U bent hier: Home / Pedofielen bij kinderbescherming

Pedofielen bij kinderbescherming

by J.L. de Kreek — last modified 29-06-2015 06:00
Opgeslagen onder:

De kinderbescherming in Nederland is reeds heel lang diepgaand besmet met een grote hardnekkige groep agressieve en mogelijk vuurgevaarlijke pedofielen. Minderjarigen hebben als nadeel dat zij pedofielenmagneten zijn. Pedofielen hebben het nadeel dat zij zich niet zonder meer op minderjarigen storten kunnen. Daarom nemen pedofielen kunstig de rol in van vertrouweling van ouders en minderjarigen of beslissers in de jeugdhulp. Op grond van algemeen gehanteerde risico taxaties is de kans groot dat onder gezinsvoogden gemiddeld meer pedofielen zijn dan algemeen in de samenleving.

Er wordt reeds lang op goede grond geageerd tegen het werk van de jeugdbescherming in Nederland waaronder tevens begrepen de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland. Door misbruik van bevoegdheden en/of schenden van ambtsplichten en/of listige kunstgrepen anderszins vervullen zij een machtspositie in verhouding tot minderjarigen, en laten zij minderjarigen in Nederland op grote schaal gedwongen verdwijnen en misbruiken in pleeggezinnen en op verre reizen in het buitenland. Dat minderjarigen onder de gedwongen toezicht van de Nederlandse jeugdhulp gemiddeld tot vier keer meer misbruikt worden dan in de thuissituaties is algemeen bekend door het gewichtige rapport van de Commissie Samson.

Ook de rapporten over het kindermisbruik in de Katholieke kerk laat erover geen enkel misverstand bestaan dat Christenheid en seksueel misbruik van minderjarigen synoniemen zijn. Voor ouders heeft het geen enkele zin te klagen bij de Politie. De Politie doet niks want de jeugdhulp “zit er tussen”. Rechters en Raadsheren zien de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdhulp als dé deskundigen. Voorts zijn kinderrechters domweg tevens als beslissers te werk gesteld bij de organisaties van de jeugdhulp waardoor rechtspraak in jeugdzaken niet onafhankelijk is.

Juist deze kinderrechters moeten weten dat de kinderbeschermers van de organisatie waar zij zich vrijwillig te werk hebben laten stellen in strijd met wet niet aan waarheidsvinding doet en dat zij voorts op die wijze valselijk verkregen lasten laten executeren door de Politie zonder dat voorafgaand de last koninklijk rechtsgeldig is betekend door een bevoegde deurwaarder. Dus de Politie is de jeugdhulp behulpzaam bij standrechtelijke executies uit naam van de private jeugdhulp en is nalatig in de controle van de vormvereisten van de vergunning tot uithuisplaatsing van de kinderbeschermers.

Jeugdhulp is privaatrechtelijk. Ambtenaren in civiele hoedanigheid. De privaatrechtelijke overheid die zich met misbruik van justitiële middelen onbevoegd toegang verschaft achter de deuren van ouders om kinderen en ouders van elkaar te vervreemden en de minderjarigen onrechtmatig op te nemen in het eigen netwerk voor misbruik ten behoeve van geldelijk gewin en bevrediging van ordinaire pedofiele lusten. Dat er in organisaties van de jeugdbescherming kinderporno geproduceerd wordt is welhaast zeker althans personen hebben aan schrijver dezes verklaard iets dergelijks te hebben meegemaakt.

Het misbruik in de instellingen van de jeugdbescherming is bevestigd door het rapport van de Commissie Samson. Misbruik van minderjarigen door minderjarigen en volwassenen in de inrichtingen van de jeugdbescherming onder het oog van de bewakingscamera's en niemand en dan ook werkelijk niemand die er iets aan doet. Jongens en meisjes worden moedwillig gemengd gehuisvest in deze instellingen waardoor vanzelf een broeierige sfeer ontstaat. Dat het misbruik niet wordt afgestraft draagt eraan bij dat onder toezicht van de kinderbescherming minderjarige mannen op jonge leeftijd reeds een professionele opleiding tot pooier volgen en de meisjes ervaren raken in het zijn van hoer voor ambtenaren.

Joris Demmink van de VVD heeft hieraan leiding gegeven in zijn rol van Secretaris Generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat ook de Raad voor de Kinderbescherming onder de hoede heeft. Joris Demmink wordt zoals iedereen weet verdacht van seksueel misbruik van minderjarige mannen. Omdat Joris Demmink prominent lid is van de VVD is hij tevens verantwoordelijk voor de illegale oorlog in Irak en het terrorisme en de genocide van zijn partij in Irak. Niemand is bekend met de seksuele geaardheid van Mark Rutte. Misschien krijgt hij regelmatig op één van zijn vele reizen een jongetje of meisje aangeboden uit de groep die onder leiding van Joris Demmink of Erik Gerritsen zijn geroofd van ouders.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus