U bent hier: Home / Radio hét Goede Nieuws™ Micha-claim: rechtsbijstand voor rijken

Radio hét Goede Nieuws™ Micha-claim: rechtsbijstand voor rijken

by J.L. de Kreek — last modified 21-11-2013 22:05
Opgeslagen onder:

Donderdag 21 november 2013 diende de zaak van Micha Kat tegen oud-rechter Westerberg en de Raad voor de Rechtspraak. De advocaat van de Raad maakte de vergissing door zijn cliënt Raad voor de Rechtsbijstand te noemen. Daarmee direct het bizarre fenomeen benoemend dat oud-rechter mr. Westerberg die een riant pensioen hebben zal kapitalen rechtsbijstand van de Staat geniet terwijl de advocaten recent massaal gedemonstreerd hebben tegen de bezuinigen op de rechtsbijstand.

Wat er ook over de claim van Micha Kat gezegd worden kan. Vast staat dat het vreemd is dat de Overheid wèl oud-rechter Westerberg financiert middels de Raad voor de Rechtspraak in verband met de persoonlijke onrechtmatigheid van de bediening als rechter, en dat de burger wat rechtsbijstand betreft het nakijken heeft. Hoeveel in 'despair' verkerende burgers met een minimum hadden geholpen kunnen worden met de rechtsbijstand waarop Westerberg rekenen kan – uit de schatkist om volgens Micha Kat leugens te verdedigen? Wat ook niet goed begrepen wordt is waarom Westerberg op voorhand van de Raad voor de Rechtspraak het voordeel van de twijfel krijgt. Alsof -in het algemeen bedoeld- corrupte Nederlandse rechters niet bestaan.

De zaak van de Micha-claim draait erom dat oud-rechter Westerberg volgens Micha Kat privé een onafhankelijke journalist op kosten van de Staat kapot geprocedeerd heeft. Het is vreemd dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten zich niet druk maakt om de zaak van Micha Kat. Los van de vraag of Westerberg of de Staat onrechtmatig jegens Kat gehandeld hebben is het ronduit stuitend te noemen dat de oud-rechter wèl een zeer dure advocaat toegewezen krijgt die de uren kan declareren op kosten van de Staat, terwijl de procederende journalist amper een advocaat vinden kan om de zaak te behartigen. Dat imponeert als een aanval van de Staat op de 'equility of arms' van journalisten in rechtszaken.

Radio het Goede Nieuws was aanwezig tijdens een zitting met de nodige bijzonderheden. Het interview met Micha Kat en zijn advocaat is online. De advocaten van Westerberg en de Raad voor de Rechtspraak en de cliënten zijn om reacties gevraagd. Zij wilde niet reageren voor de microfoon. De cameraman die de zaak wilde filmen werd niet toegelaten in de zittingszaal omdat hij zich niet overeenkomstig de persrichtlijn had aangemeld. Een gemiste kans voor de rechtspraak in het oefenen van transparantie. Wat evenwel verontrustend was is dat de cameraman die verder op de gang verbleef later gemolesteerd leek te worden. Althans zo klonk het geluid van de gang, alsof iemand aangerand werd en niemand die wat doet.

Het venijn van de zaak zat evenwel in de staart. De laatste paar minuten waarin Micha Kat genadeloos blootlegde dat de Overheid met verschillend maten meet als het om rechtsbijstand gaat. Oud-rechter Westerberg heeft vanzelfsprekend inkomen en vermogen wat de grens voor een toevoeging ruimschoots te boven gaat, desondanks financiert de Staat de advocaat in de aanklacht van Westerberg persoonlijk tegen Micha Kat omdat Micha Kat onrechtmatig jegens Westerberg gehandeld zou hebben door zonder voorafgaande hoor en wederhoor feiten te publiceren in verband met corrupt handelen van Westerberg persoonlijk als lid van de rechtspraak.

Het dubbele venijn zit in het onderzoek op internet ná de zitting. Westerberg en zijn advocaat hebben ter zitting vandaag ontkend dat Westerberg gebeld heeft met advocaten in de Chipsholzaak. Ze zouden over talrijke verklaringen beschikken die dit bevestigde. Op advocatie.nl staat:

Het hof maakt gehakt van bijna alle verweren van de zijde van Westenberg waar het op de gepleegde telefoongesprekken aan komt. Het Hof acht zowel bewezen dat Westenberg als behandelend zaaksrechter een langdurend inhoudelijk gesprek heeft gevoerd met Smit inzake een Chipshol-procedure, alsmede een inhoudelijk gesprek heeft gevoerd met een andere Chipshol-advocaat, Roland Gerritsen.

En

Westenberg beweerde dat hij met Gerritsen als rolrechter belde over louter organisatorisch procedurele zaken met betrekking tot het vaststellen van verhinderdata. Ook dat verweer sneuvelde: "…..naar het oordeel van het hof moet dit gesprek - dat geïntimeerde [Westenberg red.] in elk geval ook als (beoogde) zittingsrechter heeft gevoerd - in beide voorliggende lezingen worden betiteld als een ongebruikelijk telefoongesprek tussen een rechter en een advocaat." Geen kort zakelijk gesprek, vond het hof.

Dus vaststaat, civiel, dat Westerberg gebeld heeft. Westerberg kan en mag tegen bewijs leveren zo schrijft ook Advocatie, alleen dat is tot op heden niet gebeurt. Wel heeft Westerberg tegen Micha Kat geprocedeerd over zijn boekje Topadvocatuur, in de keuken van de civiele rechtspraktijk omdat de volgende uitspraak niet in het boekje opgenomen had mogen worden want Micha Kat had geen hoor en wederhoor gepleegd:

er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank

Navraag bij de advocaat dhr. mr. Aantjes, de advocaat van Micha Kat, leerde dat ook vastgesteld is dat Micha Kat dit wel zonder wederhoor had mogen opnemen. Ook verklaarde mr. Aantjes ter zitting dat hij in het verleden ook eens gebeld is door rechter Westerberg; en dit vreemd vond.

Nu beweert Micha Kat dat hij werk en dus inkomen is misgelopen doordat Westerberg tegen hem ging procederen terwijl Westerberg wist of weten kon dat de zaak kansloos was. Ter zitting vandaag in het openbaar zonder dat dit weersproken is zei Micha Kat ook dat Westerberg feitelijk opdracht gekregen had van de partij die belang had bij de telefoontjes van Westerberg om tegen Micha Kat te procederen. In dat geheel krijgt Westerberg kapitalen rechtsbijstand van de Staat. De Raad voor de Rechtspraak is geen rechtspersoon -vond de advocaat van de Raad- die kan Westerberg dus niet financieel steunen, dat kan alleen van de Raad voor de Rechtsbijstand komen of een ander onduidelijk potje waar de elite wel toegang toe heeft en burgers niet.

In de zaak van Micha Kat speelt overduidelijk de vraag naar de integriteit van de overheid in het algemeen en de rechterlijke macht in het bijzonder. Debat daarover is natuurlijk niet gediend met financiering door de Raad voor de Rechtspraak van de rechtsbijstand van de bellende-rechter die zelf ongetwijfeld inkomen en vermogen boven de toevoegingsgrens bezit en zo niet bij de Raad voor de Rechtbijstand terecht kan. Daardoor was de setting donderdag 21 november 2013 in de Amsterdamse rechtbank feitelijk de Raad door de Rechtspraak tegen Micha Kat in plaats dat Micha Kat zijn vordering op Westerberg persoonlijk voor de onafhankelijke rechtspraak bracht.

De weerstand tegen Micha Kat vanuit de Nederlandse Vereniging van Journalisten en dat zijn zaken zo slecht besproken worden in de Mainstream Media is alleen logisch vanuit de gedachte dat Micha Kat kennelijk meer weet dan de MSM en de gevestigde toga-elite bekend hebben willen. De grote advocatenkantoren hebben altijd overal dikke vingers in de pap. Nooit anders geweest. De stem van de grote kantoren weegt altijd zwaar. Mede omdat grote kantoren de landsadvocatuur vertegenwoordigen en bepalend zijn in onderwijs. Grote kantoren hebben ruimte om bepalend te zijn in opleidingen en anderszins. BREIN demonstreert dit fenomeen net zo mooi als Micha Kat.

Ook het gebrek aan kritiek van de grote kantoren op de gefinancierde rechtsbijstand van Westerberg valt moeilijk te rijmen in het licht van het sappelen van de collega's die zich hard maken voor de rechtsstaat. Recht is dus toch voor de rijken. Dat is wat het meest in het oog springt in de zaak van Micha Kat. Daags na de demonstratie van de advocatuur tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand blijkt dat oud-rechter Westerberg in zelfs kansloze zaken genoeg rechtsbijstand van de overheid krijgt om wel zeven keer per week met de duurste advocaten van Nederland te beraadslagen. Micha Kat zei ter zitting dat grote kantoren de kansen te baat nemen om de declaratiemachine te laten rinkelen. Het zou zo kunnen. Schikken met Micha Kat is misschien de beste keuze. Als Westerberg gaat, gaat de Raad voor de Rechtspraak vanzelfsprekend ook. Misschien is dàt precies wat de rechtspraak het liefst ziet: ouderwets autonomie.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus