U bent hier: Home / Sybrand Buma leider genocide

Sybrand Buma leider genocide

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

De christelijke jurist Sybrand Buma van het CDA, de man die vindt dat je fatsoen moet doen, is één van de leiders van de genocide op Semieten in Irak. Sybrand Buma is sinds 2002 lid van de Tweede Kamer namens de christenheid. In die hoedanigheid is hij betrokken bij de illegale oorlog van 2003 in Irak. Zijn oogmerk bij deze oorlogsmisdaad was 'regiem change'. Volgens gangbaar Nederlands recht is Sybrand Buma terrorist

Omdat Sybrand Buma met zijn illegale oorlog genocide in Irak mogelijk maakt is Sybrand Buma schuldig aan volkerenmoord.De dosis-effect-relatie van verarmd uranium is Sybrand Buma bekend. Hij heeft het geaccepteerd. Er zijn pogingen gedaan Sybrand Buma te laten vervolgen voor zijn genocide. De Hoge Raad heeft 03 december 2010 bepaald dat dit niet kan zonder opdracht van de Kroon of de tweede Kamer omdat door politiek ambtsdragers begane genocide volgens de Hoge Raad een ambtsmisdrijf is. Als vooraanstaand jurist in het parlement kan Sybrand Buma weten dat deze uitspraak van de Hoge Raad evident met het recht in strijd is. 

De oorlog in Irak waaraan christen Sybrand Buma deelneemt is onderdeel van de ongerechtvaardigde christelijke kruistocht met moderne middelen tegen anders gelovigen. Christenen in de politiek zijn altijd rare hypocriete agressievelingen geweest. Omdat Sybrand Buma ook Israël erkent als Joodse Staat is daarmee gegeven dat Sybrand Buma een ouderwetse antisemiet is. Mensen met een gezonde opvatting over Israël erkennen dat de Zionisten de grote initiatiefnemers zijn van Hitler en de gaskamers, en dat Zionisme haaks staat op Jodendom en de zuiverste vorm is van antisemitisme.

Sybrand Buma vergist zich in meer. Zo laat de Bijbel in alle vertalingen er geen misverstand over bestaan dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven bij en tijdens de executie aan het kruis of de martelpaal. In de Bijbel waarschuwt Jezus Christus voor personen als Sybrand Buma. Jezus Christus ziet personen als Sybrand Buma als lid van de Synagoge van Satan. De Bijbel laat er ook geen misverstand over bestaan dat de God van Sybrand Buma niet wil dat zijn volgers deelnemen aan politiek. Misschien moet gemakshalve het ervoor gehouden worden dat Sybrand Buma niet kan lezen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus