U bent hier: Home / Ramkoers met Geert Wilders

Ramkoers met Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2014 09:10
Opgeslagen onder:

Geert Wilders kan erop wachten dat hij aangehouden en voorgeleid wordt in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en deelname aan genocide. Ook neemt Wilders deel aan oorlogsmisdaden en terrorisme alleen daarvoor kan hij vooralsnog persoonlijk niet worden vervolgd. De wil Geert Wilders juridisch te slopen gaat ook gepaard met bijpassende uitvoeringshandelingen.

Omdat het slopen van Wilders juridisch is ziet niemand de sloophamer heen en weer gaan tegen de verdedigingslinie waarmee Geert Wilders zich omringt. Zijn getrouwen stellen zich kandidaat voor Europa. Dat zijn de grote moraal ridders die ook de academische legitimatie voor de genocide van Wilders in Moslimlanden leveren. Dat Geert Wilders geen rekening houdt met de positie van Nederlanders in Moslimlanden valt niet goed te begrijpen. Hij kan weten dat in Moslimlanden anders gereageerd wordt op zijn uitlatingen dan in Nederland.

Met FITNA hebben leden van de Nederlandse krijgsmacht geen vijanden nodig. De woorden van Geert Wilders zijn de kogels van de scherpschutter die met een enkel precisie schot twee Nederlandse militairen doodt. Met opzet want Wilders is door of vanwege de NCTb erop gewezen dat zijn uitingen louter negatieve reacties in het buitenland opwekken. Het is zó oncollegiaal van Geert Wilders om met zijn uitingen in Moslimlanden de Taliban op te hitsen tegen 'the Dutch Approach'.

De techniek van openheid van de Nederlandse Defensie, draagt bij aan contactgroei tussen Nederlandse militairen en de burgers in Moslimlanden. De Nederlandse militairen zijn in deze landen aanwezig voor de burgers van die landen om het voor hen veiliger te maken. Daarin slagen ze niet of moeilijk omdat Geert Wilders persoonlijk in het publiek debat in Nederland de gewapende Taliban ophitst tegen de leden van de Nederlandse krijgsmacht. Daarom hebben ze strategisch geplaatste bernbommen op afstand laten ontploffen, en precies de lichte voertuigen getroffen in het konvooi op weg naar burgers om te laten profiteren van de open en eerlijke houding van de Nederlande militair in Afghanistan. 

Onder Wilders persoonlijk wordt een juridische valkuil open getrokken die ijs en weder dienende verzorgt dat Geert Wilders persoonlijk verzuipt in één of meerdere vette strafzaken tegen hem waaruit hij nooit meer komt. Wilders kan blijven preken en betogen en pleiten en vrij de mening uiten, in het beklaagde bankje voor de eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. Daar zal hij horen eis doen en concluderen dat hij levenslange gevangenisstraf verdient. Eigenlijk twee keer omdat hij meerdere feiten pleegt die strafbaar gesteld zijn met levenslang.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus