U bent hier: Home / Schieten op Jeugdhulp

Schieten op Jeugdhulp

by J.L. de Kreek — last modified 07-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Het is moeilijk blijvend geduld te hebben met de kinderbeschermers. Wetend wat ze uitvreten over de rug van minderjarigen. Misbruiken, verkrachten zelfs. Nooit doet de kinderbescherming aan waarheidsvinding. De leugens over ouders en kind kunnen ter zitting met gesloten deuren moeilijk als smaad of laster worden gezien want niet openbaar. Daarom dat privacy van minderjarigen zo belangrijk is voor de kinderbeschermers om kinderen in de macht te krijgen en ouders van zich af te houden.

Voor ouders is er geen keuze. Het is slikken of stikken. Louter door de manier waarop de Jeugdbescherming vorm gegeven is moet de organisatie als monopolist gezien worden. Één enkele particuliere organisaties of een groep van particuliere organisaties verenigd in Jeugdzorg Nederland is heer en meester op de markt van de kinderbescherming. Als onderdeel van hun programma voor meer geld laten de kinderbeschermers minderjarigen creperen. Letterlijk en bewust. Geld moet dan voorzien in meer bescherming wat niet geleverd wordt want de medewerkers doen willens en wetens niet aan waarheidsvinding.

Een kijkje in de ziel van de Nederlandse kinderbescherming geeft een wrange bijsmaak en de behoefte ergens een leger vleeslullen vandaan te halen om al die kinderbeschermers schraal te kontneuken op de dijk. Het valt op zo crimineel als de kinderbeschermers zijn. Jaren geleden reeds is Allicia 'Esmeralda' Winklaar voor de ogen van grootmoeder weg gehaald. Als baby een paar maanden oud logeerde ze bij Oma. Omdat alles goed was met het kind en de ouders was met de crisismanager van Bureau Jeugdzorg Rotterdam afgesproken dat het kind bij de ouders zou blijven.

Er had een discussie plaatsgevonden over tekortkomingen in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst door het kinderziekenhuis ter plaatsen. Daarom kregen ouders het verwijt zorg te weigeren en het kind te benadelen. Het ziekenhuis benadeelde de baby, vader begon daarover en het ziekenhuis haalt de crisismanager van de kinderbescherming erbij om het gezin permanent aan de ongetemde problemen te helpen. Wie de empirische feiten erbij pakt, leest wat de feitelijke medische meetgegevens zijn, ziet dat de vader gelijk had. Alles hadden de ouders goed voorbereid voor een mooie trauma vrije geboorte van Allicia 'Esmeralda' Winklaar en ze wordt pardoes voor de ogen van de familie zonder dat er een deurwaarder aan te pas komt op last van de Jeugdzorggestapo opgehaald door de sterke arm van Politie. Allicia 'Esmeralda' Winklaar wordt nu al meer dan drie jaar vermist. Niemand weet waar ze is. Ze is verdwenen. Allicia is niet de enige baby die op jonge leeftijd gedwongen verdwijnt in de tentakels van de kinderdieven.

Zonder geldige reden. Niemand begrijpt waarom Allicia 'Esmeralda' Winklaar bij haar ouders weggehaald moest worden. De ouders hadden in alle zorg voorzien. Het kind is nu peuter. In de paar dagen dat de jeugdhulp zich niet met het gezin bemoeide ging alles goed en was iedereen zonder spanningen in een prettige huiselijke sfeer met elkaar. Niemand bij Politie die de papieren onderzoekt. Niemand die zich afvraagt of de kinderbeschermers eigenlijk wel bevoegd ondersteund worden bij en tijdens handhaven van OTSen of UHPs. Omdat de vermeende lasten van de kinderrechters nooit voorafgaande de executie betekend worden door een bevoegde deurwaarder aan de persoon of personen tegen wie de last zich richt, zijn de executies van UHPs door de kinderbeschermers standrechtelijk. Waarvan het giftig worden is dat die rode mr. Carrie J. die advocaat was voor de moeder, goede vriend blijkt te zijn van de advocaat die toen voor de Jeugdbescherming werkte.

Ze zijn nu samen op een advocatenkantoor de specialisten jeugdrecht. Iedereen wordt geadviseerd weg te blijven bij dat bureau. Advocaat mr. Ria Van S. imponeert waarachtig als een Grote Hoer. Grote Hoer is iets Bijbels wat advocaat mr. Ria van S best begrijpt. Ze was als specialist jeugdrecht in loondienst van de kinderdieven. Klagen bij de orde over de associaties die dit wekt met verraad aan de belangen van de baby door de advocaat van de moeder helpt niet. Ook daar werken juristen die zonder verder inhoudelijk commentaar op de bediening van de criminelen deelnemen aan een organisatie in de jeugdzorg. De pedofilie in de kinderbescherming wordt ondersteund door topjuristen die zich specialisten kinderbescherming wanen. Van jeugdrecht advocaten tot en met jeugdrecht rechters en raadsheren, is het oppassen geblazen met de bediening want er wordt juridisch jacht op hen gemaakt door bloedhonden die de prooi ruiken.

De crisismanager van Bureau Jeugdzorg werd meteen gebeld toen vader zijn zorgen uitte over de krakkemikkige geneeskundige behandeling in het kinderziekenhuis. Dat de man geen hoor en wederhoor wenste blijkt uit het feit dat hij ermee begon te zeggen dat Bureau Jeugdzorg Rotterdam altijd de kinderarts volgt. Allemaal overbodige medische handelingen die geen grondslagen hadden in de feiten. De ouders waren toevallig in Rotterdam belandt. Ze zochten een woning. Dat werd gevonden in Rotterdam. In Rotterdam zijn overal op de Politie Bureaus rechercheurs zedenzaken aanwezig die niks kunnen betekenen omdat “Jeugdzorg ertussen zit”. De buurten in Rotterdam waar de politie graag in de harten en hoofden van de bevolking doordringt kan daar op dit terrein onvoldoende werk doen omdat de kinderbescherming de verhoudingen verstoort tussen recht en orde.

De kinderbeschermers zijn de naarste bezoekers van het schoolplein en moeten daarvan verdwijnen anders moet er misschien gevochten worden om de kinderbeschermers uit de wijken te houden. Gestapo mag geslagen worden. Dat weet iedereen. Wie het op een loopje neemt met de rechten van de kinderen zoals de kinderbeschermers doen zijn laffe kinderverkrachters die beter niet vrij rondlopen in de samenleving. Denk meteen aan mensen als Joris Demmink. Deze man die van seksueel misbruik met minderjarige mannen verdacht wordt is prominent deelnemer aan het ambtelijk beraad wat geleid heeft tot de organisatie met bijpassend beleid. Ook moet meteen gedacht worden aan Minerva, Mark Rutte, Onno Hoes. Iedereen 'Gay pride' natuurlijk alleen het zijn wel homo's die kinderen misbruiken of leiding geven aan internationale misdrijven.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus