U bent hier: Home / Sombere prognose Mark Rutte

Sombere prognose Mark Rutte

by J.L. de Kreek — last modified 20-05-2013 10:16
Opgeslagen onder:

De prognose voor Mark Rutte persoonlijk is buitengewoon somber. Formeel, volgens de wet, mag hij nu door de eerste de beste inspecteur van politie aangehouden worden in verband met het geven van gelegenheid aan genocide in Irak. Dat Mark Rutte politiek ambtelijk ook deelneemt aan oorlogsmisdaden bewijst het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids. De wil tot 'regiem change' in Irak brengt het terroristische oogmerk tot uitdrukking. Internationale misdrijven zijn nog nooit zo makkelijk te bewijzen geweest als bij Mark Rutte.

De vraag naar de formele kant van zijn strafvervolging van zijn genocide is december 2010 beantwoord in een arrest van de Hoge Raad wat imponeert als het beruchte Toetsingsarrest van 1942 waarbij de Hoge Raad verweten werd dat het een te legalistische houding had en de verhoudingen uit het oog verloren was. Dat arrest toen is gegeven onder dreiging van extreem geweld en genocide, het arrest van demeber 2010 gaat ook over extreem geweld en genocide. Van Mark Rutte, en co.

Het vreemde aan het geheel is dat collega's van Mark Rutte minister zijn van het ministerie van veiligheid en justitie, wat het woord “veiligheid” als eerste overweging heeft. Mark Rutte kan zelf bedenken dat politiek ambtelijke deelname aan oorlogsmisdaden dermate veel risico oplevert voor de veiligheid van de Staat dat er van een onveilige situatie gesproken moet worden. Omdat Mark Rutte niet wil dat iedereen ermee bekend is dat zijn werk als zeer strafwaardig gezien hoort te worden en dat hij in feiten een grotere moordenaar is dan Videla, is hij nog niet strafrechtelijk vervolgd.

Dat wordt door de Hoge Raad benoemd als misbruik van macht gelegenheid en middelen door democratisc verkregen ambten geschonken. Heeft met de grondwet te maken. Om te voorkomen dat het openbaar ministerie lichtvaardig optreedt tegen misdrijven van politiek ambtsdragers, kunnen kamer- en kabinetsleden grondwettelijk alleen vervolgd worden voor politieke misdrijven wanneer zijzelf de bijpassende strafvervolging accorderen. Omdat het strafrecht zegt dat niemand verplicht is aan de eigen vervolging mee te werken komt daarvan natuurlijk niks terrecht.

Gelukkig is de wetegever niet helemaal op het achterhoofd gevallen en heeft het in wisselwerking met het internationaal recht thans reeds jaren geleden besloten dat bij genocide andere regels gelden. Bij genocide doet het er niet toe of de deelnemer ambtenaar is, bij genocide is elke dader te vervolgen als particulier. In ieder geval voorzover het Nederlandse daders voor de Nederlandse strafrechter betreft. Internationaal ambtelijke daders zoals Bush en Blair voor de Nederlandse strafrechter vervolgen ligt ingewikkelder, en de Koning is onschendbaar.

In het arrest van de Hoge Raad van december 2010 heeft het hoogste rechtscollege evident in strijd met het recht beslist dat genocide ook een ambtsmisdrijf is en dus dat daarbij de vervolgingsbeperking geldt dat de Kroon of Tweede Kamer de vervolgin moet inleiden. De hoogste raadsheren van de zittende magistratuur lijden vanzelfsprekend aan dezelfde psychosomatische stress als bij en tijdens het beruchte Toetsingsarrest. Gelukkig dat niet eerst Rotterdam gebombardeerd is bij de oorlogsmisdaden, het terrorisme en de genocide van nu.

Eerst Bagdad met de grond gelijkgemaakt en de Islamieten van genocide voorzien, niet toevallig ook behorend tot de stam der semieten ook al beweert Geert Wilders van niet. Dat Geert Wilders niet persoonlijk door Mark Rutte is afgefikt en dat zij zelfs elkaars gedoogpartners geweest zijn is ook probelamtische voor Mark Rutte persoonlijk omdat Geert Wilders met FITNA de veiligheid van de Staat ernstig in gevaar brengt en Mark Rutte en ook de minister van veiligheid en justitie hebben daarvan weet.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus