U bent hier: Home / Raad voor de Kinderbescherming slopen

Raad voor de Kinderbescherming slopen

by J.L. de Kreek — last modified 16-08-2015 15:35
Opgeslagen onder:

Raad voor de Kinderbescherming is een organisatie criminele ambtenaren met kennelijk terroristisch oogmerk. Geleid geweest door de hoogste ambtenaar bij justitie die verdacht wordt van misbruik van minderjarige jongens en die verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op bewoners van Moslimlanden en/of Semieten of Semitisch-achtigen.

Er is reeds jaren gelazer om de Raad voor de Kinderbescherming. Als deze organisatie zich ook met radicaliserende tieners bemoeit om hen de zorg te leveren die ze nodig hebben, wordt de samenleving vanzelf een explosief kruidvat. Meeste radicaliserende tieners zijn niet op het achterhoofd gevallen en hebben de corruptie van de ambtenaren in de kinderbescherming in een oogopslag door. Radicaliserende tieners mogen niet uit de kast komen met de waarheid en de feiten, behalve wanneer ze Israël erkennen of homo zijn.

Radicaliserende tieners zijn ermee bekend dat er geen Holocaust geweest is omdat de Zionisten bij lange na geen zes miljoen van de broeders en zuster met succes hebben laten vergassen in de concentratiekampen van de helden van Wilders. De Holocaust is mislukt weten radicaliserende tieners. radicaliserende tieners weten ook dat de Islam niet schuldig is aan de aanslagen in de VS 11 september 2001 omdat de Twin Towers technisch niet door ordinaire lijnvliegtuigen ingestort kunnen zijn. Gewoon Mavo C niveau natuurkunde.

De regels van de natuur, de natuurwetten die onder alle omstandigheden gelden, zijn niet te breken. Door van de aanslagen in de VS 11 september 2001 totaal theater te maken hebben personen met Amerikaans en/of Israëlisch paspoort de wereldgemeenschap in de waan geplaatst over de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers. De kans is ook aanzienlijk dat het geen vliegtuigen geweest zijn omdat de manier waarop het tweede vliegtuig zich in de toren boren als een mes door zacht boter technisch absoluut onmogelijk is. Lijnvliegtuigen kunnen dat van geen kant.

De vliegtuigen moeten enhancend geweest zijn. Het waren misschien hologrammen op een kruisraket, of uitsluitend een hologram en explosieven eerder in de torens geplaatst. Amerikanen bezitten reeds lange tijd de techniek om met hologrammen de schijn te wekken dat objecten ergens staan. Met hologrammen bootsen zij slagvelden na om nog beter de positie te bepalen. De techniek van het hologram is vergevorderd in de VS en heet Holographic CCD. De kans dat deze techniek gebruikt is bij en tijdens de aanslagen op de Twin Towers is groter dan dat de Islam schuldig is aan de aanslagen.

Wanneer een radicaliserend kind bij de Raad voor de Kinderbescherming vertelt dat de aanslagen in de VS door de Amerikanen zelf zijn gepleegd als smoes om Arabieren uit te roeien en dat de Joden liegen over de Holocaust is het risico groot dat betrokken minderjarige op gezag van de Raad voor de Kinderbescherming en handlangers duurzaam aan de haldol gaat en nooit meer een zelfstandig leven krijgt. Bij de Raad voor de Kinderbescherming doen ze niet aan waarheidsvinding. Dat doen ze met opzet niet terwijl waarheidsvinding in het belang van het kind besloten ligt en de wetgever het democratisch bepaald dwingendrechtelijk verplicht heeft gesteld zonder dat daarop een uitzondering is toegestaan.

Het krankzinnige aan de Raad voor de Kinderbescherming is dat het erin bewilligt dat het Leger des Heils Islamitische minderjarigen uit Irak die gedwongen zijn verdwenen in het netwerk van de Raad bekeert tot een vorm van Christendom. Niet alleen de Wet Internationale Misdrijven verzet zich daartegen. Ook de redelijke verwachting die elke burger hebben kan en mag van een overheid te goede trouw. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn stuk voor stuk gestaalde leugenaars die er geen enkele moeite mee hebben minderjarigen te laten verdwijnen en misbruiken voor geld door de collega's in de kinderbescherming.

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus