U bent hier: Home / Publeaks is lachertje

Publeaks is lachertje

by J.L. de Kreek — last modified 09-09-2013 10:15
Opgeslagen onder:

Hoeveel meer kan de Nederlandse pers zich voor gek zetten dan met Publeaks. Het doorgeefluik dat gebruikt kan worden om veilig anoniem documenten te lekken naar de Nederlandse pers. De Nederlandse pers kan niet eens met openbare bronnen omgaan dus lekken is zinloos. Publeaks wil zich inzetten om het controlerend vermogen van de pers te stimuleren, en wordt gefinancierd door de deelnemende persorganisaties. Deelnemende partijen zijn onder andere De Volkskrant, PowNed, De Correspondent.

De Volkskrant waarvan hoofdredacteur Pieter Broertjes in de tijd van zijn bediening het vertikte de beweringen van de overheid over de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 aan gedegen onafhankelijk journalistiek onderzoek te onderwerpen. PowNed dat met Rutger Castricum voorop oorlogscrimineel Jeanine Hennis fêteert op Ibiza met overdaad aan champagne ten kosten van de belastingbetaler. De Correspondent die ondersteuning levert aan de politieke misdrijven van Femke Halsema door haar te werk te stellen als correspondent voor de persorganisatie, met onderwerpen waarover niemand het heeft.

Publeaks is ongetwijfeld geïnspireerd op de Wikileaks Hype van Julian Assange. De man die niks heeft toegevoegd aan bekendheid bij het publiek met de feiten en feitelijk zijn informanten in gevaar brengt. Transseksueel Bradley Meaning is het voorbeeld van man die nooit had hoeven lekken als de persorganisaties het werk gedaan hadden waarvoor het zichzelf in het leven roept. Alsof onbekende documenten iets kunnen toevoegen aan de 'stockpiles' met openbare bewijzen die thans reeds op internet en anderszins beschikbaar zijn waaruit onloochenbaar blijkt dat pers en politiek in team verband groots terroristische en internationale misdrijven plegen.

De kans dat prominente journalisten genieten van de geneugten van het pedo-netwerk waar Micha Kat van Klokkenluideronline het over heeft is niet klein. De pers is niet onafhankelijk. Bij de pers werken mensen met meningen en belangen want de overheid adverteert en ook het grootkapitaal investeert in de pers. Schrijven over wat de feiten zijn doet de journalist niet want de journalist is bevriend met oorlogscriminelen. Draagt bij aan de beeldvorming. Of werkt anderszins ermee samen zoals Arnold Karskens en Fred Teeven in Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Of Kustaw Bessems die zo zijn eigen afwijkende mening heeft over wat wel en geen vrije meningsuiting is. De pers van links tot rechts zwijgt over de blatante oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de Nederlandse politiek sinds Balkenende I.

Vooral de rechtse pers hitst lekker mee met de oorlogsretoriek tegen alles wat Islamitisch is. Elsevier en Afshin Ellian en Leon de Winter zijn de voorbeelden van zieke schrijvers die de Nederlandse pers corrumperen. Of Jan Mulder in De Volkskrant. Wel steevast het hoofdpodium bespelend en in al de jaren geen zinnig woord reppen over de evidente bewijzen dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 een andere kring aan deelnemers moet kennen dan de overheid propageert. En collectief zwijgen over de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van de Nederlandse politiek. Berichten daarover van derden wegzettend als complottheorieën. Dat staat in het strafrecht standaard gelijk aan deelnemen de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek in Islamitische landen.

Kennelijk is de Nederlandse pers onbekend met de openbare voor iedereen te begrijpen juridische en journalistieke vakliteratuur en een aantal openbare bekende zaken, vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog waaronder begrepen de Perszuivering. Het is niet dat de Nederlandse pers verslag doet van de gebeurtenissen. Het is sleutelrol deelnemer aan belangwekkende gebeurtenissen en staat aan de basis van groots illegaal geweld of althans ondersteunt dit propagandistisch. De Nederlandse pers zwijgt ook in alle toonaarden over het eenvoudige feit dat de bedenker van de 'Endlösung der Judenfrage' een prominente journalist en Zionist is en niet Adolf Hitler. Vooral Kustaw Bessems hoort daarvan weet te hebben met zijn verjoodste achtergrond. Bessems kiest er evenwel voor zijn collega in bescherming te nemen ten nadele van de Joden en voorts de antisemitische misdrijven der Zionisten nu te maskeren.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus