U bent hier: Home / Slopen van Zion

Slopen van Zion

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2013 11:05
Opgeslagen onder:

Dat Esther Voet en Ronny Naftaniel en de Joodse Omroep het er niet over hebben houdt niet in dat de Zionisten niet de hoofdschuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De locatie voor de bouw van concentratiekamp Auschwitz is in 1933 uitgekozen door de Zionisten van Betar, bewijst het archief van hun Zionistische leider Jabotinsy.

Jabotinsy was de grote vooroorlogse militaire leider van de Joodse Staat in oprichting die van de wereld gemeenschap schriftelijk eiste dat voorafgaande vredesonderhandelingen eerst de Joden uit Europa gedeporteerd werden. Hij heeft het allemaal zelf opgeschreven in zijn boek 'the War And The Jew'. In het boek 'This Is Betar' wat in dezelfde archieven gevonden worden kan spreken de Zionisten zich na de Tweede Wereldoorlog zeer laatdunkend uit over Joden die willen assimileren.

Thans reeds sinds 1897 ijveren de Zionisten als eerste en als machtigste partij voor het 'ausrotten' van de Joden uit Europa. Zij hebben zich altijd met hand en tand verzet tegen assimilatie of emancipatie van Joden in Europa. Joden konden volgens de Zionisten alleen in het eigen getto van gelijke rechten genieten omdat ze dan louter onder Joden zijn. De Joodse verlichting zoals deze door Moses Mendelssohn gepredikt is werd door de Zionisten afgedaan als een deviatie wat geen respect verdient.

Bijzonder opvallend aan het werk van de Zionisten -wat eerst dankzij internet relatief makkelijk in het Nederlands taalgebied gevonden worden kan- is dat zij geobsedeerd blijken met zelfverrijking. Alles draait om de verrijking van bepaalde bankiers die als 'the Dynasty' gekwalificeerd worden. Deze dynastie is de familie Rothschild die in vereniging met de Zionisten de David Ster bedacht heeft als symbool voor de Nazistaat wat Israël is. Dat land heeft niet eens een grondwet. De bewoners doen alsof zij Joden zijn terwijl hun Joodse groepsaanduiding Ashkenazim is. Het enige woord in de wereld waarin de tekens NAZI van oudsher opgenomen zijn.

Hitler, Eichmann, Jabotinsy, Herzl, Esther Voet, Ronny Naftaniel, Ronald Eissens, Uri Rosenthal, Lodewijk Asscher, ze behoren allemaal tot dezelfde club. De Zionisten zijn een meerkoppig monster waarvan de Nazi's ook deel uitmaken. De elitaire Nazi's zijn de Zionisten. De klootjesvolk Nazi's, zij die het vuile werk opknappen moeten, worden kortweg Nazi's genoemd. Dit onderscheid is kunstmatig. Zowel naar ideologie als ras zijn Zionisten en Nazi's identiek. Zij onderscheiden zich van Joden door a) ander DNA b) het geloof c) de lust tot stichten van Israël.

Joden hebben zich altijd verzet tegen een Joodse Staat. In ieder geval sinds de veronderstelde kruisigingsdood van profeet Jezus Christus is het dwingend in het Joods Recht dat Joden in de Diaspora leven en assimileren en emanciperen. Joden zijn altijd ebenbürtig Diaspora Nationalisten geweest. De Zionisten zijn de raciale seperatisten en antisemieten die de voedingsboden gelegd hebben voor het Nazisme en de Jodenvervolging van 1940-1945 en ook voorstanders waren van apartheid in Zuid Afrika. De Zionisten bezitten het oogmerk alle minderheden op aarde te separeren van het blanke ras. De Zionisten waren de pogromshchiki: de leiders, de bepalers, de aanstichters van de Pogroms in Oost Europa!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus