U bent hier: Home / Risico van burgeroorlog

Risico van burgeroorlog

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Heden wordt de minister-president geïnformeerd over het risico van burgeroorlog in Nederland. Dit hangt samen met deelname van Wilders aan genocide en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Ook houdt dit verband met de gedwongen verdwijning van 280.000 minderjarigen ten gevolge van de onrechtmatige kinderbescherming. De kans dat Wilders hoort bij de groep die de aanslag op de MH17 gepleegd heeft is niet klein. In ieder geval bewondert Wilders de mannen die de niet eerder ontmaskerde grote kwartiermakers van WOII en Shoah zijn. De tekst van de brief aan de minister-president is hieronder integraal overgenomen.

Beste Mark Rutte,

Door ruim tien jaar welhaast onafgebroken diepgaand onafhankelijk journalistiek onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld vanuit Jihadistische hoek ben ik ermee bekend dat Nederland het risico van een serieuze burgeroorlog loopt en dat bevoegde autoriteiten in de waan zijn geplaatst omtrent oorzaak en gevolg.

Ik bezit een tienduizenden pagina's dik archief met authentieke documenten waaruit blijkt dat Geert Wilders persoonlijk willens en wetens profiteert van de groep die de aanslagen gepleegd heeft in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 en waarvan oud-leden de grote nooit afgestrafte kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945, en die naar het zich laat aanzien tevens schuld heeft aan de aanslag op de MH17.

Rusland en de separatisten maken de grootste kans als onschuldig uit de bus te komen wanneer er eerlijk en onafhankelijk onderzoek gedaan is naar de aanslag op de MH17. De groep die de aanslagen in de VS gepleegd heeft wil oorlog met Rusland, 'Whatever It Takes'. Nederlandse leden van de groep van Wilders bedreigen magistraten met “afschrikwekkende consequenties” wanneer autoriteiten erkennen dat de sterren die door Wilders bewonderd worden de nooit afgestrafte grote kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging zijn.

Ik ben ermee bekend dat er geprocedeerd wordt om Wilders persoonlijk levenslang gevangenisstraf te laten genieten voor twee misdrijven die daarmee strafbaar gesteld zijn. A) misdrijven tegen de veiligheid van de staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict en b) genocide. Wanneer de genocide van Wilders uit gerechercheerd wordt leidt het spoor naar u persoonlijk, en bijvoorbeeld de heer Joris Demmink die middels zijn ambtelijke rol bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie leiding gegeven heeft aan georganiseerde ambtelijke criminaliteit met het oogmerk minderjarigen te stelen en/of misbruiken.

Een grond voor burgeroorlog is de ambtelijke bediening van de kinderbeschermers. Bijgevoegd ontvangt u in kopie het “Rapport Jeugdzorg” waaruit eenvoudig blijkt dat de kinderbescherming in ieder geval sinds de laatste transit explosief groeit in het aantal illegaal uit huis gehaalde minderjarigen. Omdat géén van de kinderbeschermers aan waarheidsvinding doet kan niemand weten of de 280.000 minderjarigen die vandaag geplaatst zijn in de macht van de privaatrechtelijke overheid dat pijnlijke lot terecht noodzakelijkerwijs moeten ondergaan.

Omdat bovenstaande vanzelfsprekend leidt tot uw strafvervolging in verband met deelname aan de genocide waaraan Geert Wilders ook deelneemt, raad ik u en uw collega's politiek ambtsdragers aan thans reeds de handdoek in de ring te gooien en in verband met de strafvervolging van álle politiek ambtsdragers sinds Balkenende I een Sociaal Akkoord te sluiten waarvan ik het concept reeds in gedachte heb. Kabinet en parlement kunnen best mijn advies niet in de wind slaan en het aanbod aanvaarden één en ander fatsoenlijkheidshalve in der minne in goede banen te leiden. Niet aanvaarden leidt buiten mijn schuld tot ontembare problemen.

Indien de staat nu niet strafvorderlijk anticipeert op de door betrokken bewindslieden en parlementariërs begane strafbare feiten is het risico maximaal groot dat terroristische groepen als ISIS zich in Nederland komen wreken. Mijn bronnen zijn van het front. Ik heb mijn wetenschap van zij die dagelijks zorg dragen voor de veiligheid van de staat. Deze ambtenaren zijn nu direct in levensgevaar door Wilders en de genocide in Irak die agressief op hen wordt afgerekend. Zij kunnen u dat niet uit henzelf vertellen. In de procedures in verband met de vervolging van Wilders en de oorlogsmisdaden van de mevrouw Hennis worden de feiten bewezen.

In het vertrouwen hiermee van dienst te zijn.


Hoogachtend en met     
vriendelijke groet,           

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus