U bent hier: Home / Shoah Israëlisch product

Shoah Israëlisch product

by J.L. de Kreek — last modified 13-08-2013 18:05
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws heeft gisteren op Uitzending Gemist gezien dat Beatrice de Graaf accademisch soortgelijk waarneemt als Goede Nieuws, alleen dat ze bijziend is doordat het terrorisme in de Nederlandse politiek ex artikel 119 Grondwet niet onderzoek van strafvervoling zijn kan of mag waardoor het geen historisch feit is. Ook is Beatrice de Graaf bijziend omdat historisch onderzoek bedreigt wordt met 'dire consequences' wanneer de accedemsche conclusie leidt tot het oordeel dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden.

De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is bedacht door Zionisten om Israël van de internationale gemeenschap afgeperst te houden. De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is de wereld door de Zionisten door de strot geduwd. Israël bestond allang voorafgaande aan de onafhankelijkheidsverklaring. Als niet onafhankelijke Natie zonder land onder toezicht van de internationale gemeenschap die door de Zionisten betaald en aangehitst is tot de Tweede Wereldoorlog. Nederland krijgt opportunistisch het eenzijdige beeld van de Tweede Wereldoorlog voorgeschoteld. Door het CIDI. De Joodse Omroep. Lou de Jong. Arnold Karskens. De Joodse journalistiek. Terwijl de feiten van het internet spatten is er geen journalist met Joodse achtergrond die moord en brand schreeuwt in verband met de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nazi's. Dat waren twee handen op één buik. Keerzijde van dezelfde medaille. Nazi's en Zionisten zijn elkaars spiegelbeeld.

De Joden zeggen dat al vanaf het begin van de Zionistische beweging in de 19 eeuw. Opgezet door Herzl en Nordau en Jabotinsky en Pinsker, gevolgd door rond de tweehonderd meelopers die met elkaar in vergadering ondemocratisch besloten dat zij de mensenrechten voor de Joden ontbonden omdat het niet uit broederlijkheid voor de Joden was ingevoerd. Hoeveel antisemitisme heeft een organisatie nodig in het DNA om als de zuiverste antisemitische beweging op aarde gekwalificeerd te kunnen en mogen worden? De ruime meerderheid van de Joden in 19 eeuw wilde emanciperen en assimileren. Net als iedereen profiteerde de Joden van de klinische mensenrechten na de Franse Reviolutie en Rouseau, terwijl de Zionisten daar altijd de vloer mee aangeveegd hebben! Emanciperende en assimilerende Joden waren een doorn in het oog van de Zionisten. De tijd van de Maccabeeën moest herrijzen. De mannen met de hamer. Die Joden van andere families de hersens insloegen.

Israël boycotten is een mogelijkheid om Satan in kop en/of hiel te vermorzelen. Grote en kleine Satan. Israël en de Verenigde Saten. De Amerikaans Hebrew staat aan de basis van de Tweede Wereldoorlog, dus toch de Joden. Ze schrijven het zelf dus er is geen belemmering dit als feit over te nemen. Gelukkig zijn er geen zes miljoen Joden vergast. Alleen dat is verboden te openbaren omdat Joden dan beledigd zijn wegens ras of geloof, terwijl Joden geen ras en pas echt door het Zionisme beledigd zijn. Ongeveer twee honderd blanke tirannen waren het die te Basel 29-31 augustus 1897 besloten dat de mensenrechten voor de Joden niet golden en dat zij bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn. De Zionisten waren de mensen in de maatschappij die het bepaalde voor iedereen in het bestuur van overheden en bij banken en als managers en aristocratische slavendrijvers.

De Zionisten jagen nog dagelijks op de Joden. Joden die niet Zionistisch zijn hebben geen leven. Zij riskeren de hele tijd antisemitisme en erger omdat de Zionisten daartoe aanzetten met hun Nazisme. Het conflict wat aan de basis ligt van de strafvervolging van hetzuur.nl is dat de Zionisten het uitlokken van antisemitisme tot kerndoel gemaakt hebben als smeerolie voor de eigen politiek en maatschappelijke beweging. Israël in vereniging met Zionisten, particulieren en organisaties, over de hele wereld en het Vaticaan, is de grote terroristische organisatie die de Tweede Wereldoorlog en de Shoah en het holocaustliegen en de aanslagen op Amerikaans grondgebied en de oorlogen in Irak, Afghanistan, Libië en Syrie gelverd heeft. Het is bijzonder makkelijk te zien wanneer naast de gangbare holocaustlessen ook de geschriften van de Zionisten zelf uit de archieven gehaald en bestudeerd worden waaruit de feiten blijken die aan alles vooraf ging.

Voor Nederland begint de Tweede Wereldoorlog bij Hitler, Mein Kampf (waarbij de Führer bij en tijdens het schrijven ondersteund is door een Jood), SS (opgericht door een Jood), Krisstalnacht, dat soort dingen, de inval in Polen, terwijl de Tweede Wereldoorlog begint te Basel 29-31 augustus 1897 waar de Zionisten feitelijk besluiten dat zij ten oorlog trekken zullen tegen iedereen die hen voor de voeten loopt bij en tijdens het roven van Palestina van de oorspronkelijke bewoners en het opjagen van de Europese Joden naar de kabalistische offerplaats Auschwitch waar ze ritueel geholocaust worden en moeten werken als slaven voor de fabriek van Joodse eigenaar van het kamp en fianacier van Hitler. De heren, de grote mannen, die alles bepaald hebben, doen dat veilig op afstand. Zij hebben hun mannetjes om dingen te regelen, zoals de koerier die de tientallen miljoenen overbrengt van Rothschild en Rockefeller en Koninklijke Shell naar Hitler persoonlijk. Drie gesprekken heeft hij gevoerd met de Führer waaruit blijkt dat de kapitaalverschaffers wilde dat Hitler desnoods een gewapende revolutie leverde.

Maart 1933 hebben de Zionisten de oorlog verklaard aan Duitsland terwijl de ondersteunende financier Rothschild ook het financieel bevel voerde over de grote machten. Het zijn die paar journalistieke werkjes van de grote Zionistische leider Herzl zelf die door journalisten nooit besproken worden. Kustaw Bessems spuigt zijn gal over hetzuur.nl en andere sites met soortgelijke boodschap terwijl het zijn zure journalistieke plicht is achter de feiten te staan. Het feit dat de Zionisten het gevaarlijkst zijn voor Joden. Zionisten zijn gevaarlijker voor Joden dan Al Qaida of Iran. Zionisten zijn gevaarlijker voor Joden dan Hitler blijkt uit het boekje wat de koerier van het kapitaal van Hitler geschreven heeft. Het is gelukkig bewaard gebleven ook al heeft de Gestapo alle uitgaven willen vernietigen. Het is authentiek. De gesprekken zijn historische feiten. De schrijver geeft een getrouwe weergave van de eigen observaties als koerier van het geld van Adolf Hitler.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus