U bent hier: Home / Strafvervolging Wilders noodzakelijk

Strafvervolging Wilders noodzakelijk

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2014 10:32
Opgeslagen onder:

Het is niet om Geert Wilders de mond te snoeren dat hij strafrechtelijk vervolgd worden moet. Zijn vrije meningsuiting heeft hij gekregen. Dat kan niemand hem ontnemen. Het gaat om de misbruik die Geert Wilders van de vrije meningsuiting maakt, waardoor hij schuld heeft aan het sneuvelen van misschien wel de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS. Door Wilders hebben zij geen vrije meningsuiting meer.

Het feit dat Geert Wilders in persoonlijke hoedanigheid middels misbruik van zijn recht op vrije meningsuiting, schuld heeft aan het benadelen van de Staat en bondgenoten is een zwaar delict. Sporenonderzoek wijst uit dat Geert Wilders in persoonlijke hoedanigheid met zijn anti-Islam hetze, Nederland voorkeursdoelwit heeft gemaakt van de gewapende Jihad. Wilders kan en mag de mening hebben. Het is zijn gebrek aan respect voor de belangen van Nederland en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict in de landen van zijn slachtoffers, wat hem strafrechtelijk te verwijten is.

Bij Geert Wilders speelt iets bijzonders. Het feit dat hij Herzl en Jabotinsky als zijn helden ziet. Dat wijst op diepliggend antisemitisme bij Geert Wilders omdat Herzl en Jabotinsky de grote mannen waren die de Endlösung bedacht en de wereld militair naar de afgrond gedragen hebben. De Zionistische vrienden van Geert Wilders dragen eraan bij dat niet algemeen bekend is dat de Zionisten en de Nazi's symbiotisch verknocht waren. Hoe hard de Zionisten ook dreigen met 'dire consequences', Hitler was een 'asset' van Zion. De Tweede Wereldoorlog, de Shoah en Holocaustfraude zijn projecten van de helden van Wilders en hun Zionistische volgers.

Wilders is nu bezig met een herhaling van zetten. Hij heeft reeds bijlen gezet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak. Wilders neemt reeds deel aan zeer ernstig te nemen artikel 119 grondwet feiten. Wilders als politiek ambtenaar neemt deel aan de oorlogsmisdaden, en het terrorisme en de genocide in Irak. Hij draagt bij aan de internationale ongerechtvaardigde kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. Derhalve moet Wilders duurzaam achter slot en grendel. Politieke overwegingen spelen daarbij geen enkele rol. Wilders is het vergund parlementariër te zijn.

Ook mag Wilders volgens de rechtbank Amsterdam zijn discriminatie feiten bezigen. Dat Wilders vervolgd moet worden is uit noodzaak. Wilders ontwricht de samenleving. Brengt leden van de Nederlandse krijgsmacht en Koninklijke familie in gevaar. Wilders zet de internationale verhoudingen op scherp. Wilders voert een virulent antisemitische campagne die de grondslag heeft in de ouderwetse Katholieke Kerstening. De anti-islamitische grondhouding van Wilders verraadt antisemitisme omdat Islamieten ook Semieten zijn. Net als sommige Joden.

De liefde van Wilders voor Israël is de voorbode voor naderend onheil voor de Joden. Joden weten dat Joden niet gedesinteresseerd zijn in Israël. Joden hebben geen belang bij enige Joodse staat. Joden zijn verplicht in de Diaspora te verblijven. Joden mogen de Diaspora niet revisioneren, zeker niet middels politiek of maatschappelijke middelen zoals de Zionistische vrienden van Wilders doen. Dat Zionisme van die vrienden van Wilders, is het fundament voor de Nazibeweging van Hitler. Hitler had ontegenzeglijk Zionistische ambities. Hij werd door zijn Zionistische volgers gezien als Messias.

Hitler is betaald door dezelfde Zionistische familie die ook juridisch eigenaar was van Auschwitz toen er Joden vergast zijn. Dat zijn de feiten. Daarvan moet uitgegaan worden in verband met het verleden. Daarbij Wilders die zich anno 2014 beroept op de grote massamoordenaars van de Joden en minder Marokkanen wil, geeft te denken over de toekomst van Geert Wilders als vrij mens om te gaan en staan waar hij wil. In de cel hebben alle muren oren. Daar kan hij naar harte lust van zijn vrije meningsuiting profiteren.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus