U bent hier: Home / Politiek corrumpeert Pers

Politiek corrumpeert Pers

by J.L. de Kreek — last modified 01-02-2014 09:55
Opgeslagen onder:

De zeventigste verjaardag van Ivo Opstelten, de Minister van Veiligheid en Justitie, illustreert goed de ongezonde symbiose tussen politiek en pers. De parlementaire pers zingt voor de verjaardag van Opstelten en PowNed trakteert de oorlogscrimineel op taart. PowNed is ook 'close' met Jeanine Hennis waarvan de pers moet weten dat zij politiek ambtelijk deelneemt aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide.

De politiek van Opstelten en zijn collega's sinds Balkenende I is een probleem voor Nederland, de wereld en Europa. Nederland huisvest als landje het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis. Daarvan gaat uit dat Nederland belangrijke beslissingen toevertrouwd worden kan op het terrein van bijvoorbeeld oorlog en vrede. Bovendien is jurist Balkenende oud professor Christelijk Sociaal Denken dus hij weet wat normen en waarden zijn.

Het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids is helder. De oorlog in Irak bezit geen adequaat volkenrechtelijk mandaat. Er was geen vergunning. Iedereen weet dat wie geen vergunning bezit niet eens een schuurtje slopen mag. Dat is met het bedrijven van oorlog niet anders. Voordat Nederland politiek akkoord zijn mag met oorlog waar en tegen wie dan ook moet er aan een aantal strikte eisen voldaan zijn.

Niks wees er op dat Nederland of bondgenoten aangevallen werden of zouden worden door Irak. De wapeninspecteurs van de VN waren realisatie van doelstellingen dermate dicht genaderd dat met grote zekerheid verklaard worden kon dat er geen Wapens van Massa Destructie waren in Irak. Nog niemand heeft die wapens gevonden. Desondanks is Irak met de grond gelijk gemaakt, en excessief gebombardeerd met munitie van verarmd uranium zodat het land voor de komende vier miljard jaar besmet is met exponentiële stijging van de sterfgevallen tot gevolg.

Miskraam is tegenwoordig standaard in Irak, dankzij Bush, Balkenende en Blair en Opstelten die ieder individueel persoonlijk en ambtelijk een andere beslissing had moeten nemen omdat het internationaal geschreven en ongeschreven recht dit dwingend van hen eist. The Lancet heeft al in 2004 en 2006 gepubliceerd dat er in ieder geval 650.000 Irakezen zijn omgekomen. Amerika en bondgenoten begaan een laffe kruisvaart met moderne middelen tegen de islam op basis van aanslagen in de VS 11 september 2001 die onmiskenbaar 'self-inflicted' zijn.

Het is natuurwetsmatig technisch absoluut onmogelijk dat de Twin Towers door de twee vliegtuigen ingestort zijn. Het instorten waarvan iedereen waarnemer is, de horizontale 'evaporatie' van stalen gebouwen met de vrije val snelheid in het eigen fundament, kan uitsluitend verkregen worden middels kleine atoomwapens of meer geavanceerde technieken.

De Twin Touwers zijn 'enhanced' geweest. CO-factoren hebben de instorting veroorzaakt. De vliegtuigen hebben louter schade toegebracht op de etage van inslag en het publiek afgeleid van de werkelijke oorzaak. Bush, Balkenende en Blair en Opstelten hebben het moment misbruikt de kruistocht waaraan iedereen nu lijdt te lanceren.

Metingen die gedaan zijn wijze op gebruik van atoommunitie. Meer geavanceerde technieken kunnen ook gebruikt zijn. Feiten die voor een ieder betrokken bij het bestuur en loyaal aan het ambt waargenomen worden kunnen, zeker vanuit het Torentje. Balkenende koos er voor 'Gekke Henkie' niet te zijn terwijl dat wél tot zijn ambtsplicht behoorde. Zijn Christen Dogmatiek verzorgde dat Balkenende de weg naar Armageddon koos. Opstelten koos ervoor te zwijgen. De parlementaire pers besloot de oorlogscrimineel toe te zingen. PowNed koos ervoor taart uit te delen.

Vervolging van Balkenende & co kan vooralsnog niet omdat de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide als artikel 119 grondwet feiten gezien worden moeten. In verband met de genocide maakt de Hoge Raad een pijnlijke vergissing en levert ook in verband met dit misdrijf vooralsnog geen verlof tot vervolging. Daarmee de openbare orde in vette problemen brengend want gewapende Jihadisten wachten niet tot de Staat de wraak zelf ter hand heeft genomen zoals het hoort. Door blijvend in de media bij te dragen aan draagvlak voor de politiek delinquenten maakt de pers zich medeplichtig aan hun misdrijven.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus