U bent hier: Home / Rechtmatigheid kleine Jihad

Rechtmatigheid kleine Jihad

by J.L. de Kreek — last modified 07-09-2013 16:25
Opgeslagen onder:

Niet is zonder meer gegeven dat de kleine Jihad onrechtmatig is in Nederland. Onder bepaalde omstandigheden is kleine Jihad waar dan ook rechtmatig. Voor iedereen overigens. Kleine Jihad is in de Sharia wat gerechtvaardigde zelfverdediging is in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Vraag nu is wat de 'clear and present danger' is die kleine Jihad rechtvaardigt? In Islamitische landen zijn dat de in de Westerse media verzwegen en/of anderszins verhulde oorlogsmisdrijven, terrorisme en genocide van de Nederlandse politici sinds Balkenende I. In Nederland rechtvaardigt de kinderbescherming een kleine onmiddellijke Jihad mede omdat het overigens Christelijke Leger des Heils bij en tijdens gedwongen toezicht van die organisatie ondersteuning levert aan bekering van Islamitische kinderen. Een vorm van genocide wat strafbaar gesteld is in de Wet Internationale Misdrijven.

In de recente geschiedenis is het een keer eerder voorgekomen dat kleine Jihad gerechtvaardigd was in Nederland. Dit was bij en tijdens de bezetting. De Partizanen van toen waren verzetsstrijders net zoals de kleine Jihad zich rechtens verzet tegen de ongerechtvaardigde Christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. Het is natuurlijk van de gekke dat Balkenende zonder noemenswaardige kritiek gelegenheid krijgt politiek akkoord te zijn met de evident onrechtmatige oorlog van de Verenigde Staten van Amerika en Blair in Irak.

Noodzakelijkheid is nooit bewezen. Ook zijn de massavernietigingswapens van Hussein nooit ontdekt. Wel hebben de Verenigde Staten van Amerika and Friends met bepalende ondersteuning van Balkenende & co, Irak verwoest en duurzaam vergiftigd door excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium te gedogen. De grootste ambassade van Amerika staat nu in Bagdad. Net een paleis wat in de plaats is gesteld van het paleis van Hussein. Ook van noodzaak tot het binnen vallen in Libië is niks gebleken. Laat de VS eerst het Internationaal Strafhof erkennen en respecteren voordat het eigenmachtig optreedt als politieagent van de wereld.

Voor Samir A. en Mohammed B. is het jammer dat zij zich niet hebben weten te beperken tot het toepassen van de Koninklijke middelen die het Nederlands Strafrecht en het vrije woord biedt om de kaffers het verdiende lesje te leren. Strafvervolging naar de maat waarmee Samir A. en Mohammed B vervolgd zijn kan de (oud) bewindslieden en parlementariërs sinds Balkenende I nog een lange eenzame tijd in de donkere krochten van het Oranje Hotel leveren.

Radicale gedachten over de Nederlandse politiek gegoten in het standaard strafrechtelijke kader bij en tijdens terrorisme bestrijding levert levenslang voor Geert Wilders wegens hulp aan de vijand en genocide, en negen jaar voor zijn voorbereiding voor een terroristische aanslag met zijn bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet vrijgesproken zou worden en/of passief agressieve aanval in de rug van de thans oud raadsheer van het Hof wat zijn stafvervolging bevolen heeft.

Door de vrije meningsuiting in Nederland is het woord sterker dan het zwaard. De vijand van de Islam in Nederland bestrijden met het zwaard is als schieten in de eigen voet. Daar komt nooit een Kalifaat van. Kleine Jihad gekaderd binnen de regels van het strafrecht is vele keren effectiever met kleinere kans op recidive, draai deur terroristen, dan wanneer de kleine Jihad ouderwets uitgevoerd wordt in Nederland. Dit kan veranderen naargelang de feiten en omstandigheden. Wanneer bijvoorbeeld Geert Wilders verkiezingen wint en zijn wederrechtelijke plannen uitvoert of Jeugdzorg Nederland en leden zich niet terugtrekken uit de kinderbeschermingvoorspelt de theorie van het terrorisme bestrijden dat de kleine Jihad terstond omslaan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus