U bent hier: Home / Proces Micha Kat

Proces Micha Kat

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2013 08:55
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie voert een strijd tegen onderzoeksjournalist Micha Kat omdat hij het huis van oud secretaris-generaal Joris Demmink bekladt heeft en ook mensen bedreigd zou hebben met een misdrijf. Prominente collega journalisten van Micha Kat die zelf nooit onderzoek doen, hebben aangifte gedaan tegen de schrijver van Klokkenluideronline.nl. Het parmantige aan Micha Kat is dat hij gelijk heeft. Er is een complot tegen de mensheid gaande en Joris Demmink is onrechtmatig deelnemer. Waar Micha Kat ook gelijk in heeft is het geïnstitutionaliseerde kindermisbruik in Nederland onder voorzitterschap van de Kroon, dat wil zeggen met diepgaande sleutelrol betrokkenheid van (top) ambtenaren.

Oud secretaris-generaal van justitie mr. Joris Demmink wordt door onderzoeksjournalist Micha Kat gezien als leidend in een crimineelnetwerk wat systematisch en zelfs op satanische wijze of met satanistisch genoegen kinderen seksueel misbruikt en daarbij kindermoord niet uit de weg gaat. Die waarnemingen van Micha Kat hebben grond in de feiten. Micha Kat dwaalt daarin niet. Hooguit is hij enigszins onhandig in het brengen van de boodschap of is hijzelf inderdaad dermate geschokeerd door de feiten dat hij er soms blijk van geeft door bomen bos niet te zien, of is hij feitelijk een mol want zijn werk leidt af van de feiten.

Meer relevant dan zijn kindermisbruik of kindersekstoerisme zijn de oorlogsmisdaden waar Joris Demmink particulier en in zijn rol als oud secretaris-generaal van justitie aan deelneemt. Dat welhaast de gehele ambtelijke top van Nederland besmet is met de schuld van de oorlog zonder geldige reden in Irak wordt thans economisch gevoeld door burgers. Feitelijk brengt officier van justitie Nicole Vogelenzang de rechtbank Den Haag in problemen door Micha Kat stelselmatig te vervolgen voor aangiften die louter door de persoon van de aangever imponeren. Al de collega journalisten van Micha Kat die aangifte tegen de klokkenluider gedaan hebben, zijn zelf corrupt omdat zij journalistiek geen werk maken van het feit dat de oorlog in Irak een blatante oorlogsmisdaad is die nu economisch afgerekend wordt met Nederland.

Dat welhaast niemand van journalistiek Nederland relevant tijd en energie steekt in de genocide in Irak, is journalistiek dermate schandalig dat Micha Kat eigenlijk ook bevoegd is de huizen van collega journalisten te bekladden. Micha Kat heeft in verband met praktisch al zijn zorgen gegronde vrees. Ook over het feit van de Holohoax heeft Micha Kat gelijk. Daarover is iedereen schandalig voorgelogen. In ieder geval deelt Duitsland de schuld van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 met de Zionisten, Israël, Rothschild, Rockefeller, Koninklijke Shell en de Verenigde Staten van Amerika.

De States worden door Micha Kat gezien als Satanië waar het kwaad regeert en de burgers met illegaal geweld van de eigen overheid worden geofferd om terrorisme in Islamitische landen goed te praten. Micha Kat heeft gelijk. De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn een 'inside job'. Alleen Hollywood kan produceren wat iedereen gezien heeft op TV of internet. De Twin Towers kunnen alleen instorten zoals dat ging door 'controled demolition'. De asymmetrisch aanslag van de vliegtuigen kan geen symmetrische desintegratie verklaren. Om de Twin Towers in het eigen fundament te kunnen laten instorten is het vermogen van twee kleine atoombommen vereist. Zoveel energie zat er niet in de twee vliegtuigen, behalve als de omstandigheden 'staged' en/of 'enhanced' waren. Er is geen reden aan te nemen dat de vliegtuigen feitelijk geen kruisraketten met holographic CCD waren.

Wat Micha Kat tegen kan zitten is zijn wantrouwen in politie en justitie en rechtspraak. Bij Micha Kat is iedereen die hem in het ongelijk stelt crimineel of corrupt. Door zijn werkwijze vraagt hij relatief veel tijd en aandacht van politie en justitie. Overal waar Micha Kat komt is extra politie inzet terwijl die personen met wat nuttige informatie op schrift makkelijker aangezet kunnen worden tot het bevoegd opsporen van Joris Demmink en bestrijden van zijn misdrijven. De techniek die Micha Kat kiest om zijn gelijk te halen loopt hem voor de voeten. Hij maakt een show van serieuze onderwerpen. Hij is eigenlijk de Peter R. de Vries van de aluhoedjes.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus