U bent hier: Home / Revolutie is begonnen

Revolutie is begonnen

by J.L. de Kreek — last modified 02-01-2014 09:30
Opgeslagen onder:

Of het ook echt knokken wordt in 2014 in de zin dat er ouderwets op de vuist gegaan moet worden zal de tijd uitwijzen. Thema's die ergernis wekken zijn de jeugdzorg, het terrorisme in de Nederlandse politiek en natuurlijk Bert Brussen. Zijn kring zuigt 'bige time'. Kennelijk niet opgevoed tuig wat sinds de nageboorte niks bijgeleerd heeft.

Anno 2014 zijn joden ouderwets de klos. Weer zijn het de Zionisten die het antisemitisch vuurtje aanwakkeren. Jeugdzorg rooft kinderen. Misbruikt ze voor geld en anderszins. In plaats dat Tim Kuik eenzaam opgesloten zit is het één van de helden van The Pirate Bay. TPB past het auteursrecht toe zoals het auteursrecht bedoeld is. BREIN is de oplichter, de criminele organisatie van auteursrecht monopolisten: de oneerlijke concurrentie van Hollywood.

Voorts is AIDS niet het causale gevolg van HIV. Dat HIV onder AIDS patiëten gevonden wordt is welhaast vanzelfsprekend. Dit wil niet zeggen dat AIDS het causale gevolg is van HIV. AIDS kan het causale gevolg niet zijn van HIV want AIDS is een syndroom en HIV is een virus. Een virus kan nooit de causale oorzaak zijn van een syndroom. Dat is een onmogelijkheid omdat het AIDS syndroom een complex van niet behandelde opportunistische aandoeningen is die in willekeurige volgorde het menselijk immuun systeem terroriseren zoals AIDS/HV medicijnen doen.

De feiten zijn dermate makkelijk te zien en te begrijpen dat met geen mogelijkheid vol te houden is dat Nederlandse AIDS/HIV academici niet strafbaar zijn. Artsen als Joep Lange kunnen weten dat AIDS nooit het causale gevolg van een virus zijn kan, mede omdat Robbert Gallo in zijn beroemde publicaties in 1984 klip en klaar statistisch bewijst dat het causale virologisch verband niet bestaat tussen HIV en AIDS. De statistieken in verband met HIV en AIDS zijn dermate eenvoudig dat iedere debutant arts zien kan dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt.

Dan zijn er natuurlijk Esther Voet, Ronald Eissens, Ronny Naftaniel, de Joodse Omroep en hun holocaustfraude en Geert Wilders met de anti-islamsticker en de wens deze personen aangehouden en vervolgd te zien. Het is onvoorstelbaar zoals Nederland sinds pak'm beet maart 2003 bezig is. Dat Balkenende en zijn CDA niet door iedereen voortgaand door in ieder geval het polemische slijk getrokken zijn valt met geen andere mogelijkheid logisch te verklaren dan dat Nederland domweg een vervelend katholiek budland is geworden. 

De muntDe waarneming is eenvoudig weg dat de wereld gegijzeld is door een Amerikaanse militaire junta in vereniging met de Nederlandse christenheid en seculiere racisten, volgens het ouderwetse concept van de Nationaal Socialisten in vereniging met de Zionisten. De Nazi. Zij die het verbond met een munt bekrachtigd hebben waarbij opvalt dat de Davidster er het groots op staat afgedrukt. Israël is de vaart van de Nazi's naar Palestina. De mythe van de holocaust is naoorlogse psychologische oorlogsvoering. 

Één en ander te samen met problematische artikel 119 grondwet-feiten die ook door de Nederlandse journalistiek onder de mat geschoven worden levert omstandigheden in Nederland anno 2014 die zonder de juiste behandeling leiden kunnen tot een bijzonder gewelddadige periode binnen de grenzen van het Nederlands koninkrijk. Door de artikel 119 grondwet feiten is er niemand van bewaking en beveiliging van de Staat die kunnen of mogen anticiperen op de harde klappen die in verband daarmee zullen vallen. Bovendien vergist de Hoge Raad zich gruwelijk in de genocide van de Nederlandse politiek in Irak, net als bij en tijdens het beruchte toetsingschareest. 'Same shit, different fucking assholes '.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus