U bent hier: Home / Slooprapport jeugdzorg ende papen

Slooprapport jeugdzorg ende papen

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2013 16:05
Opgeslagen onder:

De verwachting is dat het Gerechtshof Den Haag spoedig bevel levert aan het Openbaar Ministerie de jeugdzorg strafrechtelijk te slopen. Ouders en ieder geval betrokken minderjarigen hopen dit. Ook Jeroen de Kreek hoopt dat het Gerechtshof tot het oordeel komt dat de jeugdzorg een door Joris Demmink geleide criminele organisatie is wat het oogmerk bezit minderjarigen wederrechtelijk onder toezicht van derden te plaatsen voor geld.

Dat bovenstaande zin makkelijk geschreven is levert het redelijke vermoeden dat wat er staat waarachtig de feiten zijn. Omdat Joris Demmink schuldig is aan lidmaatschap van een internationaal opererend terroristisch netwerk wat in heel Europa kinderen van ouders rooft en alle ambtenaren van Nederland beroepshalve persoonlijk kent is de kans dat het Gerechtshof Den Haag zich verslikt in de kwestie, en dan is Nederland 'heul' ver van huis want dan kan het ouderwets knokken worden in de straten.

Dan kan er voor gekozen worden medewerkes van de bureaus jeugdzorg op voorhand assertief te bejegenen waar ook in welke straat en op welk plein in Nederland. Van Noord tot Zuid. Van Oost tot West. Overal zullen zij zich ongemakkelijk voelen. Desnoods worden de Russen of Turkije erbij gehaald en wordt het vechten in Den Haag! Er wordt toegwerkt naar de mogelijkheid van rechtens gewelddadig optreden in Nederlkand omdat politiek en media verzadigd is met zieke luitjes die met elkaar een crimineel netwerk zijn wat terrorisme gerelateerd presteert en schuld heeft aan genocide in Islamitische landen en het in gevaar brengen van de veiligheid van de Staat en het Koninklkrijkj en overigens de Koning persoonlijk.

WimLex zou even kunnen vragen aan de krijgsmacht om justitieel op te treden richting de Nederlandse politiek en media. Hij bezit de spelden van de krijgsmacht op het uniform. Precies de plek waar Geert Wilders uitlokt dat op geschoten wordt door doorgedraaide Jihadisten. Erik Gerristen heeft het daar niet over. Toch moeten de kinderen in Nederland via televisie al dat geweld zien wat de politiek levert, zonder ze uit huis te plaatsten. Is er thuis wat dan is het kind met spoed ergens bij een onbekende onder de hoede geplaatst om te worden misbruikt. Dat de kinderen in Nederland massaal misbruik worden door ambtenaren is de ziekste conclusie die te trekken is nadat de christenheid de macht overnam in Nederland.

De kindermisbruik in de kerk loopt syngroon met de jeugdzorg. Bovendien misbruiken de papen politieke bevoegdheden en middelen om het eigen terrorisme te verhelen. Sommige personen zijn daar te gevoelig voor. Die kunnen niet tegen al de corruptie tegelijk van mensen die zich erop voorstaan kinderen te beschermen. Dat Bureau Jeugdzorg te Rommerdam precies voor de neus van Jeroen de kreek meisje A. te R. heeft weggehaald is gewoon een verkeerde keuze van de slimme overheid. Het kan dus ook knokken worden in Rotterdam als het Gerechtshof binnen enkele weken niet tot het gevraagde bevel komt.

Dat is de vooraankondiging van de mate waarin de eigen waarnemingen en conclusies serieus genomen worden en dat er niet gespot zal worden met belangen van minderjarigen. Zeker door de publieke en semi-publieke sector niet. De liederlijkheid waarmee deskundigen, media en politici de eigen corruptie goed praten en fundementele kritiek op methoden en techniekemn 'downplayen' door bijvoorbeeld te zeggen dat is juridisch, is de volgende vergissing. Een andere vergissing is de plicht tot waarheidsvining waar de jeugdzorg zich opzettelijk wederrechtelijk aan houdt. Niet slim. Van die overheid.

Ook niet slim is flauwekul beschikkingen van corrupte kinderrechters terstond te executeren zonder voorafgaande betekening door een bevoegde deurwaarder. Aan alle civiele executies gaat betekening van het vonnis of de beschikking met in het hoofd de tekens IN NAAM DER KONING vooraf. Veelal is het direct executeren van een beschikking of vonnis niet vereist. Het gaat in de jeugdzorg om civiele executie. Wanneer er waarachtig spoed is kan de officier van justitie strafvorderlijk optreden. Zonder deurwaardersexplooit binnentreden in woningen op basis van afwezigheid van de waarheidsvinding van de jeugdorg is een misdrijf wat gestraft wordt met burgeroorlog!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus