U bent hier: Home / Shariarechtbank in Nederland

Shariarechtbank in Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 02-03-2013 13:40
Opgeslagen onder:

Nederland lijdt aan ziekelijke rechtspleging. Rechtspraak door juristen die weten dat zij persoonlijk en anderszins geslachtofferd zijn door de oorlog zonder geldige reden in Irak, en daar niet voor uitkomen. Dat Geert Wilders het zich veroorlooft FITNA te openbaren en oud-raadsheer Schalken verbaal agressief in de rug aan te vallen, heeft een schokgolf in de rechtsstaat veroorzaakt waarvan de naschokken dagelijks voelbaar zijn. “Het is niet voor niks dat voodoo geen algemeen onderwezen rechtswetenschappelijke methode en techniek is”, aldus een annonieme bron tegenover Goede Nieuws.

Bepaalde benadeelde partijen, of althans ééntje, laat vandaag Goede Nieuws weten thans nog razend en giftig te zijn in verband met Geert Wilders. Niemand lijkt te begrijpen dat de oekazen van Geert Wilders aan het adres van de rechtspraak in het algemeen en het hof in het bijzonder, in ieder geval gezien wordt als bijzonder oncollegiaal. Alsof er in Nederland een strijd hoort te bestaan tussen de onafhankelijke machten van de Trias Politica. Geert Wilders lijkt politiek strafrechtelijk naar het leven gestaan te worden door hij die in Nederland ook de Shariarechtbank op sharia.rechtbank.nl wil. Daarbij wordt voorts gedacht aan prominente locaties voor de bijpassende administratie.

De Islamitische gemeenschap heeft een shariarechtbank in Nederland verdiend. Dat zal direct en rechtstreeks de werkdruk op de rechtspraak door de Staat verlichten en bijdragen aan oplossing van complexe en serieuze internationaal rechtelijke vraagstukken op het terrein van personen en familierecht en contracten. Een shariarechtbank in Nederland is minder systeem vreemd dan bijvoorbeeld bureau jeugdzorg, aldus de benadeelde partij die Wilders niet kan luchten of zien. Vooral het moment dat Geert Wilders hem direct in de ogen keek, schalks vanuit de ooghoek alsof zij zijn ergste vijand zag was ultiem. Ook het moment waarop arabist Hans Jansen hysterisch werd, was smullen aldus de benadeelde partij waar Geert Wilders nog van horen zal.

Anders dan populistische propaganda van opportunistische delinquenten predikt is Islam geen ideologie. Islam is een werkwoord en betekent onderwerping. Ook Adam en Eva en Noach en Job waren onderworpen zoals Het Woord ook in Nederland een ieder thans reeds eeuwen onderwijst. Feitelijk leeft elk mens wat ontkent onderworpen te zijn, in een waanwereld. Ook arabist Hans Jansen is onderworpen aan de lange arm van de eigen God. De shariarechbank is een civiele rechtbank op basis van Islamitische wetgeving ingebed in het Nederlands systeem van rechtspleging. Als het aan de initiatiefnemers ligt nemen rechters en raadsheren en andere juristen zitting in de shariarechtbank. Voorts laat één en ander het staats-, bestuurs-, belasting- en strafrecht onverlet. Leningen op basis van de Sharia imponeren gunstiger voor de economie dan wat in het algemeen overeengekomen wordt.

Gepropageerd wordt dat de Islam niet thuishoort in Nederland. Omdat Nederland Joods-Christelijke wortels zou hebben. Daarbij wordt steeds vergeten dat de Islamieten als eerste tot tien konden tellen en dat vóórdat de Chrstenheid en het Zionisme de macht namen, de Europeaan en Joden Islamitisch geinspireerd waren. Er zijn ook rabbijnen die zitting nemen in een beth din dus een shariarechtbank hoort daarbij. Het voordeel van de shariarechtbank is dat deze vorm van geschillenbeslechting algemeen overeengekomen worden kan. Vanzelfsprekend zal wanneer één en ander voor publiek toegankelijk is ook helder worden wat de bronnen zijn van de shariarechtspraak in Nederland. Toevallig is de kans groot dat daarbij verwezen worden zal naar de Koran vertaling waarin commentaar van arabist Hans Jansen opgenomen is.

Dat de shariarechtbank in Nederland bevordert wordt hangt vanzelfsprekend samen met de idee van Wilders dat hij wat te zeggen heeft over de Koran in de boekenkast bij mensen thuis of het aantal pagina's wat ervan over hoort te blijven. De Koran op zijn rug tatoeëren is nog niet het begin van straf voor zijn blasfemie aldus de benadeelde partij die Wilders wil zien wachten in de kerkers van het gerechtshof bij en tijdens zijn hoger beroep tegen zijn levenslamge gevangenisstraf in verband met deelname aan genocide in Islamitische landen en hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend artikel 100 grondwet conflict.

De Shariarechtbank in Nederland bevordert het bewustzijn bij mensen dat de Nederlandse rechtsstaat feitelijk Islamitischer is dan iedereen denkt. Het Koninkrijk en Kalifaat zijn soortgelijk en kunnen ook naar Nederlandsrecht naast elkaar bestaan op hetzelfde grondgebied. De Stichting van het Kalifaat zal er democratisch toe bijdragen dat het Zionisme, de Christenheid en het Islamisme in kop en hiel vermorzeld worden en de mensheid verlost raakt van de systeemcorruptie die betrokkenen plegen. Geloof vereist in de allereerste plaats dat de gelovige zich te allen tijde onthoudt van politiek. De drie monitische goedsdiensten zijn het in de kern in ieder geval over eens dat gelovigen in de politiek een absolute doodzonde is. Daarom ook dat de stichting van de shariarechtbank een belangeloos particulier initiatief is van hij die door Geert Wilders bewonderd is in de rechtszaal van Toren E. van het Paleis van Justitie te Amsterdam.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus