U bent hier: Home / Radio hét Goede Nieuws™ met Frénk van der Linden
Radio het Goede Nieuws - Tweegesprek met Frénk van der Linden
If your video does not start playing shortly, please ensure that you have JavaScript enabled and the latest version of Adobe Flash Player (http://www.adobe.com/products/flashplayer/) installed.
More…

Radio hét Goede Nieuws™ met Frénk van der Linden

by J.L. de Kreek — last modified 10-10-2014 15:20
Opgeslagen onder:

Journalist Frénk van der Linden nam speculaas mee en vond het prima als aan het eind van het gesprek de conclusie getrokken zou worden dat hij een idioot is. Vooraf wilde hij het woord van tafel hebben. Frénk van der Linden was vrijdag 10 oktober 2014 te gast aan de keukentafel van Radio hét Goede Nieuws™ voor een vraaggesprek met tweerichtingsverkeer. Dat Frénk van der Linden een ervaren interviewer is blijkt uit het gemak waarmee hij het initiatief neemt in het gesprek. Echt tweerichtingsverkeer werd het daardoor niet.

Frénk van der Linden herhaalde voor Radio hét Goede Nieuws™ wat hij reeds gepubliceerd heeft en voert oppositie tegen openbaring aan hem van onder andere het feit dat de Zionisten de Joden hebben laten vervolgen door de Moffen. Natuurlijk zijn het niet de makkelijkste feiten waarover het gaat. De journalistiek is onvolmaakt. Dat de Volkskrant een artikel geweid heeft aan de verschillende theorieën over 9/11 houdt niet in dat de Volkskrant daarmee tegemoet is gekomen aan het recht van het publiek op de waarheid. Frénk van der Linden organiseert zijn eigen oppositie. Hij vindt dat nodig. Afziend aan zijn interview met Frits Bolkestein is de vraag eerder misschien of Frénk van der Linden zelf georganiseerde oppositie is.

 

Waarom besteedt de publieke omroep geld aan Frénk van der Linden om zijn documentaire over de scheiding van zijn ouders in te kopen? Waarom is er geen geld om Frénk van der Linden de feiten over 9/11 te laten onderzoeken? Waarom is er in Nederland in al de jaren geen journalist geweest die de theorieën over 9/11 op waarheid uit gerechercheerd heeft? Danny Jowenko imponeert in ieder geval als een professionele sloper die weet hoe gebouwen gecontroleerd instorten. Waarheidsvinding heet dat. Frénk van der Linden geeft ruiterlijk toe dat hij andere journalistieke bronnen volgt. Hebben zij het wel begrepen dan? Er is zo veel bewijs te vinden op Internet dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 een 'ehanced event' zijn dat het bizar is dat Frénk van der Linden aan tafel van de Wereld Draait Door nog altijd predikt dat plofmoslims de schuldigen zijn.

 

De Verenigde Staten van Amerika zijn gegijzeld door een Militaire Junta die mogelijk ondersteuning krijgt van Zionisten of althans Israël om in vereniging ouderwetse Katholieke Eind Tijd profetieën te vervullen. De aanslagen op de VS 11 september 2001 zijn beraamd en uitgevoerd door Christen terroristen in vereniging met Zionisten en mogelijk een enkele plofmoslim ter afleiding. Dat zijn de feiten die blijken uit oneindig veel authentiek bronmateriaal waaraan Frénk van der Linden niet eens wil beginnen om het in te zien. De verwondering over Frénk van der Linden is dat hij aan de ene kant imponeert als een echte professional in zijn vak, en aan de andere kant deze kwaliteit lijkt te misbruiken om oppositie tegen de corrupte ambtenaren in de kiem te smoren. Frénk van der Linden verdient tenslotte aan het interviewen van minister van Defensie Hennis. Frénk van der Linden is kritisch, alleen onvoldoende om niet als “idioot” te worden aangemerkt.

 

Het kan zijn dat Frénk van der Linden ook al zegt hij professioneel onafhankelijk journalist te zijn, in staat van shock is geplaatst door de grote internationale en terroristische misdrijven van ook het Katholieke nest waaruit hij komt. Frénk van der Linden heeft het lidmaatschap van de kerk opgezegd alleen dat laat zijn DNA onverlet. Frénk van der Linden heeft natuurlijk het Katholieke bloed van zijn ouders door de aderen stromen wat nog altijd zijn denken bepaalt. De vraag die na het gesprek vandaag met Frénk van der Linden overblijft is of hij de feiten niet wil zien. Of dat hij de feiten niet kan zien. Dat het te veel voor hem is om het te begrijpen. Dat zijn hersencellen doorbranden wanneer hij het theater overziet.

 

Het is Kolonisten wat gespeeld wordt met de mensheid door de rijksten op aarde. De familie Rothschild die al bij en tijdens het Heilige Romeinse Rijk joodse getto's managede. En de Zionisten die na de Franse Revolutie letterlijk maling hadden aan al het positieve wat uitging van die revolutie voor de mensen en dus de Joden. Mensenrechten voor de Joden die ontbonden worden door de Zionisten en het lukt niet Frénk van der Linden te brengen tot het zich laten doordringen van de teksten waaruit dit blijkt. Als eigenwijs jongetje wat zijn huiswerk niet gemaakt heeft houdt hij vol dat hij geen bewijzen daarvan ziet.

 

Heb medelijden met Frénk van der Linden. Hij is onvolmaakt. Hij worstelt met Oedipus en bewijst in de NCRV documentaire 'Verloren Band' dat hij zijn vader vermoord heeft en het met zijn moeder doet. ”Dat is jouw moeder, maar mijn, maar mijn vrouw” zegt de vader van Frénk terwijl Frénk zijn vader onderbreekt en wél met de moeder danst. Frénk van der Linden heeft ondanks het Rapport van de Commissie Davids Frits Bolkestein niet gevraagd naar zijn deelname aan de oorlogsmisdaden en het terrorisme van de VVD in Irak. De logische vragen die door niemand worden gesteld. Frénk van der Linden laat zich inhuren en heeft een semi-kritisch interview met Bolkestein in het hol van de Volkskrant. Het is niet duidelijk hoe het zit met Frénk van der Linden. Misschien moet perszuivering 2.0 ook voor hem gelden. Ook kan het zijn dat Frénk van der Linden te verblind is door de feiten om ze te zien. De Zionisten dreigen immers met 'dire consequences' wanneer de magistratuur de feiten erkent.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus