U bent hier: Home / Tering met Geert Wilders

Tering met Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 30-11-2013 13:55
Opgeslagen onder:

Er is een benadeelde partij die nog niet klaar is met Geert Wilders. Iedereen kent hem als het “staatsgekkie”. Hij zegt: “de tering met Geert Wilders”. Het Gerechtshof is nog niet toegekomen aan de behandeling van de nieuwe strafklacht tegen Geert Wilders want het is druk. Dit levert Geert Wilders andermaal de kans in het vrijwillige kader mee te werken aan zijn aanhouding en voorgeleiding in verband met het benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen.

Nu weet iedereen dat Geert Wilders zich laat fêteren door Zionisten. Personen die zich voordoen als Joden en feitelijk de Nazi-agenda uitvoeren tot en met de 'Endlösung der Judenfrage' en het segregeren van alle overige minderheden zoals de Islamieten. Geert Wilders is super racist, anti-semiet, oorlogscrimineel, terrorist en genocidale moordenaar. Vrijwel allemaal misdrijven die in de ambtelijke hoedanigheid van Wilders vallen en waarvoor hij vooralsnog niet vervolgd worden kan. Wordt artikel 119 grondwet-feiten genoemd in vaktermen. In casu ernstige feiten die de veiligheid van het Koninkrijk, de Kroon en bondgenoten in gevaar brengen en waarmee grondwettelijk niemand van bewaking of beveiliging van de Staat rekening houden kan of mag.

In deze constellatie van feiten en omstandigheden worden fouten gemaakt. Zo oordeelde de Hoge Raad 03 december 2010 volledig in strijd met de wet en het internationaal (gewoonte) recht dat bij en tijdens vervolging van genocide ook rekening gehouden worden moet met artikel 119 van de grondwet, zoals dat bij oorlogsmisdaden en terrorisme het geval is. Dat is LJN:BO:0198. Ook het moderne toetsingsarrest genoemd. Het toetsingsarrest is het arrest waarin de Hoge Raad zich in 1942 verslikte in de Nazidreigingen en geshockeerd de naziwetten verkeerd toetst. Het arrest is na de oorlog fel bekritiseerd. Het imponeert alsof de Hoge Raad fout was in de oorlog. Nu in 2010 heeft de Hoge Raad weer verkeerd getoest met het zicht op de gruwelijke genocide die zich ten titel van het akkoord van de Nederlandse politiek inclusief Wilders afspeelt in Irak.

Het punt met de genocide van Wilders in Irak is dat door de senior rechercheurs van de unit internationale misdrijven van de KLPD thans reeds meervoudig met interesse geregeerd is op de bevindingen en bijpassende rapportages. Vervolging blijft uit omdat beslissende magistraten van het dossier in een hele of halve stressstuip raken en van gekkigheid niet weten waar ze het zoeken moeten. Dat is een psychosomatische stoornis en/of pathologische ontkenning der magistraten bij en tijdens een radicaal geshockeerde rechtsstaat ten gevolge van oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide van Geert Wilders en zijn collega politiek ambtsdragers sinds Balkenende I. De schuld van Geert Wilders en zijn collega politiek ambtsdragers sinds Balkenende I aan ouderwets racistische genocide in Irak spat uit het dossier wat daarover is samengesteld door Bureau De Kreek. Daarbij pleegt Geert Wilders bij en tijdens gewapende conflicten in Islamistische landen tevens in de particuliere met FITNA misdrijven tegen de Staat.

Bureau De Kreek verzoekt het Gerechtshof om bevel te leveren tot strafvervolging van Geert Wilders in verband met die misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Artikel 102, 107 en 107a Sr-feiten. Bij en tijdens het Wildersproces in 2011 zijn ter zitting pogingen gedaan de aanhouding en voorgeleiding van Wilders te verkrijgen, zoals iedereen weet. Officier van justitie mevrouw mr. van Roessel heeft toen uitdrukkelijk en met nadrukkelijke instemming van officier van justitie de heer mr. Velleman expliciet gesteld dat Bureau De Kreek vervolging verzocht in verband met andere feiten dan Wilders in 2011 ten laste waren gelegd. Wilders heeft de vrije meningsuiting gekregen. Of beter gezegd: afgedreigd. De passief agressieve aanval van Wilders in de rug van oudraadsheer Schalken is in ieder geval ervaren als een poging tot afdreigen van vrijspraak.

Alsof Wilders iedereen in de zittingszaal even duidelijk maakte dat zij die zich tegen Wilders verzetten een enkeltje Oranje Hotel of Waaldorpsvlakte tegemoet kunnen zien. Schalken kromp helemaal ineen. Voelde als harde storen onder de gordel. Daarbij in de media dreigend met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak is vanzelfsprekend een terroristische dreiging omdat Wilders middels misbruik van zijn vrije meningsuiting tevens schuld heeft aan het sneuvelen van twee militairen waaronder de zoon der strijdkrachten en het uitlokken van de aanslag met raketwerper op de E-toren van het Paleis van Justitie te Amsterdam waarin FITNA vertoond is. Wat een mes is voor Mohammed B. is het woord voor Wilders.

Bureau De Kreek maakte in 2011 middels producties helder dat FITNA de moderne Ewige Jude is. Velleman en Van Roessel namen direct een ter demonstratie meegeleverde kopie van der Ewige Jude in beslag en negeerde en/of ontkende verder alles wat Bureau De kreek en de overige benadeelde partijen inbrachten. Het meest opvallend in het geheel was het gebrek van de journalistiek aan interesse in de benadeelde partijen als geheel, en ook de steun die Wilders kreeg van iedereen is opvallend. Alsof iedereen graag een bloederige Jihad in de straat wil. Wilders heeft de deportatie van Moslims reeds aangekondigd. Het CDA wilde de gedoogconstructie met Wilders in verband met de buitenlanders. Heeft nergens gestaan in de krant. Toch gaven opvallend veel CDA'ers in het persoonlijk contact bij en tijdens het formatie congres de buitenlanders als grond voor het gedoogakkoord. “Dus ook de tering met het CDA”, aldus Bureau De Kreek.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus