in het 'Doomsday Decade' scenario van één van de oud-financiers van de Nationaal Socialisten: de Rockefeller Foundation. Ook Katholieke Eind Tijd profetieën leiden tot die escalatie in de huidige en toekomstige tijd. De regie in verband met de Tweede Wereldoorlog was in handen van Zionisten en Amerikanen van Wall Street. Zij bereiden reeds sinds de oprichting van de Zionistische wereldorganisatie, 'The Society of Jews', te Basel augustus 1897, de Tweede Wereldoorlog en Exodus voor. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk was een Zionistische vinding. Überhaupt dat Joden problemen leveren hebben Zionisten bedacht. De Zionisten hebben na de (ook) voor Joden bevrijdende Franse Revolutie het antisemitisme 'salonfähig' gemaakt. Door Joden is de Dreyfusaffaire als bewijs van succes van assimilatie en emancipatie ervaren. Het idee van de Jodenvervolging van 1940-1945 is een Zionistische concept. De Joodsche Raad bestond uit daders. Dat de wereld onbekend is met de feiten is de schuld van de VVD. De VVD levert nu de onderwijsminister en is altijd (mede) verantwoordelijk geweest voor onderwijs. Dat iedereen wel de sprookjes van holocaustindustrie slikt en niet weet dat Anne Frank door de Zionisten naar het kamp is gedragen, is een oneindig grote schande! Wie voor Zionisme kiest, kiest tegen de Joden. Dat Zionisten veelal van de stam der Asjkenazische joden zijn verklaart de term “nazi” voor de symbiose tussen de Zionisten en het antisemitisme. Bestrijding van discriminatie van Joden begint bij bestrijding van het Zionisme.... weet dat de Joden serieus gevaar lopen in verband met een nieuwe genocide waarvan de VVD thans reeds de voorbereidingshandelingen verricht. .....We hebben vrije meningsuiting in Nederland. Geert Wilders krijgt alle ruimte zijn vrije meningsuiting te misbruiken, en daarmee de Vorst in gevaar te brengen. Ook daar mag kennelijk niks over gezegd worden want het Openbaar Ministerie heeft al mijn goederen nodig voor publicatie en werken op internet in beslag genomen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Auschwitz
Auschwitz

In alle literatuur, ook die van direct na de oorlog, wordt Auschwitz voorgesteld als een plaats waar de dood altijd had geleefd, als een verdoemde plek, een modern Golgotha. De menselijke verantwoordelijkheid, althans voor het ontstaan van Auschwitz, is er door die mythologisering uitgeschoven.' (Robert Jan van Pelt in Vrij Nederland) Aan de hand van archiefonderzoek, gesprekken met overlevenden, memoires, en bouwtekeningen voor het geplande Auschwitz, maken de Nederlander Robert Jan van Pelt en de Amerikaanse Debórah Dwork duidelijk dat de massale jodenvernietiging die daar plaatsvond niet louter en alleen is toe te schrijven aan het anti-semitisme van Hitler-Duitsland. Zij laten stap voor stap zien hoe het plaatsje Auschwitz in Opper-Silezië van een utopie, van de door Himmler geplande modelstad in het gekoloniseerde Oost-Europa, een concentratie- en vernietigingskamp werd. Auschwitz maakt ons duidelijk hoe dat wat nog altijd nauwelijks is te bevatten, heeft kunnen gebeuren. Het is daarmee een belangrijk boek, voor de overlevenden, voor de nabestaanden, maar eigenlijk voor iedereen.

Over de auteur(s):
Robert Jan van Pelt is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de universiteit van Waterloo in Canada. Hij is nauw betrokken bij het nieuwe bestemmingsplan voor The State Museum of Auschwitz-Birkenau. Debórah Dwork is directeur van het Center for Holocaust Study van Clark University (VS) en hoogleraar holocaustgeschiedenis aldaar. Zij schreef onder andere het in vele talen vertaalde Children with a Star: Jewish Youth in Nazi Europe.