U bent hier: Home / Terreurstaat Israhell

Terreurstaat Israhell

by J.L. de Kreek — last modified 09-06-2013 16:50
Opgeslagen onder:

De 'so called' Joodse staat is een eerste klas Nazi terreurstaat. Het is helemaal niet gezegd dat Israël geen atoomwapen gebruikt heeft 05 mei 2013 op Damascus in Syrië, het is ook niet onwaarschijnlijk dat Amerikaanse vliegtuigen de atoombom gebracht hebben. De As van het Kwaad. Israël is de trip van de Nazi's naar wereldheerschappij, en ouderwets harde dienstbaarheid en tucht van de Kerk. De Zionisten zijn nakomelingen van de hardste strijders van het Romeinse Rijk. De staat Israël is bedoeld om alle Joden die ná de Tweede Wereldoorlog over zijn te verbranden. Op last van Zionisten.

Joden zijn andere mensen dan Israëli. Joden zijn geen Zionisten. Joden en Arabieren zijn van hetzelfde ras. Zionisten zijn van een ander ras dan de Arabieren. Joden zijn van het Arabische ras. Zionisten zijn van het Aziatische ras. Esther Voet is een Aziaat. Hitler was een Aziaat. De Zionisten stammen af van Dzjengis Khan. In de tijd van de Khazars zijn de leiders van het Byzantijnse Rijk een verbond aangegaan met de tot Jodendom bekeerde Aziatische Khazar koningen. Als kunst in de strijd die de Christenen aangingen tegen het eeuwen oude Arabische rijk.

Voordat er twee duizend jaar geleden Christenen op aarde kwamen waren er Joden en Islamieten. De volgers van het Jodendom en de Islam. Mensen van het schrift. Het Joodse geloof is als eerste op schrift gesteld. De Islam is recenter op schrift gekomen middels de openbaring aan Mohammed. Het nieuwe testament is een vervalsing van Romeinen. Het Woord, dat wat van G-d komt bestaat uit het Oude Testament en de Koran. Het nieuwe testament is daarin een verzinsel van zij die aan de basis staan van de Christenheid. Jezus was profeet. Mogelijk ook koning.

Hij is veroordeeld door de Joodse Sanhedrin. Zijn kruisigingsdood is een schijnvertoning. Jezus Christus is waarschijnlijk in Azië overleden. Mogelijk heeft Pontius Pilatus persoonlijk een rol gespeeld in de schijndood van Christus. Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder van Jeruzalem, herkende in Jezus de mens die hij was. Ook bestaat de kans dat de vrouw van Pontius Pilatus betrokken was bij de schijndood van Christus. Dat zijn de feiten. Wat in verband daarmee geloofd wordt doet er niet toe.

Israël is de staat die het front vormt van de internationale kruistocht van de Christenheid tegen de beschaving. Het staat immers in de geschriften der Christenen geschreven dat zij daaraan in de huidige tijd beginnen zullen als onderdeel van de Agenda der Internationale Christen Terroristen. André Rouvoet is daarin leidend. Zijn Christen terrorisme is mede af te zien aan de wijze waarop hij als minister van jeugd en gezin bestuurlijk vorm heeft gegeven aan het systeem van jeugdzorg. Dusdanig dat Moslim kinderen onder dwang van jeugdzorg en hoede van het Leger des Heils bekeerd kunnen worden tot het Christendom. Ook dat is genocide volgens de Wet Internationale Misdrijven.

Israël is de staat die de Moffen en Katholieken samen gesticht hebben voor de mensen om te creperen en de derde wereldoorlog te beginnen. Joden die nu gedwongen aan het Israëlische leger deelnemen moeten, zijn bedoeld als schietvlees bij en tijdens de Hel van Megiddo. De beschietingen van Syrië door de As van het Kwaad symboliseren het vuur van de hel. Megiddo is de plaats waar het Bijbelse Armageddon plaatsvindt. Megiddo ligt pal naast Syrië. De Zionistische leiders zijn Nazileiders. Het zijn de bazen van de getto politie.

De muur rond Israël is letterlijk de muur van het wereld-getto voor de Joden. Dat hebben de Zionisten precies zo bedoeld. Joden zijn mensen die er uit zien als Joden en geen Joodse staat willen en geen spatje Zionistisch gevoel hebben. Joden zijn extreem-anti-zionistisch. Joden zijn ras anti-Zionisten. Naar de aard zijn Joden géén Zionisten. Nazi's zijn Moffen en Zionisten die zeggen Joods te zijn. Deze Aziaten hebben Adolf Hitler betaald, zijn de rijkste mensen op aarde en doen zich voor als de Joodste Joden. Zij staan geagendeerd als koninklijke alleenheersers over aarde, ouderwets met slavernij en de liederlijke kerstening van die vervloekte Papen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus