U bent hier: Home / Strafklacht tegen bureaus jeugdzorg

Strafklacht tegen bureaus jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 17-04-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Dat de uithuisplaatsing van het meisje A. te R. inmiddels geleid heeft tot een zware art 12 Sv strafklacht bij het Gerechtshof Den Haag is iets wat de bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming al te graag negeren. Oogmerk blijkt het op de schop nemen van alle bureaus jeugdzorg in Nederland en de raad voor de kinderbescherming omdat zij gelegenheid zouden geven aan bedrijfsmatige kinderhandel en grootschalig kinderenmisbruikt, -mishandeling en -verwaarlozing. De werkwijze van bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming is in strijd met dwingend recht.

Bij bureau jeugdzorg wordt vaak gepropageerd dat strikte naleving van de wet niet in het belang van de minderjarige is. De wet denkt daar anders over. De medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming doen niet aan waarheidsvinding en vinden van zichzelf dat dit van hen niet verwacht worden kan. Toch matchen zij jeugdigen middels de verwijsindex op verwijsindex.nl die volgens hen zorg nodig hebben. De basis van deze veronderstelde noodzaak tot zorg is afwezigheid van waarheidsvinding. Ook zeggen bureaus jeugdzorg van zichzelf dat het geen hulpverlener zijn en stelt het zich op in de directe nabijheid van kinderen.

Voorts sluit het zich af van kritiek. Verwijst het voorgaand van kastje naar muur. Lastert het met gesloten deuren bij kinderrechters over ouders en hulpverleners en is het een zuivere monopolist. Allemaal forensische feiten die leiden tot een strafzaak die inmiddels door het Gerechtshof Den Haag als zwaar gekwalificeerd is. De zaak zal nog zwaarder worden want vanaf het moment van aanbrengen van de strafzaak tot nu is het dossier meer dan twee keer zo dik geworden en stapelen de bewijzen zich op. Dat het vaker goed gaat dan niet bij bureau jeugdzorg is nergens op gebaseerd. Het rapport van de Commissie Samson bewijst het tegenovergestelde, daaruit blijkt dat kinderen in instellingen van jeugdzorg gemiddeld vaker misbruikt worden dan daarbuiten in de samenleving.

Er bestaat forensisch gegronde vrees dat de bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming het persoonlijke speeltje zijn van pedofiele ambtenaren die ergens duur betaalt in een hoerenkast jonge meisjes en jongens seksueel misbruiken en tot onderling misbruik aanzetten of althans daar gelegenheid toe geven. Daarvan wordt beeldmateriaal gemaakt, is de vrees. Middels misbruik van macht, gelegenheid en middelen wordt voorkomen dat opsporing en vervolging zicht krijgt op het grootschalige in vereniging gepleegd kindermisbruik door (oud) ambtenaren. De bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming kweken hoertjes en loverboys. Ketenpartners van bureau jeugdzorg geven gelegenheid aan deze criminele organisatie. Zij kunnen dat weten omdat het hun rol is dat te herkennen.

Ouders worden vakkundig tot waanzin gedreven en aangezet tot stampvoeten en demonstreren door de dwang/drang-obsessie van de medewerkers van bureau jeugdzorg. Meisje A. te R. waarvan ook de raad voor de kinderbescherming schreef dat alles goed was is toch uit huis geplaatst. Aan ouders is het niet uit te leggen. Vele dossiers die onderzocht zijn door medewerkers van LoketBJZ.nl wijzen uit dat de bureaus jeugdzorg en de zogenaamd onafhankelijke klachten commissies de boel opzettelijk bedriegen. Zij komen daar makkelijk mee weg want zij zijn de autoriteit waar de kinderrechter op vertrouwt. Pedofielen zijn er in getraind vertrouwen te wekken bij ouders en kind en gezaghebbenden opdat ze de beste kansen hebben zo dicht mogelijk bij kinderen te zijn ongeacht wat.

De wil van de bureaus jeugdzorg om zich zo dicht mogelijk bij de klanten te zijn ook zonder dat klanten hierom gevraagd hebben is een vorm van belagen van de consument door een marktaabieder met monopoliepositie die onaanvaardbaar is. De opstelling van de bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming is vragen om slaande ruzie, aldus de casemanager van LoketBJZ.nl die inmiddels overwogen heeft het vreemdelinge legioen te verzoeken de bureaus jeugdzorg te verbouwen. Dat handelingen van medewerkers van de bureaus jeugdzorg uitwijzen dat zij structureel escaleren bij en forceren van gezinnen en zorgnetwerken is voor het forensische oog van loketBJZ een feit.

Dit houdt volgens LoketBJZ in dat daar vanzelfsprekend naar gehandeld wordt, waarbij alle middelen rechtens mogelijk zijn. Doordat er gegronde vrees is dat er sprake is van grootschalig kindermisbruik, zo wijst ook de Commissie Samson uit, zijn de bevoegdheden voor de medewerkers van LoketBJZ welhaast aftelbaar. Dat de raad voor de kinderbescherming er voor kiest ouders op eigen titel in elkaar te slaan die op goede grond demonstreren is een uitnodiging die thans reeds aanvaard is. Bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming voeren oorlog tegen de belangen van minderjarigen. Dat zit diep geworteld en vastgeroest in het systeem van jeugdzorg. Het rapport van de commissie Samson bewijst dat het misbruik van kinderen binnen de organisaties van jeugdzorg sinds 1945 onveranderd hoog is.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus