U bent hier: Home / Ronald Eissens oren wassen

Ronald Eissens oren wassen

by J.L. de Kreek — last modified 03-05-2013 13:20
Opgeslagen onder:

Volgens Jeroen de Kreek is het nu tijd Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet ongesuikerd de oren te wassen omdat hij blijft volhouden dat Jeroen de Kreek een antisemiet is. Het punt is natuurlijk dat Jeroen de Kreek bewijst dat de Zionisten de antisemieten zijn want zij zijn Diaspora Revisionisten. Niks vernietigender dan antisemitisme in Joodse kring. Dat Jeroen de Kreek de Holocaust ontkent betekent dat ieder weldenkend mens dit behoort te doen. Al zijn er twintig miljoen Joden geofferd, een Holocaust is het niet. De Joden als volk en geloof hebben nooit de ambitie gehad een Joodse Staat te vestigen in Palestina. Dat is het initiatief van oud-slavendrijvers, gettohouders en racisten. De Joodse burgerij wilde assimilatie en emancipatie in Europa en genoten vrijheden als ieder andere burger in de verlichte samenleving.

De Franse Revolutie ontdeed Europa van slavernij, dwingelandij en eigenrichting door de -Joodse – aristocraten en Katholieken. Dat leverde ook voor Joodse burger die reeds eeuwen in Europa in harmonie leefde voordelen op. Waaraan een eind aan kwam toen de Zionisten hun opwachting maakten te Basel 29-31 augustus 1897 om te prediken dat Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn en de mensenrechten voor de joden op te zeggen. Te Basel augustus 1897 is de Staat Israël opgericht met bestuurlijk lichamen en een leger machtiger dan alle legers bij elkaar, en geheime diensten en banken en rechtspraak. In ieder geval vanaf 1897 bedreigen de Zionisten iedereen voortgaand met terrorisme of beloven zij verrijking van vermogens om de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op te lossen zoals deze is opgelost met de Zionisten Adolf Hitler en Eichmann in de Duitse hoofdrol.

De Tweede Wereldoorlog was een Joodse oorlog. De oorlog van Joodse leiders tegen de mensheid, het eigen volk eerst naar de afgrond dragend. Deze Joodse leiders zijn de rijkste en machtigste families op aarde. Hen is het Koninkrijk over Israël in het vooruitzicht gesteld indien zij medewerking zouden verlenen aan de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk naar idee van prominent journalist en Joodse leider Theodore Herzl met de selectie van Joden en aanwijzing van geaccrediteerde antisemieten daarbij. Auschwitz was een mislukte Kibboets. Het werkkamp van de Joodse leiding voor het Joodse volk. De SS was een door Joden betaalde strijdkracht. De hele Duitse Wehrmacht is grootgemaakt door Joden. Joden hebben de hele oorlogsindustrie van Adolf Hitler opgezet. Joden commanderen de legers van de grote machten met hun geld. De grote Joodse leider Theodore Herzl schrijft dit in zijn dagboeken en andere publicaties.

Onder Joden is het algemeen bekend dat Joodse leiders de aanstichters zijn van WOII en de Shoah en dat Israëlische geheime diensten symbiotisch samenwerkte met de fascisten om de Joden als vee op te drijven naar Palestina en de werkkampen ten behoeve van de oorlogsindustrie van de grote joodse leiders. De Holocaust is net een graadje erger dan iedereen onderwezen wordt. De Holocaust is namelijk een harde leugen die moedwillig in de maatschappij is gebracht om bij wijze van naoorlogse psychologische oorlogsvoering de wereldbevolking of althans Joodse mensen voortgaand in de greep van angst te houden door aan de daders van WOII direct gerelateerde organisaties en/of particulieren.

De Tweede Wereldoorlog is gewonnen door de daders. De strijd van Hitler was tegen de Zionistische grootsheidswaanzinnigen en patjepeeërs van het kapitaal. Tegelijk is hij een symbiotische samenwerking aangegaan met zijn in Amerika wonende Joodse familie om in Europa een desnoods gewelddadige revolutie te veroorzaken, en sloot hij onder dreiging van geweld overeenkomsten met de Zionisten tot deportatie van Joden. Het ontkennen van de schuld van Joodse leiders aan WOII en de Shoah is voor Ronald Eissens het delict wat wordt samengevat met de woorden bedrog met terroristische oogmerk. Zijn dreigen met 'dire consequences' als de Holocaust ontkend wordt is een dreiging die terroristische van aard is. Alles wat naar Zionisme ruikt is dermate onjoods dat het een schande is dat het CDI en MDI en de Joodse omroep nog zo lang ongestraft bestaan kunnen hebben.

Joden zijn geen Zionisten. Zionisten zijn mensen met een politieke ideologie die gebaseerd is op lust naar macht en bloeddorstig geweld. Het vergassen van miljoenen Joden is mislukt. Er zijn relatief weinig mensen vergast. Rond de twee honderdduizend in Auschwitz. In die tijd was het vrijwel overal gebruikelijk bijvoorbeeld gehandicapten te vergassen of anderszins te Endlösen. De concentratiekampen die de Joodse leiders voor de Joden in Europa bedacht hebben, hadden zij ook voor de Aziaten in Amerika in petto. Strafkampen zoals de Duitsers die hadden waren eerder regel dan uitzondering in de landen op aarde. Daar Joden opsluiten omdat de Joodse leiders vanuit Amerika 24 maart 1933 de oorlog aan Duitsland verklaarde is een niet meer dan normale handeling van een zichzelf serieus nemende overheid. Omdat de Joden als een volk optraden werden zij daarmee in Duitsland vanzelfsprekend vijandige strijders. Dat Joodse leiders ten kosten van het eigen volk de Tweede Wereldoorlog begonnen zijn wordt niemand onderwezen in Nederland.

President Ahmadinejad van Iran, weet hoe het zit met de Holocaust: die was er niet. Hij wordt daarom uitgelachen en voor antisemiet uitgemaakt in de internationale verhoudingen door leiders die beter weten want dat zijn vooral ook Joodse leiders die de schuld van de Zionisten aan WOII en de Shoah aan het oog van het grote publiek ontrokken houden. Jeroen de Kreek is geen antisemiet zoals Ronald Eissens inmiddels hoort te begrijpen met al zijn deskundigheid. Dat Jeroen de Kreek de Holocaust ontkent maakt hem zeker geen antisemiet omdat de Holocaust meer nog dan een mythe, een zieke leugen is die in het belang van de Joden uit de wereld geholpen worden moet. De leugen van de Holocaust rechtmatig de Joodse Staat Israël terwijl Israël geen Joodse Staat is. Israël is het wereld-getto en letterlijk Ein Nazi Fährt Nacht Palestina!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus