U bent hier: Home / Ruzie met bureau jeugdzorg

Ruzie met bureau jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 20-02-2013 10:45
Opgeslagen onder:

Er blijkt een groeiende groep personen te zijn die een welhaast slaande ruzie met jeugdzorg bezit. Bureau jeugdzorg stevent af op ramkoers met zij waar de medewerkers van bureau jeugdzorg liever vrienden mee zijn. Meer dan eens zijn medewerkers van bureau jeugdzorg deugdelijk gewaarschuwd voor het “blatante wanpresteren”. Voorop in de strijd gaat Meisje A. te R. Een baby van twee maanden die zeer waarschijnlijk direct na de UHP seksueel en/of anderszins misbruikt is terwijl daarvoor bij ouders thuis alles goed was, zo blijkt uit de stukken van bureau jeugdzorg. Toch verzoeken bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming steeds om een OTS en UHP en verlenging ervan. Ook moeten de ouders onderzocht worden. Iedere keer bedenkt bureau jeugdzorg iets nieuws om de baby niet aan de moeder terug te geven.

De ruzie met bureau jeugdzorg is knallend. Dat wil zeggen dat het hoger op gezocht wordt en er uitvoerig contact is met Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak en de Koninklijke Marechaussee. Het dossier in verband met de casus van Meisje A. te R. bij LoketBJZ is inmiddels meer dan tweeduizend pagina's dik, en gisteren waren er weer gesprekken met politie. Erik Gerritsen van bureau jeugdzorg liet het afweten, kwam niet opdagen en twittert ook vandaag dat hij niet goed bij het hoofd is aldus de casemanager van LoketBJZ. Bepaalde personen zijn ziedend aldus de medewerker van LoketBJZ. Die laten het er niet bij zitten. Die willen rechtens bloed zien. Erik Gerritsen, de goedlachse en welbespraakte Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, wordt geinspireerd een dadingsovereenkomst te sluiten met de casemanager van LoketBJZ persoonlijk ten einde te voorkomen dat hij als leidinggevend aan een criminele organisatie en kindergijzeling rechtens aan de hoogste strafrechtelijk boom geknoopt wordt.

Dat zijn serieuze juridische bedreigingen van de medewerkers van LoketBJZ aan het adres van Erik Gerritsen persoonlijk omdat zijn werk totaal onacceptabel en zeer strafbaar is, zoals Erik Gerritsen in ieder geval behoort te weten. De gedragingen van Erik Gerritsen zijn strafbaar gesteld met 12 jaar gevangenisstraf. De misdrijven waaraan hij deelneemt zijn ernstig en talrijk. Hij neemt ook deel aan economische delicten en bedrog van Politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak. Hij misleidt het publiek en de politiek omtrent de noodzaak van het bestaan van zijn organisatie. Jeugdzorg is een kwestie van openbare orde. Aldus steeds de casemanager van LoketBJZ.nl. Jeugdzorg is volgens LoketBJZ in de eerste plaats de bevoegdheid van de Politie in wisselwerking met het Openbaar Ministerie. Het valt niet te begrijpen dat bureau jeugdzorg überhaupt ontvankelijk verklaard wordt door de kinderrechter. Bureau jeugdzorg doet niet aan waarheidsvinding en vindt van zichzelf dat van bureau jeugdzorg niet verwacht worden kan dat het aan waarheidsvinding doet.

Gezien de dwingendrechtelijke eis van redelijk vermoeden en de daadwerkelijke aanwezigheid van bedreigende risico's van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg zijn die veronderstellingen dermate schandalig dat niet langer te dulden is dat bureau jeugdzorg ruimte heeft in de Nederlandse samenleving. Bureau jeugdzorg is een systeem vreemde organisatie die zich ten eigen genoegen tegoed doet aan minderjarigen! Bovendien wordt het werk van Erik Gerritsen ondersteund door personen in de politiek die in alle redelijkheid de gegronde vrees wekken schuld te bezitten aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide en een vorm van politiek opportunisme die past bij barbaren De ruzie met bureau jeugdzorg is slaand getuige het vele letterkloppen van de medewerkers van LoketBJZ. Zelden zijn betrokken medewerkers zó giftig geweest, en vooral kwaad. Het huichelen, het liegen, het manipuleren, het bedreigen en bedriegen.

Er wordt melding gemaakt van ronduit gijzelen van minderjarigen voor ogen van de kinderrechter, misbruikmakend van het fenomeen in het personen en familierecht dat de kinderrechter geen onderzoeksrechter is. Dan ook geen deurwaarder inschakelen bij het executeren van de dubieuze rechterlijke machtigingen waarbij rechters persoonlijk betrokken zijn bij bureau jeugdzorg en/of de raad voor de kinderbescherming. En dan artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg. Hét bewijs dat betrokken beleidsmakers in deze crimineel oogmerk of zwart gallige humor bezitten. Deze bepaling verplicht medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland kindermishandeling binnen de organisatie van Jeugdzorg Nederland te melden. Dat is nogal wat zo'n doofpot-bepaling in de Wet op de Jeugdzorg en Erik Gerritsen die het er nooit over heeft.

Ook over het schokkend hoger sesksueelkindermisbruik binnen de organisatie van bureau jeugdzorg dan gemiddeld in de samenleving, rept Erik Gerritsen met géén woord. Hij lacht het weg. Wuift kritiek weg door te stellen dat er altijd mensen ontevreden zullen zijn of woorden van gelijke strekking en bepleit schuld vrij melden. Dat is vragen om problemen. Bovendien doen geen van de leden van Jeugdzorg Nederland, en de kinderrechter niet, aan waarheidsvinding dus niemand weet of de data in de verwijsindex op feiten gebaseerd is. Feitelijk is de verwijsindex een totaal corrupte database omdat naar de bij de minderjarigen passende informatie geen waarheidsvinding gedaan wordt. In het hele systeem van jeugdzorg weten de professionals niet wat de waarachtige feiten zijn bij de klanten thuis omdat géén van de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland aan waarheidsvinding doen én vinden dat dit van hen niet verwacht worden kan.

Het geheel aan corruptie in de jeugdzorg is mede bedacht en ondersteund door a) André Rouvoet, oud CU minister van jeugd en gezin en b) oud secretaris-generaal mr. Joris Demmink van de VVD. In verband met deze heren bestaat voorts de gegronde vrees dat zij ambtelijk en anderszins deelnemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen én Joris Demmink wordt door welhaast geheel verstandig Nederland gezien als supersekstoerist die zeer geraffineerd en listig het onderzoekend oog van opsporing en vervolging van zich afgericht weet te houden. Er wordt gewerkt aan een mega-strafproces tegen de leden van Jeugdzorg Nederland. De enige kans op succesvolle vergeving bij en tijdens de strafrechtelijke rechtspleging lijkt te zijn het sluiten van de dadingsovereenkomst met de juridische medewerker van de vader van Meisje A. te R. die met bureau jeugdzorg overeengekomen is bureau jeugdzorg juridisch te slopen als het haar onrecht aandoet.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus