U bent hier: Home / Politie ondersteunt gijzelingen

Politie ondersteunt gijzelingen

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2013 10:50
Opgeslagen onder:

Een medewerker van LoketBJZ heeft ontdekt dat de Politie op last van het Openbaar Ministerie systematisch gijzelingen van minderjarigen ondersteunt. Het zijn de zorgelijke conclusies die niet genoemd staan in het algemeen bekende Rapport van de Commissie-Samson. Groepsleiders van internaten slaan en straffen voor kleine dingen. Groepsleiders in internaten laten zich aftrekken door minderjarigen om het goed te maken, en willen seks met minderjarigen. Kaylee vertelt het verhaal dat ze na de UHP verkracht is en dat ze zou worden vermoord als ze iets zou zeggen. Normale rustige jongeren zijn in isoleercellen gestopt, weet een medewerker van LoketBJZ te melden aan Goede Nieuws.

De casus van Meisje A. te R. die bij LoketBJZ in behandeling is doet de gegronde vrees laten bestaan dat deze baby vorige jaar juni toen ze twee maanden oud was, direct na de UHP verkracht en/of mishandeld is en dat ze daarna ook anderszins in diepe stress is geplaatst. De spoed-UHP is verleend door rechter Paling van de rechtbank Rotterdam die niks onder ogen heeft gehad toen het BJZ verlof verleende de baby met spoed uit huis te plaatsen, terwijl kinderrechter Paling persoonlijk ook lid is van een klachtencommissie van een lid van Jeugdzorg Nederland. De door de rechter verstrekte mondelinge last tot UHP is naderhand schriftelijk bekrachtigd en zonder betekening door een deurwaarder met hulp van de sterke arm ten uitvoer gelegd.

Dat deze handeling van de Politie als onrechtmatig aangemerkt hoort te worden omdat er geen tijdig door de deurwaarder betekende rechtsgeldig ondertekende last bestaat, is iets wat de leden van Jeugdzorg Nederland en de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming horen te prediken. Het is volgens een medewerker van loketBJZ niet te begrijpen dat de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming 'überhaupt' nog ruimte krijgen nu het lijvige rapport van de Commissie Samson geopenbaard is. Voorafgaande aan het afronden van dat rapport waren er berichten dat organisaties verantwoordelijk voor jeugdzorg onderzoek frustreerde.

Dit frustreren van anderen is systematisch bij de leden van Jeugdzorg Nederland want zij houden zich structureel niet aan de wet. Bovendien voorkomen zij dat er een deugdelijke Jeugdwet ingevoerd wordt, aldus een medewerker van LoketBJZ. De leden van Jeugdzorg Nederland is een commerciële monopolist die een publieke taak uitvoert met politionele middelen en gesloten deuren in de context van het personen en familierecht. Iedereen kan begrijpen dat de Wet op de Jeugdzorg vreemd is aan het systeem van wetgeving wat Nederland bezit. Dat verklaart evenwel niet de feiten die uit het Rapport van de Commissie Samson blijken. Citaat:

Er is altijd sprake geweest van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg. In de residentiële jeugdzorg is het risico ruim 2,5 keer zo hoog als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd. Meisjes zijn ruim twee keer zo vaak slachtoffer als jongens, en kinderen met een (licht)verstandelijke beperking lijken drie keer vaker slachtoffer te zijn dan uit huis geplaatste kinderen zonder (licht) verstandelijke beperking.

Het risico van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg is 2,5 keer zo groot als bij de gemiddelde Nederlandse jeugd. De gemiddelde Nederlandse jeugd is alle jeugd in Nederland inclusief het meest aan lager wal geraakte minderjarige scharminkel en de prinses op de erwt. Kinderen in bijvoorbeeld een inrichting van de William Schrikker Groep worden 2,5 keer vaker seksueel misbruikt dan de gemiddelde jeugd in Nederland. Conclusie van het Rapport van de Commissie Samson is dat jeugdigen het in de residentiële jeugdzorg gegarandeerd slechter hebben dan gemiddeld. Jeugdigen kunnen beter in handen vallen van de dakloze opvang en voedselbank dan terechtkomen in de residentiële jeugdzorg.

Veel van de jongeren in de residentiële jeugdzorg zijn daarin geplaatst met hulp van de sterke arm: de Politie. De Politie, het OM, de rechtspraak, politiek en media worden uitsluitend geïnformeerd door de leden van Jeugdzorg Nederland over uit huis geplaatste minderjarigen. Wanneer een minderjarige uit huis geplaatst is, hebben alleen leden van Jeugdzorg Nederland er wat over te zeggen. Niemand anders krijgt zicht op deze jeugdigen behalve de personen die door leden van Jeugdzorg Nederland zijn aangewezen. Zelfs ouders krijgen geen zicht op de medische gegevens van kun kinderen wanneer het uit huis is geplaatst. Daarbij komt dat de leden van Jeugdzorg Nederland niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Wél met de Politie en zonder betekening van lasten minderjarigen uit huis halen en níet aan waarheidsvinding doen is vanzelfsprekend vragen om problemen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
Commissie Samson
Commissie Samson De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.