U bent hier: Home / Rechtbank Rotterdam deelnemer kinderhandel

Rechtbank Rotterdam deelnemer kinderhandel

by J.L. de Kreek — last modified 21-07-2013 07:25
Opgeslagen onder:

Met het aanstormende kort geding te Rotterdam voor de boeg van Bureau Jeugdzorg tegen Goede Nieuws en oud-kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam Cees de Groot die zich in Trouw uitlaat over ouders die het kind het leven zouden bedreigen, maakt Goede Nieuws bekend dat raadsheren van de Rechtbank Rotterdam de ambtelijke bediening misbruiken om ambtenaren van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming gelegenheid te geven minderjarigen te gijzelen, misbruiken, mishandelen en verwaarlozen voor geld en geneugten.

De beschuldigingen worden hardop geuit omdat raadsheren van de rechtbank Rotterdam die beslissen over uithuisplaatsingen tevens werken bij Bureau Jeugdzorg als behandelaars van klachten over gedragingen van medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Dus zij weten of behoren te weten dat Bureau Jeugdzorg ten overstaan van de Nationale ombudsman verklaart dat het niet aan waarheidsvinding doet en dat het vindt dat dit van BJZ niet verwacht worden kan. Ook weten zij dat de wetgever met het begrip <<redelijke vermoeden>> in artikel 2J WJZ heeft aangesloten bij het strafvorderlijke begrippenkader van artikel 27 Sv.

Iedere partner en elk lid van Jeugdzorg Nederland weet dat in de hele keten van dwang en drang in de jeugdzorg geen moment aan waarheidsvinding gedaan wordt. Vals meldingen aan de verwijsindex worden niet afgestraft en elke zorg wordt voor waar aangenomen. Zonder rechtsgeldige betekende schriftelijke machtiging en zonder noodzaak ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen, treden medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming tegen de wil van ouders bij huishoudens binnen om zicht te forceren op minderjarigen en voorts te escaleren tot UHP of OTS.

Rechtbank Rotterdam keurt dit allemaal goed met gesloten deuren terwijl medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak van meisje A te R. voorts en bij herhaling in het dossier schrijven dat alles goed was met ouders en kind voorafgaand aan de UHP. De baby is ná de UHP misbruikt. Onder hoede van de Staat. Precies zoals in de voorbeelden in het Rapport van de Commissie-Samson. Ouders vertellen Goede Nieuws van seksueel misbruik van hun dochters op zeer jonge leeftijd door pleegouders of medewerkers van bureau jeugdzorg op een wijze dat het inwendige van het kind helemaal kapot is, en niemand doet wat want Bureau Jeugdzorg is de deskundige.

Oud-kinderrechters die gegeven het rapport van de Commissie Samson in de media durven te reppen over ouders die het leven van kinderen bedreigen horen vervolgd te worden voor het geven van gelegenheid aan de grootschalige kinderhandel en kindermisbruik door ambtenaren. Cees de Groot, oud-kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam beroept zich in zijn opinie voor Trouw op rechten van het ongeboren kind omdat 'zijn belang dat vordert', zoals dat juridisch heet; terwijl hij als oud-kinderrechter een loopje genomen heeft met de rechten van het geboren kind omdat dit zijn belang zou vorderen.

Kinderrechters doen het altijd fout omdat zij ondanks dat iedereen weet dat Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding doen deze organen toch ontvankelijk verklaart in verband met hun onrechtmatige verzoeken tot UHP of OTS. De staat is de grootse kindermishandelaar. De politiek. De ambtenaren van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en kennelijk ook de rechtspraak. Raad voor de Rechtspraak is tenslotte partner van de super corrupte branche organisatie van kindermisbruikers en kinderhandelaren. Vooral ook de veelal katholieke of althans christelijke achtergrond van betrokken veelplegers steekt.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus