U bent hier: Home / Terrorisme in Nederlandse politiek

Terrorisme in Nederlandse politiek

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2013 09:45
Opgeslagen onder:

Dat Nederland sinds het kabinet Balkenende I bestuurd wordt door terroristen blijkt eenvoudig uit de geschiedenis van het eerste decennium van de 21ste eeuw, waarin Nederlandse politici een sleutelrol vervullen. Deze geschiedenis laat zich het makkelijkst vertellen aan de hand van het Rapport Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak, Amsterdam: Boom, 2010. Zie voor het parlementaire debat hierover: Kamerstukken II 2009/10, 31 847. De afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat is een eerste klas oorlogsmisdaad. Politieke gronden kunnen nooit geweld rechtvaardigen.

Het bijkomende excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium constitutioneert opzet tot genocide. Kamerstukken wijzen uit dat in ieder geval onder Nederlandse (politiek) ambtenaren de beruchte dosis-effect-relatie (des te meer gebruikt des te dodelijker) van munitie van verarmd uranium algemeen bekend en geaccepteerd is.

Omdat er uit ideologische motieven op mensen gericht geweld is toegepast, met als doel politieke en/of maatschappelijke verandering te bewerkstelligen, is de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak als terroristische daad te kenmerken. Ook is er aanzienlijke maatschappelijke zaakschade aangericht en zijn culturele, industriële, intellectuele, bestuurlijke, staatsrechtelijke en anderszins rechten ontvreemd. Algemeen bekend is dat de opmaat naar dit buitenproportionele geweld van de troepen van ‘the Coalition of the Willing’ de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 zijn.

Dat dit geweld van deze coalitie imponeert als een ordinaire kruistocht met moderne middelen versterkt het terroristische karakter ervan. Voorts wijzen deskundige rapportages van architecten, bouwkundige, chemici en natuurwetenschappers uit dat de Twin Towers bij en tijdens de aanslagen in New York 11 september '01 technisch niet ingestort kunnen zijn ten gevolge van de calamiteiten met de vliegtuigen omdat het tot stof desintegreren van Twin Towers inclusief de stalen kernen substantieel meer energie kost dan de (als ordinair voorgestelde) vliegtuigen met de hoge snelheid en lading kerosine, bezaten.

Actie is een tegenovergestelde reactie leert de Derde Wet Van Newton, voorts geldt de Wet Van Behoud Van Energie. Normale vliegtuigen vliegen te pletter tegen Twin Towers. Aangezien het tot stof vergaan van de Twin Towers meer energie vergt dan de twee ordinaire lijnvliegtuigen bezitten kunnen zijn er co-factoren geweest die de uiteindelijke desintegratie van de Twin Towers verzorgd hebben.

Dit levert gegronde vrees en het redelijke vermoeden dat de hier bedoelde misdaden van ‘the Coalition of the Willing’ inclusief Nederlandse politici omvangrijk zijn. De kring van deelnemers aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is (veel) breder. Deelnemers horen ook in eigen (Amerikaanse) kring gezocht te worden. De daders houden er de wereld mee in gijzeling. Ook is herhalingsgevaar te duchten. Nederlandse bewindslieden en parlementariërs sinds het eerste kabinet Balkenende benoemd en beëdigd is vervullen daarin strafwaardige rollen. Lees LJN:AU9736, BO0198 & BU8471.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus