U bent hier: Home / Sparren met Jehova's Getuigen

Sparren met Jehova's Getuigen

by J.L. de Kreek — last modified 29-11-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Aan de School voor Journalistiek wordt niet onderwezen dat sparren met Jehova's Getuigen over de inhoud van Het Woord noodzakelijk is voor het journalistieke zicht op de orde van de dag. Deze orde die in grote mate bepaald wordt door gelovigen die zeggen God te volgen en desalniettemin lid zijn van een politieke partij. Door geen diepgaande studie te maken van Het Woord zoals het is zijn journalisten niet in staat de christenpolitiek te doorzien.

De christenpolitiek, dus het beleid en de strategie van de christelijke partijen, zoals het CDA, CU, SGP, is gericht op de vestiging van de macht van Satan over het maatschappelijk leven waarbij dood en slavernij niet is uitgebannen. Alle verrichtingen van de christelijke partijen moeten begrepen worden in de context waarbij zij met hun doelstellingen willens en wetens ondersteuning leveren aan de vestiging van de wereldmacht door een welhaast satanische 'corporate oligargy' waarvan bloedverwanten de financiers waren van Adolf Hitler. 

Adolf Hitler en de Bijbel bezitten een onmiddellijke band omdat Adolf Hitler de kruisridder was die in vereniging met de Zionisten in de geest van de katholieke Eind Tijd profetieën uitvoering gaf aan de katholiek geïnspireerde Exodus van de Joden uit Europa. Het boek Openbaring bevat de blauwdruk, de agenda, van de kongsi van Katholieken en Zionisten op weg naar wereldmacht. Het CDA legt dat niet uit eigen beweging aan de mensheid uit. Het CDA is namelijk niet bereid fouten toe te geven. 

Door met Jehova's Getuigen te sparren op de inhoud van Het Woord leert de journalist dat Het Beest uit Openbaring serieus genomen worden moet en dat daarvan manifestaties in de fysieke relativiteit terug te vinden zijn. De Zionisten van het eerste uur die de mensenrechten voor de Joden ontbonden en dankbaar waren voor slavernij schrijven in 1897 dat zij het Armageddon Beest loslaten bij en tijdens hun aanleggen van de fundamenten voor de Holocaust van 1940-1945.

Sparrend met Jehova's Getuigen leert de journalist de schijnvertoning van de christenpolitiek te doorgronden. Journalisten in Nederland zijn evenwel lang niet zo hoog opgeleid als ze zelf denken. Meeste journalisten zijn niet eens in staat fatsoenlijk te tellen. Ook eenvoudige natuurkundige principes zoals dat twee gewone grote lijnvliegtuigen niet de torens van de Twin Towers kunnen laten instorten, worden genegeerd door journalisten. Journalisten zijn er in soorten en maten.

Journalisten die tot de kern van het nieuws komen, daarvan is er slechts één op hét Goede Nieuws. Journalistiek zonder kennis van de inhoud van Het Woord is geen journalistiek. Het meest fundamentele van de Nederlandse politiek wordt over het hoofd gezien door de Nederlandse journalist omdat het zich net als alle overige geiten gelijksoortig laat opvoeden wanend dat het CDA een normale politieke partij is met een rechtsstatelijke doelstelling.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus