U bent hier: Home / Strafklacht tegen BREIN

Strafklacht tegen BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Er is reeds een tijdje geleden een goed gedocumenteerde aangifte gedaan tegen auteursrechthandhaver BREIN en Tim Kuik in verband met bedrog van onder andere de rechtspraak. Na een diepgaand gesprek tussen aangever en een officier van justitie van het functioneel parket te Rotterdam, is er besloten tot sepot. In verband met andere noodzakelijkheden is het nog niet tot een artikel 12 procedure gekomen. Pogingen om met BREIN tot een minnelijke regeling te geraken zijn mislukt. De laatste keer dat een minnelijke regeling is aangeboden, was bij en tijdens het kort geding in Den Haag 24 april 2012 te 14.00 uur tussen BREIN en de Piratenpartij.

De Piratenpartij heeft die zaak verloren want het vorderde feitelijk geen handhaving van het auteursrecht. De grap van het auteursrecht in digitaal tijdperk is dat bestanden op internet auteursrechtelijk niks waard zijn. Althans voor zover het gebruik in privé sfeer plaatsvindt. Gratis gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in privé sfeer zit reeds sinds de oudheid in het auteursrecht gebakken. Het internet brengt daarin geen verandering want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Aan het begin van het digitaal tijdperk was het de vraag voor juristen of en hoe het recht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder op het internet toegepast hoorde te worden.

Auteursrechthebbenden bepleitte met succes dat het auteursrecht normaal op het Internet toegepast kan en hoort te worden. Daarbij predikten zij het grondbeginsel dat het auteurswet techniek neutraal geformuleerd is, en dus dat techniek niet voorkomt dat auteursrecht toegepast worden kan. Vervolgens is de toepassing van de auteurswet op het internet in strijd met het recht uitgevoerd. Mogelijk dat de juristen van de auteursrechtmonopolisten op voorhand doorzagen dat eerlijke toepassing van het auteursrecht op internet resulteert in het redelijke oordeel dat het auteursrecht op Internet niks waard is, althans zolang gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in particuliere hoedanigheid plaatsvindt en de persoonlijkheidsrechten gerespecteerd worden.

Dat is minder nadelig voor auteursrechthebbende dan BREIN & co doen voorkomen. Vooral kleine auteursrechthebbenden, de auteursrechtenconcurrent van de belangen van de monopolisten die BREIN behartigt, hebben profijt van bovenstaande eerlijke toepassing van het auteursrecht op Internet want daarmee kunnen zij tegen minimale kosten functioneel concurreren met Hollywood. Auteursrecht gaat om verspreiding van cultuur, niet om het rijk maken van artiesten - veelal geproduceerd door opportunisten die eerst voor een schijntje auteursrechten hebben opgekocht. Voor nadere inhoudelijke informatie over de grondslag van bovenstaande strafklacht wordt verwezen naar www.breinpijn.nl

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus