U bent hier: Home / Pleidooi vóór Wilders

Pleidooi vóór Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 21-12-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Wilders zal de nieuwe strafzaak tegen hem wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie winnen. Hij kan met makkelijke juridische argumenten het Openbaar Ministerie afserveren. Wilders zal betogen dat het OM niet bevoegd is hem te vervolgen omdat zijn uitlatingen artikel 119 Grondwet-feiten zijn. Wilders zal ook betogen dat artikel 137 c & d Sr door het eerste Wildersproces dode letters zijn.

Wilders heeft met het eerste Wildersproces zijn doel bereikt. Omdat het OM ondanks het heldere bevel tot strafvervolging van het Hof vrijspraak vorderde en de rechtbank dit toewees, en advocaat mr. Spong tot twee keer toe er niet in is geslaagd het OM aan te zetten tot cassatie in het belang van de wet, zijn de artikelen 137 c en d van het Wetboek van Strafrecht dode letters geworden. Wat kan Wilders meer overkomen dan schuldigverklaring zonder strafoplegging?

Eigen schuld van het OM. Ook is het de eigen schuld van het OM dat het Wilders onbevoegd vervolgt. De omstandigheden zijn op essentiële punten anders dan met FITNA. Bij FITNA heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat het maken en uitbrengen ervan in de persoonlijke hoedanigheid van Wilders valt zodat hij daarvoor zonder rekening te houden met de strafverzwarende omstandigheid van zijn ambtelijke bediening vervolgd worden moet.

Er is nu geen bevel van het Hof waaruit blijkt dat het ten laste gelegde feit door Wilders persoonlijk begaan is. In verband met de uitspraken van Wilders in Den Haag maart dit jaar kan makkelijk gesteld worden dat het doen van uitspraken bij en tijdens of na verkiezingen in de context van die verkiezingen behoort tot het normale werk van een politiek ambtenaar die artikel 1 van de grondwet afschaffen wil. Voor het maken van een film is dat evident anders.

Dus het mag er voor het OM niet toe doen wat Wilders zei in Den Haag maart dit jaar omdat de ten laste gelegde uitspraken artikel 119 grondwet feiten zijn waarvoor het OM geen bevel tot vervolging van Wilders namens de Kroon of het Parlement kan overleggen. In dat verband is de rechtbank Den Haag ook onbevoegd omdat artikel 119-grondwet-feiten vervolgd moeten worden voor de Hoge Raad met een college van tien raadsheren in hermelijnen toga's.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus