U bent hier: Home / Pia van der Molen beledigt Joden

Pia van der Molen beledigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 23-06-2014 09:35
Opgeslagen onder:

Documantairemaker Pia van der Molen beledigt Joden tot op het bot. Ze is geboren 31 december 1940. Dus ze heeft de oorlog meegemaakt. Ook heeft ze een gereformeerde achtergrond. Ze kan de Bijbel kennen. Ze is vertegenwoordiger geweest van oorlogscrimineel en terrorist Hans Hillen van het CDA. Ze is vertegenwoordiger geweest van antisemiet en arabist prof. dr. Hans Jansen. En ze heeft recent een zaak wegens antisemitisme gewonnen van ene meneer E. Groeneveld te Amsterdam.

Het Gerechtshof uit Amsterdam heeft deze Groeneveld veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 weken en een taakstraf  van 100 uur en een schadevergoeding van € 250 te betalen aan Pia van der Molen. Groeneveld zou zich in een groot aantal mails systematisch beledigend uitgelaten hebben over joden aan het adres van Pia van der Molen en 45 andere geadresseerden.  Van der Molen heeft hiervan aangifte gedaan, waarna het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging is overgegaan.

Het hof acht bewezen, dat de beledigende uitlatingen van verdachte weliswaar een groep, de joden, betreffen maar dat de gereformeerde Van der Molen ook rechtstreekse schade heeft geleden, omdat de verdachte zijn beledigende mails ook in persoon aan Van der Molen heeft gericht. Gereformeerden zijn tegenwoordig ook belanghebbenden als het om antisemitisme gaat. Op zich is dit vreemd. De gereformeerden zijn een tak van het christelijke geloof wat van de stam der Katholieken komt. Elke weldenkende documentairemaker weet dat de Katholieken in vereniging met de Zionisten de grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah zijn.

Van der Molen zal de schadeloosstelling gebruiken om bomen laten planten in  het Vredeswoud in Israël. Joden zijn niet erger te beledigen dan met het planten van een boom in het Vredeswoud van Israël. Pia van der Molen kan dat weten want al het authentieke archiefmateriaal waaruit blijkt dat Israël geen Joodse Staat is en dat Israël in vereniging met de Katholieken juist de Jodenvervolging geleverd heeft, staat op Internet. Was Pia van der Molen een eerlijke mevrouw geweest dan had ze meneer E. Groeneveld te Amsterdam uitgelegd dat de Zionisten minderwaardig terroristisch tuig is en dat Israël het wereld-getto is voor de Joden en dat er voor Zionisten geen plaats in in de samenleving. Zeker voor mensen zoals Pia van der Molen, die de oorlog hebben meegemaakt, is het belangrijk dat zij het verschil weten tussen de Moffen van Zion en Joden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus